Factoren griffierecht civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Factoren griffierecht civiel recht

Factoren griffierecht civiel recht

Er zijn tal van factoren die een rol spelen bij het berekenen van het griffierecht voor een civiele rechtszaak of kantonzaak. Daarom berekent de griffie van de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad der Nederlanden altijd zelf het definitieve griffierecht. Bekijk welke factoren een rol spelen.

Welke factoren spelen een rol?

De hoogte van het griffierecht hangt af van:

Hoogte van de vordering(en)/verzoeken

De hoogte is afhankelijk van wat wordt gevorderd of verzocht in de zaak (soort vordering en hoogte van het bedrag of soort verzoek). Een verzoek kan van onbepaalde waarde zijn, dit betekent dat de waarde van het verzoek niet te bepalen is op een geldbedrag. Als de vordering wel op geld te waarderen is, wordt voor het griffierecht tarief gekeken naar :

  • de waarde van de vordering
  • eventueel gevorderde buitengerechtelijke kosten, dit zijn de kosten die voorafgaand aan het proces zijn gemaakt om de schuldenaar zijn schuld te laten betalen
  • eventueel gevorderde rente tot het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht

 

Soort partij

Het griffierecht voor rechtspersonen is anders dan voor natuurlijke personen. Als u een toevoeging heeft of een verklaring van onvermogen van de Raad voor Rechtsbijstand, dan is het tarief lager.

 

Aantal vorderingen

Als degene die de rechtszaak start (eiser/verzoeker) meerdere vorderingen/verzoeken instelt tegen 1 tegenpartij (gedaagde/verweerder) worden deze bij elkaar opgeteld. Als er meerdere tegenpartijen zijn, ligt dit anders. Meerdere verzoeken van onbepaalde waarde blijven van onbepaalde waarde.

 

Verzoekschrift inclusief geldvordering

Als een verzoekschrift met een verzoek van onbepaalde waarde ook een geldvordering bevat, wordt het griffierecht bepaald aan de hand van de hoogte van de geldvordering.

Meerdere ‘losse’ verzoeken

Als meerdere verzoeken worden ingesteld die niets met elkaar te maken hebben en apart beoordeeld moeten worden, kan de griffie per verzoek afzonderlijk griffierecht berekenen.

 

Meerdere tegenpartijen

Soms is een rechtszaak gericht tegen meerdere particulieren of organisaties (partijen). In dat geval hangt de hoogte van het griffierecht onder meer af van de vraag:

  • of de vordering van de eiser voor alle partijen hetzelfde is of dat deze per partij verschilt
  • of alle partijen dezelfde advocaat hebben of dat ze ieder een eigen advocaat hebben

 

Soort partij en soort zaak

Het griffierecht voor natuurlijke personen (particulieren en eenmanszaken) is anders dan voor rechtspersonen (organisaties zoals verenigingen, stichtingen of ondernemingen). Daarnaast maakt het ook uit of het een kantonzaak of civiele zaak is en of deze loopt bij de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad der Nederlanden.

 

Wel of geen verlaging griffierecht

U kunt in aanmerking komen voor een verlaging van het griffierecht:

  • Toevoeging: dan geldt het verlaagde tarief als u deze meestuurt met de stukken bij de start van de procedure.
  • Inkomensverklaring: het gerecht bepaalt aan de hand van de daarvoor geldende richtlijnen of u in aanmerking komt voor het verlaagde tarief.

Stuur de toevoeging, inkomensverklaring of een kopie van het aanvraagformulier mee met de stukken:

  • tijdens de start van de procedure als u de eiser of verzoeker bent
  • met het indienen van het verweerschrift als u de gedaagde of verweerder bent Anders loopt u het risico dat u toch het volledige bedrag aan griffierecht moet betalen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum