Bestuursorgaan beslist niet op tijd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Bestuursorgaan beslist niet op tijd

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank als:

 • u al langer dan de wettelijke termijn wacht op de beslissing van een bestuursorgaan
 • u het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke heeft gesteld
 • u na 2 weken nog geen reactie heeft ontvangen

De procedure valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Bestuursorgaan beslist niet op tijd

Heeft het bestuursorgaan 2 weken nadat u deze in gebreke heeft gesteld nog niet gereageerd, dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

 De beroepsprocedure bestuursorgaan beslist niet op tijd bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank.

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.
  Beroepschriftformulier

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • uw aanvraag of
  • het oorspronkelijke besluit van het bestuursorgaan en uw bezwaar daarop
  • een kopie van uw brief dat het bestuursorgaan nog niet gereageerd heeft (ingebrekestelling)


  Dateer en onderteken het beroepschrift. Daarna kunt u het beroepschrift naar de rechtbank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.
  Welke rechtbank?

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert het bestuursorgaan dat u een beroepsprocedure bent gestart.

 • ​Het bestuursorgaan is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan het bestuursorgaan om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • ​De rechter handelt de zaak vaak op basis van de stukken af. Er is dan geen zitting.
  Is de rechter van mening dat het wel nodig is om een zitting te houden, dan wordt het beroep versneld behandeld. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat sommige termijnen worden ingekort, bijvoorbeeld de termijn voor het indienen van stukken.

 •  

  De rechter doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. Dit kan betekenen dat:

  • de overheidsinstantie alsnog binnen een redelijke termijn een besluit moet nemen
  • de rechter een wettelijke dwangsom oplegt
  • de rechter een extra dwangsom vaststelt voor elke dag dat de overheidsinstantie de uitspraak niet naleeft

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum