Laden...

Griffierecht Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Griffierecht Centrale Raad van Beroep

Tarieven griffierecht beroepszaken 2019

De tarieven 2019 gelden voor zaken waarbij het beroepschrift op of na 1 januari 2019 is ingediend.
Soort zaakGriffierecht
Zaken (incl. verzoeken om een voorlopige voorziening en verzoeken tot herziening van een uitspraak) voor particulieren (natuurlijke personen):
Uitkeringen € 47
Ambtenaren€ 174
Dienstplichtigen€ 47
Invaliditeitspensioenen€ 47
Alle andere bestuursrechtelijke zaken€ 174
Beroep voor organisaties (rechtspersonen)€ 345

Tarieven griffierecht hoger beroepszaken 2019

De tarieven 2019 gelden voor zaken waarbij het hoger beroepschrift op of na 1 januari 2019 is ingediend.

Soort zaakGriffierecht
Zaken (incl. verzoeken om een voorlopige voorziening en verzoeken tot herziening van een uitspraak) voor particulieren (natuurlijke personen):
Uitkeringen€ 128
Ambtenaren€ 259
Dienstplichtigen€ 128
Invaliditeitspensioenen€ 128
Alle andere bestuursrechtelijke zaken€ 259
Beroep voor organisaties (rechtspersonen)€ 519

 

Griffierecht betalen

De termijn waarbinnen het griffierecht door de CRvB ontvangen moet zijn en de IBAN van het CRvB, staan op de griffienota die u van de CRvB ontvangt. Als u niet op tijd betaalt, kan de CRvB beslissen om uw zaak niet inhoudelijk in behandeling te nemen.

Betaalt u met een buitenlandse bankgirocheque? Verhoog het bedrag met de kosten die de banken in rekening brengen.

Beroep op betalingsonmacht griffierecht bestuursrecht

Kunt u het griffierecht niet betalen?
Wilt u in (hoger) beroep of in cassatie gaan bij de bestuursrechter, maar kunt u het griffierecht (de kosten voor het beginnen van een procedure) niet betalen? U kunt om vrijstelling vragen. Hiervoor gelden strenge eisen. Dit zijn:

  • het netto-inkomen van u en uw eventuele fiscale partner gezamenlijk is lager dan 90% van een maximale bijstandsuitkering van een alleenstaande (deze cijfers wisselen ieder half jaar en staan hieronder in een overzicht vermeld), én
  • u hebt (beiden) geen vermogen. Onder vermogen wordt verstaan: tegoeden op uw bank- of spaarrekening, onroerende zaken (met uitzondering van de woning die hoofdverblijf is), aandelen, obligaties, winstbewijzen, contant geld of vorderingen.

Komt u in aanmerking voor vrijstelling? Er zijn 2 manieren om dit aan te vragen:

  1. Meteen in het beroepschrift. U ontvangt dan een brief van het gerecht met een formulier. U vult het formulier in en stuurt het samen met de gevraagde gegevens binnen 2 weken na datum van de brief retour.
  2. Als u de nota of de herinnering griffierecht heeft ontvangen. Doe het verzoek voor de betalingstermijn is verstreken en wel bij het gerecht waar u uw beroepschrift heeft ingediend. U ontvangt een brief met een formulier dat u op tijd en met alle gevraagde gegevens terug moet sturen.

Overzicht van de voor een alleenstaande geldende maximale bijstandsnorm per maand:

Netto90%

1 juli 2019

€ 1.030,42€ 927,37

1 januari 2019

€ 1.025,55€ 922,99

1 juli 2018

€ 996,56€ 896,90

1 januari 2018

€ 992,12€ 892,91

1 juli 2017

€ 986,52€ 887,87

1 januari 2017

€ 982,79€ 884,51
1 juli 2016€ 977,15€ 879,43
1 januari 2016€ 972,70€ 875,43
1 juli 2015€ 962,63€ 866,37
1 januari 2015€ 960,83€ 864,75
1 juli 2014€ 951,64€ 856,48
1 januari 2014€ 948,18€ 853,36

 

 

 

Kosten terug

Als de rechter u in het gelijk stelt, moet de overheidsinstantie de proceskosten die u heeft gemaakt vergoeden. Dit heet een proceskostenveroordeling. Hieronder vallen onder meer de kosten voor een advocaat of belastingadviseur. Daarnaast worden de griffierechten die u heeft betaald vergoed.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum