Kosten rechtszaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, gemachtigde, mediator of gerechtsdeurwaarder als u deze inschakelt.

Griffierecht

De hoogte van het griffierecht en welke partij deze kosten moet betalen, is afhankelijk van de zaak.

 

Tarieven en declaraties

 

Advocaat

Advocaten bepalen zelf wat ze voor hun diensten vragen. Hierdoor kunnen de tarieven van advocaten sterk verschillen. Vraag daarom bij het eerste gesprek met uw advocaat naar een inschatting van de kosten en het declaratiesysteem dat hij of zij gebruikt. 

Mediator

Het aantal gesprekken dat nodig is, hangt af van hoe snel u en de andere partij(en) het eens kunnen worden. Mediators hanteren verschillende uurtarieven. Er zijn mediators die een instaptarief hanteren.

 

Gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders rekenen vaste tarieven voor het uitbrengen van een dagvaarding, beslag leggen en andere wettelijke taken (ambtshandelingen). Deze tarieven zijn wettelijk vastgelegd.

Deskundige

Deskundigen krijgen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Daarnaast kunnen zij de kosten die zij maken om naar de zitting te komen declareren. De partij die de deskundige inschakelt, betaalt deze kosten.

 

Tolk

Bij strafzaken en zaken over vreemdelingenbewaring wordt een tolk door de rechtbank opgeroepen en betaald. In alle andere rechtszaken moeten de partijen zelf voor een tolk zorgen als zij deze nodig hebben. Ook betalen zij zelf de kosten hiervan.

Getuige

Getuigen krijgen een vergoeding voor de tijd die ze kwijt zijn, gemaakte reiskosten en eventuele extra noodzakelijke kosten. De partij die de getuige oproept, betaalt deze vergoeding.

 

Tegemoetkoming in de kosten

Kunt u de kosten van een advocaat en/of mediator niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van de advocaat en/of mediator. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

 

 

Kosten vergoeden

               

Kosten tegenpartij terugbetalen

In een civiele zaak kan de rechter de partij die ongelijk heeft gekregen veroordelen om de kosten van de tegenpartij (deels) terug te betalen. Dit heet kostenveroordeling. Hieronder vallen onder meer de griffierechten en een gedeelte van de advocaatkosten.

Kosten terug van bestuursorgaan

Als de rechter u in het gelijk stelt, moet het bestuursorgaan in beginsel de proceskosten die u heeft gemaakt vergoeden. Dit heet een proceskostenveroordeling. Hieronder valt onder meer een vaste (forfaitaire) vergoeding voor de advocaatkosten. Daarnaast worden de griffierechten die u heeft betaald, vergoed door het bestuursorgaan.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum