Tegenpartij in een rechtszaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Naar de rechter > Tegenpartij in een rechtszaak

Als er een rechtszaak tegen u is aangespannen, wordt u aangeduid als verdachte, gedaagde, belanghebbende of verweerder. Dat is afhankelijk van het soort zaak en of u wel of niet reageert.

Dagvaarding

In een dagvaarding staat waarvan u wordt verdacht óf wat er van u wordt geëist.

Dagvaarding Openbaar Ministerie

Als u een dagvaarding van het Openbaar Ministerie (OM) heeft ontvangen, bent u verdachte in een strafzaak. Het OM is de eisende partij.

Dagvaarding particulier of organisatie

Als u een dagvaarding van een particulier of organisatie heeft ontvangen, bent u gedaagde in een civiele zaak. De andere partij is de eiser.

Is er een rechtszaak tegen u aangespannen bij de rechtbank Gelderland of Midden-Nederland? En gaat het om een conflict over een bedrag van meer dan € 25.000? Dan geldt voor deze zaak een nieuwe, digitale, procedure. U ontvangt dan geen dagvaarding, maar een oproepingsbericht.

Afschrift verzoekschrift

Als u een afschrift van een verzoekschrift heeft ontvangen, bent u belanghebbende in een civiele zaak. In het verzoekschrift staat wie de rechtszaak is gestart en wat het verzoek inhoudt. Wanneer u schriftelijk (met een verweerschrift) op het verzoek reageert, wordt u verweerder.

Reageren op eis of verzoek

U bent verweerder als u (schriftelijk) reageert op een eis in een dagvaarding of een verzoek in een verzoekschrift. U reageert schriftelijk door een verweerschrift in te dienen. Soms mag alleen uw advocaat een verweerschrift indienen. Dat hangt af van het soort zaak.

Soort zaak is onbekend

Weet u niet of het om een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure gaat? Kijk dan bij uw situatie naar het onderwerp waar uw zaak over gaat.

Bij uw situatie staat per onderwerp beschreven hoe u kunt reageren als er een zaak tegen u is aangespannen en hoe de procedure verloopt.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum