Laden...

Procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Voogdij > Procedures

Bij voogdij krijgen 1 of 2 voogden het gezag over een kind jonger dan 18 jaar. Bijvoorbeeld na het overlijden van één of beide ouders. Of als de ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitvoeren. Wilt u als ouder een persoon als voogd aanwijzen? U kunt dit vastleggen in uw testament of in het gezagsregister. De voogdijprocedures bij de rechter vallen onder het civiel recht.

Procedures

Wie krijgt het gezag?

De rechter kan een voogd benoemen op eigen initiatief, bijvoorbeeld als de ouders geen voogd hebben aangewezen. Of de rechter benoemt een voogd op verzoek van één van de ouders of pleegouders. Lees meer over de voogdij procedures.

Gezamenlijk gezag van 2 ouders

Als beide ouders met gezamenlijk gezag zijn overleden, wordt een voogd belast met het gezag over een minderjarige. Hebben de ouders geen voogd aangewezen, dan benoemt de rechter een voogd.

Gezag van 1 ouder

Heeft een van beide ouders het gezag? Als deze ouder komt te overlijden, dan bepaalt de rechter wie het gezag krijgt; een voogd of de andere ouder. De andere ouder heeft de voorkeur. Deze ouder kan een verzoek indienen om het gezag te krijgen. De rechter benoemt alleen een ander dan deze ouder als dit beter is voor het kind.

Gezamenlijk gezag van ouder en partner (niet-ouder) / pleegouders

Als de ouder en partner (niet-ouder) samen gezag hebben over de minderjarige en de ouder komt te overlijden, dan krijgt de partner de voogdij. Als het minderjarige kind ook nog een ouder heeft zonder gezag, kan deze het gezag bij de rechter aanvragen. In dat geval beslist de rechter wie het gezag krijgt: de partner of de ouder die het gezag aanvraagt.

Pleegouders kunnen ook een verzoek tot voogdij indienen. Eén van de voorwaarden is dat zij minimaal een jaar voor het kind hebben gezorgd en verantwoordelijk waren voor de opvoeding.

Vraag en antwoord

Kan ik eenzijdig als ouder een voogd aanwijzen?

Dat kan. Beide ouders kunnen afzonderlijk van elkaar een voogd aanwijzen.

Wat kost het vastleggen van een voogd?

Een digitale aanvraag is gratis. Bij een schriftelijke aanvraag betaalt u de gemeente voor afschriften van documenten.

In welke situaties benoemt de rechter de voogd?

De rechter benoemt alleen een voogd als de ouders dit niet zelf hebben gedaan of als de aangewezen voogd de voogdijtaak niet kan of wil uitvoeren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum