Laden...

Kosten voorwaardelijke invrijheidstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksProcedures > Voorwaardelijke invrijheidstelling > Kosten voorwaardelijke invrijheidstelling

Omdat een procedure tot uitstel, afstel of herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) onder het strafrecht valt, betaalt u geen griffierechten. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen, maar de rechtbank kan op uw verzoek een advocaat aan u toevoegen. U hoeft dan niets aan de advocaat te betalen.

 

 

Tegemoetkoming in de kosten

 

Uitstel of afstel

Als het gaat om uitstel of afstel van de v.i., bent u nog gedetineerd. De rechtbank zal u dan een advocaat toevoegen. Dat betekent dat u niet zelf hoeft te betalen voor de advocaat. Meestal zal de rechter dezelfde advocaat toevoegen die u had tijdens de eerdere strafrechtelijke procedure.

Herroeping

Bent u niet gedetineerd en gaat het om herroeping van uw v.i., omdat u niet heeft voldaan aan de algemene of bijzondere voorwaarden van uw v.i.? Dan krijgt u in sommige gevallen ook een toevoeging. Als u een nieuw strafbaar feit heeft gepleegd en u zit om die reden in voorlopige hechtenis, krijgt u op basis daarvan een advocaat toegevoegd.

 

 

Alles over kosten voorwaardelijke invrijheidstelling