Factoren griffierecht civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Factoren griffierecht civiel recht

Factoren griffierecht civiel recht

Er zijn tal van factoren die een rol spelen bij het berekenen van het griffierecht voor een civiele rechtszaak of kantonzaak. Daarom berekent de griffie van de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad der Nederlanden altijd zelf het definitieve griffierecht. Bekijk welke factoren een rol spelen.

Welke factoren spelen een rol?

De hoogte van het griffierecht hangt af van verschillende factoren:

Alles wat u op deze pagina leest over een vordering, het vorderen, de eiser en gedaagde, geldt ook voor een verzoek, het verzoeken, de verzoeker en de verweerder. Tenzij er uitleg staat die specifiek over verzoeken gaat.

Hoogte van de vordering(en)

De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van wat wordt gevorderd in de zaak (soort vordering en de hoogte van het bedrag dat iemand vordert). Een vordering kan van onbepaalde waarde zijn. Dit betekent dat de waarde van de vordering niet te bepalen is op een geldbedrag. Als de vordering wel in geld te waarderen is, wordt voor het griffierecht tarief gekeken naar:

  • de waarde van de vordering
  • eventueel gevorderde buitengerechtelijke kosten, dit zijn de kosten die voorafgaand aan het proces zijn gemaakt om de schuldenaar zijn schuld te laten betalen
  • eventueel gevorderde rente tot het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht

 

Soort partij

Het griffierecht voor rechtspersonen (organisaties zoals verenigingen, stichtingen of ondernemingen) is anders dan voor natuurlijke personen (particulieren en eenmanszaken).

U kunt als natuurlijk persoon in aanmerking komen voor een verlaging van het griffierecht:

  • Toevoeging: dan geldt het verlaagde tarief als u deze meestuurt met de stukken bij de start van de procedure.
  • Inkomensverklaring: het gerecht bepaalt aan de hand van de daarvoor geldende richtlijnen of u in aanmerking komt voor het verlaagde tarief.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina's met de tarieven van het griffierecht.

 

Aantal vorderingen

Als degene die de rechtszaak start (eiser) meerdere geldvorderingen instelt tegen 1 tegenpartij (gedaagde) worden de bedragen van de vorderingen bij elkaar opgeteld om te bepalen welk griffierecht van toepassing is. Als er meerdere tegenpartijen zijn, ligt dit anders. Meerdere vorderingen van onbepaalde waarde blijven van onbepaalde waarde.

 

Vordering van onbepaalde waarde inclusief geldvordering

Bij een combinatie van een vordering van onbepaalde waarde en een geldvordering, wordt het griffierecht bepaald aan de hand van de hoogte van de geldvordering.

 

Meerdere 'losse' verzoeken

Als meerdere verzoeken worden ingesteld die niets met elkaar te maken hebben en apart beoordeeld moeten worden, kan de griffie per verzoek afzonderlijk griffierecht berekenen.

 

Meerdere tegenpartijen

Soms is een rechtszaak gericht tegen meerdere particulieren of organisaties (partijen). In dat geval hangt de hoogte van het griffierecht onder meer af van de vraag:

  • of de vordering van de eiser voor alle partijen hetzelfde is of dat deze per partij verschilt
  • of alle partijen dezelfde advocaat hebben of dat ze ieder een eigen advocaat hebben

 

Soort zaak

Het maakt uit of het een zaak voor de kantonrechter of civiele rechter is en of deze loopt bij de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad der Nederlanden.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum