Griffierecht Raad van State

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Griffierecht Raad van State

Tarieven 2019

Griffierecht beroepszaken

 • Particulieren (natuurlijke personen): € 174
 • Organisaties (rechtspersonen): € 345

Griffierecht hoger beroepszaken

 • Particulieren (natuurlijke personen): € 259
 • Organisaties (rechtspersonen): € 519

Tarieven 2018

Griffierecht beroepszaken

 • Particulieren (natuurlijke personen): € 170
 • Organisaties (rechtspersonen): € 338

Griffierecht hoger beroepszaken

 • Particulieren (natuurlijke personen): € 253
 • Organisaties (rechtspersonen): € 508

 

Beroep op betalingsonmacht griffierecht bestuursrecht

Kunt u het griffierecht niet betalen?
Wilt u in (hoger) beroep of in cassatie gaan bij de bestuursrechter, maar kunt u het griffierecht (de kosten voor het beginnen van een procedure) niet betalen? U kunt om vrijstelling vragen. Hiervoor gelden strenge eisen. Dit zijn:

 • het netto-inkomen van u en uw eventuele fiscale partner gezamenlijk is lager dan 90% van een maximale bijstandsuitkering van een alleenstaande (deze cijfers wisselen ieder half jaar en staan hieronder in een overzicht vermeld), én
 • u hebt (beiden) geen vermogen. Onder vermogen wordt verstaan: tegoeden op uw bank- of spaarrekening, onroerende zaken (met uitzondering van de woning die hoofdverblijf is), aandelen, obligaties, winstbewijzen, contant geld of vorderingen.

Komt u in aanmerking voor vrijstelling? Er zijn 2 manieren om dit aan te vragen:

 1. Meteen in het beroepschrift. U ontvangt dan een brief van het gerecht met een formulier. U vult het formulier in en stuurt het samen met de gevraagde gegevens binnen 2 weken na datum van de brief retour.
 2. Als u de nota of de herinnering griffierecht heeft ontvangen. Doe het verzoek voor de betalingstermijn is verstreken en wel bij het gerecht waar u uw beroepschrift heeft ingediend. U ontvangt een brief met een formulier dat u op tijd en met alle gevraagde gegevens terug moet sturen.

Overzicht van de voor een alleenstaande geldende maximale bijstandsnorm per maand:

Netto90%

1 juli 2018

€ 996,56€ 896,90

1 januari 2018

€ 992,12€ 892,91

1 juli 2017

€ 986,52€ 887,87

1 januari 2017

€ 982,79€ 884,51
1 juli 2016€ 977,15€ 879,43
1 januari 2016€ 972,70€ 875,43
1 juli 2015€ 962,63€ 866,37
1 januari 2015€ 960,83€ 864,75
1 juli 2014€ 951,64€ 856,48
1 januari 2014€ 948,18€ 853,36