Laden...

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksProcedures > Voorwaardelijke invrijheidstelling > Voorwaardelijke invrijheidstelling

Als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf die geheel onvoorwaardelijk is en langer duurt dan 1 jaar, kan het Openbaar Ministerie (OM) besluiten dat u het laatste deel van uw straf in vrijheid wordt gesteld. U moet zich dan wel aan bepaalde voorwaarden houden.

Is uw onvoorwaardelijke straf uitgesproken op of na 1 juli 2021? Dan geldt voor u de onderstaande procedure voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.).

Let op: is uw onvoorwaardelijke straf uitgesproken vóór 1 juli 2021? Dan is de oude regeling voor voorwaardelijke invrijheidstelling van toepassing.

Wanneer komt u voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking? 

Bent u veroordeeld tot een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor minimaal 1 jaar, met een maximum van 2 jaar? 

Dan kan aan u voorwaardelijke invrijheidstelling (afgekort vaak v.i. genoemd) worden verleend wanneer u een jaar heeft vastgezeten en van het resterende strafdeel een derde gedeelte erop heeft zitten.

Voorbeeld:
U bent veroordeeld tot 18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Om voor voorlopige invrijheidstelling in aanmerking te komen:
 • zit u de eerste 12 maanden gevangenisstraf volledig uit, én:
 • van de resterende 6 maanden zit u 2 maanden uit.

Bent u veroordeeld tot een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan 2 jaar?

Dan kunt u in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling nadat u twee derde deel van uw straf heeft uitgezeten.

Let wel: de voorwaardelijke invrijheidstelling kent een maximum van 2 jaar.

Voorbeeld 1:
U bent veroordeeld tot 3 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. U kunt na 2 jaar in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling.

Voorbeeld 2:
U bent veroordeeld tot 9 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. U kunt niet eerder dan na 7 jaar in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling.


 De procedure voorlopige invrijheidstelling gaat als volgt:

>Alles uitklappen
 • Uiterlijk 4 weken voordat u voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komt, neemt het Openbaar Ministerie (OM) hierover een besluit. Het OM houdt hierbij rekening met:

  • uw gedrag gedurende de detentieperiode
  • eventuele risico's die met uw voorwaardelijke invrijheidstelling gepaard kunnen gaan
  • de belangen van de samenleving
  • de belangen van uw eventuele slachtoffer(s)
 • Het OM beslist dat u voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komt en informeert u hierover. Samen met dit bericht laat het OM u weten aan welke voorwaarden u zich moet houden op het moment dat u in vrijheid bent gesteld (vandaar de term 'voorwaardelijke' invrijheidstelling).

  Tegen de gestelde voorwaarden kunt u geen bezwaar indienen.

 • Bent u voorwaardelijk in vrijheid gesteld en voldoet u niet aan de voorwaarden die het OM heeft gesteld? Dan kan het OM beslissen om uw voorwaardelijke invrijheidstelling terug te draaien en u weer vast te zetten.

  Tegen dit besluit van het OM kunt u bezwaar maken.

 • Het OM beslist dat u (voorlopig) niet voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komt en informeert u hierover.

  Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken.

 • Tegen een besluit van het OM over uw voorwaardelijke invrijheidstelling kunt u bezwaar maken. Deze procedure werkt als volgt:

  • u dient het schriftelijke bezwaar in bij de rechtbank die in eerste instantie over uw strafzaak heeft geoordeeld.
  • dit doet u binnen 2 weken nadat de beslissing van het OM aan u is kenbaar gemaakt.
  • de rechter neemt uw bezwaar in behandeling.
  • u, uw advocaat en het OM worden opgeroepen voor een zitting.
  • tijdens de zitting onderzoekt de rechter of het OM in redelijkheid tot zijn beslissing is gekomen.
  • de rechter doet uitspraak: het bezwaar wordt al dan niet gegrond verklaard.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum