Laden...

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksStrafrecht > Procedures > Voorwaardelijke invrijheidstelling

In Nederland is het gebruikelijk dat een verdachte die is veroordeeld tot een gevangenisstraf die onvoorwaardelijk is en langer dan 1 jaar, niet die hele straf achter de tralies hoeft uit te zitten. Het laatste deel van de straf kan u in vrijheid doorbrengen. U moet zich dan wel aan bepaalde voorwaarden houden.

Mogelijke procedures

Als het Openbaar Ministerie (OM) niet wil dat u in voorwaardelijke vrijheid wordt gesteld, kan de officier van justitie de rechter om uitstel of afstel vragen. Voldoet u niet aan de voorwaarden tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling (vaak afgekort tot v.i.), dan kunt u weer vast worden gezet. Het OM kan de rechtbank vorderen om uw v.i. te herroepen. Ook kan het OM de rechter-commissaris verzoeken de v.i. te schorsen.

Uitstel of afstel

Uitgangspunt van de v.i.-regeling is dat veroordeelden met een straf van meer dan een jaar in aanmerking komen voor v.i. Als het OM niet wil dat u wordt vrijgelaten, dient de officier van justitie bij de rechtbank een vordering tot uitstel of afstel in.

Wanneer uitstel of afstel?

In de volgende gevallen kan het OM aan de rechtbank verzoeken de v.i. uit of af te stellen:

  • u zit in een tbs-kliniek en moet langer verpleegd worden
  • u heeft zich zeer ernstig misdragen in de gevangenis
  • u bent ontsnapt of heeft dat geprobeerd
  • er is een te groot risico dat u geweldmisdrijven zal plegen
  • u zit een straf uit die door een buitenlandse rechter is opgelegd.

Totdat de rechter heeft beslist over de vordering, wordt u nog niet in voorwaardelijke vrijheid gesteld.

Herroepen

Het OM kan de rechtbank vragen uw v.i. te herroepen als u niet voldoet aan de voorwaarden die aan uw vrijlating zijn gesteld. Bijvoorbeeld als u in de proefperiode een strafbaar feit begaat. De herroeping kan volledig of gedeeltelijk zijn.

Schorsen

Als u zich niet aan de voorwaarden van de v.i. houdt, kan de officier van justitie u laten aanhouden en bij de rechter-commissaris een vordering tot schorsing van de v.i. indienen. Vaak wordt schorsing ook vooruitlopend op een vordering tot herroeping gevorderd. Schorsing is een tijdelijke maatregel. De schorsing loopt af als de vordering tot herroeping wordt behandeld of als de periode van uw v.i. voorbij is.

Kosten procedures

Omdat een procedure tot uitstel, afstel of herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) onder het strafrecht valt, betaalt u geen griffierechten. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen, maar de rechtbank kan op uw verzoek een advocaat aan u toevoegen. U hoeft dan niets aan de advocaat te betalen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum