Griffierecht Hoge Raad

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Griffierecht Hoge Raad

Tarieven civiele zaken 2019

De tarieven 2019 gelden voor verzoekschriften, dagvaardingszaken die op of na 1 januari 2019 zijn ingediend.

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoekGriffierecht niet-natuurlijke personenGriffierecht natuurlijke personenGriffierecht onvermogenden
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek
- van onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan € 12.500
€ 811€ 336€ 336
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan € 100.000 € 2.692€ 811€ 336
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000€ 6.731€ 2.020€ 336

Let op: het griffierecht voor een VOF, Maatschap en Commanditaire Vennootschap valt onder de kolom van niet-natuurlijke personen. Voor meer informatie, zie de Memorie van Toelichting bij de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken.

Tarieven civiele zaken 2018

De tarieven 2018 gelden voor verzoekschriften, dagvaardingszaken die op of na 1 januari 2018 zijn ingediend.

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoekGriffierecht niet-natuurlijke personenGriffierecht natuurlijke personenGriffierecht onvermogenden
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek
- van onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan € 12.500
€ 794€ 329€ 329
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan € 100.000 € 2.636€ 794€ 329
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000€ 6.591€ 1.978€ 329

Let op: het griffierecht voor een VOF, Maatschap en Commanditaire Vennootschap valt onder de kolom van niet-natuurlijke personen. Voor meer informatie, zie de Memorie van Toelichting bij de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken.

Tarieven belastingzaken 2019

De tarieven 2019 gelden voor beroepschriften die op of na 1 januari 2019 zijn ingediend.

Soort zaakGriffierecht
Beroep door particulieren (natuurlijke personen)€ 128
Beroep (in cassatie van natuurlijke personen)m.b.t. de volgende belastingsoorten:
 • Dividendbelasting
 • Omzetbelasting
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • Belastingen op milieugrondslag
 • Douanewet
€ 259
Beroep in cassatie van niet-natuurlijke personen (rechtspersonen en bestuursorganen)€ 519

Tarieven belastingzaken 2018

De tarieven 2018 gelden voor beroepschriften die op of na 1 januari 2018 zijn ingediend.

Soort zaakGriffierecht
Beroep door particulieren (natuurlijke personen)€ 126
Beroep (in cassatie van natuurlijke personen)m.b.t. de volgende belastingsoorten:
 • Dividendbelasting
 • Omzetbelasting
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • Belastingen op milieugrondslag
 • Douanewet
€ 253
Beroep in cassatie van niet-natuurlijke personen (rechtspersonen en bestuursorganen)€ 508

Beroep op betalingsonmacht griffierecht bestuursrecht

Kunt u het griffierecht niet betalen?
Wilt u in (hoger) beroep of in cassatie gaan bij de bestuursrechter, maar kunt u het griffierecht (de kosten voor het beginnen van een procedure) niet betalen? U kunt om vrijstelling vragen. Hiervoor gelden strenge eisen. Dit zijn:

 • het netto-inkomen van u en uw eventuele fiscale partner gezamenlijk is lager dan 90% van een maximale bijstandsuitkering van een alleenstaande (deze cijfers wisselen ieder half jaar en staan hieronder in een overzicht vermeld), én
 • u hebt (beiden) geen vermogen. Onder vermogen wordt verstaan: tegoeden op uw bank- of spaarrekening, onroerende zaken (met uitzondering van de woning die hoofdverblijf is), aandelen, obligaties, winstbewijzen, contant geld of vorderingen.

Komt u in aanmerking voor vrijstelling? Er zijn 2 manieren om dit aan te vragen:

 1. Meteen in het beroepschrift. U ontvangt dan een brief van het gerecht met een formulier. U vult het formulier in en stuurt het samen met de gevraagde gegevens binnen 2 weken na datum van de brief retour.
 2. Als u de nota of de herinnering griffierecht heeft ontvangen. Doe het verzoek voor de betalingstermijn is verstreken en wel bij het gerecht waar u uw beroepschrift heeft ingediend. U ontvangt een brief met een formulier dat u op tijd en met alle gevraagde gegevens terug moet sturen.

Overzicht van de voor een alleenstaande geldende maximale bijstandsnorm per maand:

Netto90%

1 januari 2019

€ 1.025,55€ 922,99

1 juli 2018

€ 996,56€ 896,90

1 januari 2018

€ 992,12€ 892,91

1 juli 2017

€ 986,52€ 887,87

1 januari 2017

€ 982,79€ 884,51
1 juli 2016€ 977,15€ 879,43
1 januari 2016€ 972,70€ 875,43
1 juli 2015€ 962,63€ 866,37
1 januari 2015€ 960,83€ 864,75
1 juli 2014€ 951,64€ 856,48
1 januari 2014€ 948,18€ 853,36

 

 

 

 

Griffierecht betalen

De termijn waarbinnen het griffierecht door de Hoge Raad ontvangen moet zijn en het  IBAN-nummer staan op de griffienota die u van de Hoge Raad ontvangt. Als u niet op tijd betaalt, kan de Hoge Raad beslissen om uw zaak niet inhoudelijk in behandeling te nemen.