Procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Voogdij > Procedures

Een voogd krijgt het gezag over minderjarige kinderen na overlijden van één of beide juridische ouders. Of in het geval dat de ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitvoeren.

Wilt u iemand als voogd aanwijzen? U kunt dit laten vastleggen in uw testament of in het gezagsregister, digitaal of via een formulier. Bent u als voogd aangewezen of door de rechtbank benoemd? U kunt uw benoeming aanvaarden of weigeren.

Deze procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Procedures

Stel uw vraag over gezag nu ook viaWhatsApp 06 46 27 58 07
Beschikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur. U kunt binnen 30 minuten een reactie verwachten.
Meer over appen met het Rechtspraak Servicecentrum.

 

Wie krijgt het gezag?

De rechter kan een voogd benoemen op eigen initiatief, bijvoorbeeld als de ouders geen voogd hebben aangewezen. Of de rechter benoemt een voogd op verzoek van één van de ouders of pleegouders. Lees meer over de voogdij procedures.

Gezamenlijk gezag van 2 ouders

Als beide ouders met gezamenlijk gezag zijn overleden, wordt een voogd belast met het gezag over een minderjarige. Hebben de ouders geen voogd aangewezen, dan benoemt de rechter een voogd.

Gezag van 1 ouder

Heeft een van beide ouders het gezag? Als deze ouder komt te overlijden, dan bepaalt de rechter wie het gezag krijgt; een voogd of de andere ouder. De andere ouder heeft de voorkeur. Deze ouder kan een verzoek indienen om het gezag te krijgen. De rechter benoemt alleen een ander dan deze ouder als dit beter is voor het kind.

Gezamenlijk gezag van ouder en partner (niet-ouder) / pleegouders

Als de ouder en partner (niet-ouder) samen gezag hebben over de minderjarige en de ouder komt te overlijden, dan krijgt de partner de voogdij. Als het minderjarige kind ook nog een ouder heeft zonder gezag, kan deze het gezag bij de rechter aanvragen. In dat geval beslist de rechter wie het gezag krijgt: de partner of de ouder die het gezag aanvraagt.

Pleegouders kunnen ook een verzoek tot voogdij indienen. Eén van de voorwaarden is dat zij minimaal een jaar voor het kind hebben gezorgd en verantwoordelijk waren voor de opvoeding.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen voogdij en gezag?  

Alle kinderen onder de achttien staan in Nederland onder gezag. Dit betekent dat zij nog niet zelf mogen beslissen over veel belangrijke zaken zoals financiën. Degene die het gezag heeft over het kind mag deze beslissingen wel nemen. Meestal zijn dit een of beide ouders. Lees verder..

Welke rechten en plichten heb ik als voogd?

Dat hangt er vanaf of u de enige voogd bent of dat u gezamenlijke voogdij hebt. Bent u de enige voogd? Dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U hoeft dat niet zelf te doen, het kind kan bijvoorbeeld ook in een pleeggezin verblijven. Lees verder..

Hoe gaat de keuze voor een voogd?

Als ouder zijn er twee mogelijkheden om een voogd aan te wijzen. De eerste mogelijkheid is om de voogd op te laten nemen in het testament. De tweede mogelijkheid om een voogd aan te wijzen is via het gezagsregister. Lees verder..

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp