Veelgestelde vragen landelijk kwaliteitsbureau CBM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCuratele, bewind en mentorschap > Landelijk kwaliteitsbureau CBM > Veelgestelde vragen landelijk kwaliteitsbureau CBM

 Ik wil professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden

>Alles uitklappen
 • - Als curator of beschermingsbewindvoerder heeft u:

  1. een diploma van een passende mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e) én
  2. daarnaast een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar in loondienst taken van een bewindvoerder of curator heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder of curator

  of

  1. een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) én
  2. daarnaast een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar in loondienst taken van een bewindvoerder of curator heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder of curator.  

  of

  een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet)


  - Als mentor heeft u:

  ten minste een diploma van een passende beroepsopleiding MBO-4 volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e)

  Zie ook punt 8 in de checklist toelating (pdf, 712 KB).

  Er is een overzicht van passende opleidingen, zie de vraag hieronder. Twijfelt u of u aan de eisen voldoet, dan kunt u dit voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 659,4 KB).

 • Hieronder vindt u een overzicht.

  - Wilt u bewindvoerder worden?

  Dan zijn dit passende opleidingen:

  WO masteropleidingen:
  Nederlands recht (alle afstudeerrichtingen)
  Finance en control
  (Algemene) Economie
  Accountancy

  HBO bacheloropleidingen:
  Maatschappelijk werk en dienstverlening
  Management, economie en recht (alle afstudeerrichtingen)
  Sociaal juridische dienstverlening
  Rechten
  Financial services management
  Sociaal pedagogische hulpverlening
  Accountancy
  Sociale zekerheid
  Bedrijfsadministratie
  HEAO Economisch-Juridisch
  HEAO Economisch-Administratief
  Vakopleiding kandidaat-deurwaarder

  MBO-4 (zonder meer passend mits met 2 jaar relevante werkervaring):
  Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
  MEAO (middelbaar economisch en administratief onderwijs)
  Medewerker sociale zekerheid
  Juridisch medewerker
  Sociaal cultureel werker
  Sociale dienstverlening
  Sociaal pedagogisch werker
  Sociaal juridische dienstverlening
  Administrateur

  Staat uw opleiding er niet bij, dan kunnen er aanvullende opleidings- en werkervaringseisen gelden.
  Twijfelt u of u aan de eisen voldoet, dan kunt u dit voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 660,9 KB).

  - Wilt u mentor worden?

  Een overzicht van passende opleidingen voor mentoren is nog in ontwikkeling. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM heeft nauwe afstemming hierover met de Expertgroep CBM en de brancheverenigingen. De publicatie van het overzicht volgt zo spoedig mogelijk.

  Mocht u willen weten of u aan de opleidingseisen voldoet, dan kunt u uw opleiding door de kantonrechter laten toetsen voordat u een toelatingsverzoek indient. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 660,9 KB). Met overige vragen kunt u uiteraard contact opnemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

  - Wilt u curator worden?

  Uw opleiding wordt voor curatorschap alleen passend geacht wanneer u aan de opleidingseisen voor zowel bewindvoerder als mentor voldoet.

  Als u twijfelt of u aan de opleidingseisen voldoet, dan kunt u uw opleiding door de kantonrechter laten toetsen voordat u een toelatingsverzoek indient. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 660,9 KB). Met overige vragen kunt u uiteraard contact opnemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

 • Nee, dat kan niet. U kunt uw opleiding wel laten toetsen als u voornemens bent een toelatingsverzoek in te dienen om zelfstandig bewindvoerder, curator of mentor te worden. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM correspondeert niet met derden over opleidingstoetsen.

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken tot een opleidingstoets (pdf, 639 KB) op volgorde van binnenkomst. Zodra een medewerker uw verzoek in behandeling neemt, ontvangt u daarover per e-mail een bericht. Als het verzoek volledig is, streeft het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar om het verzoek binnen 4 weken te behandelen en u te berichten over de uitkomst. U ontvangt bericht als het verzoek onvolledig is.

 • U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is niet mogelijk om de VOG NP digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG NP zijn altijd voor uw rekening.

  Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG NP kunt u vinden op dienst Justis.

 • U kunt voor het opstellen van een rapport 'feitelijke bevindingen' iedere registeraccountant (RA) of accountant-administratieconsulent (AA) benaderen. In het register van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) kunt u een accountant zoeken. De accountant moet deze documenten opstellen aan de hand van het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM. Het meest recente protocol kunt u vinden via deze link. Het rapport en de jaarrekening dient u in bij uw verzoek om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te blijven (een handhavingsverzoek).

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt deze verzoeken op volgorde van binnenkomst. Zodra een medewerker uw verzoek in behandeling neemt, ontvangt u hierover per e-mail bericht. Als uw verzoek is voorzien van alle benodigde stukken, streeft het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar om het verzoek binnen 16 weken te behandelen en u te berichten over de uitkomst. Als het verzoek niet volledig is, ontvangt u binnen 12 weken nadat het verzoek is binnengekomen een bericht waarin staat welke stukken u nog moet indienen.

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088-3611106. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 • Dit is niet het geval. U ontvangt per e-mail een bericht van de kantonrechter. Dit bericht kan dienen als bewijs dat u aan de kwaliteitseisen voldoet. 

 Ik werk voor een rechtspersoon die professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wil worden

>Alles uitklappen
 • Voor een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) wordt de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt getoetst op persoonlijke strafbare feiten. Voor een VOG RP wordt de rechtspersoon getoetst op strafbare feiten in bedrijfsactiviteiten. Het screeningsprofiel van de VOG NP vormt een aanvulling op de VOG RP. Daarom moet u ze beide indienen.

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Een VOG RP kunt u aanvragen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u niet geregistreerd in de BRP, dan kunt u via de website van de dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraagformulier downloaden.

  Het is niet mogelijk om de VOG digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG  zijn altijd voor uw rekening. Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG kunt u vinden op dienst Justis.

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088-3611106. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 Ik ben bestuurder van een rechtspersoon die professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wil worden

>Alles uitklappen
 • - U moet aan dezelfde wettelijke kwaliteitseisen voldoen als de personen die namens de rechtspersoon als professioneel curator of beschermingsbewindvoerder optreden. U heeft:

  1. een diploma van een passende mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e) én
  2. daarnaast een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar in loondienst taken van een beschermingsbewindvoerder of curator heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder of curator

  of
   
  1. een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) én
  2. daarnaast een bewijs waaruit blijkt dat u ten minste 2 jaar in loondienst taken van een beschermingsbewindvoerder of curator heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder of curator

  of

  een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet)

  - Als bestuurder van een rechtspersoon die wil worden aangemerkt als mentor beschikt u over ten minste een diploma van een passende beroepsopleiding mbo-4 volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e)

  Zie ook punt 8 in de checklist toelating (pdf, 712 KB). Er is een overzicht van passende opleidingen, zie de vraag hieronder. Twijfelt u of u aan de eisen voldoet, dan kunt u dit voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 652,5 KB) (pdf, 659,4 KB).

 • U heeft beide VOG’s nodig. Als bestuurder bent u een vertegenwoordiger van de rechtspersoon en vraagt u – als u hiertoe bevoegd bent op grond van statuten of een verleende machtiging – een VOG RP aan. Daarnaast is het noodzakelijk een VOG NP aan te vragen als u curator, bewindvoerder of mentor wilt worden.

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Een VOG RP kunt u aanvragen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u niet geregistreerd in de BRP, dan kunt u via de website van de dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraagformulier downloaden.

  Het is niet mogelijk om de VOG digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG  zijn altijd voor uw rekening. Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG kunt u vinden op dienst Justis.

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088-3611106. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 Ik wil als vennoot/maat professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden

>Alles uitklappen

 Ik ben professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor en wil dat blijven

>Alles uitklappen

 Ik ben professioneel curator of beschermingsbewindvoerder en wil ter ondersteuning een medewerker aannemen

>Alles uitklappen
 • Iedere medewerker die taken van een curator of bewindvoerder uitoefent, moet beschikken over een diploma van ten minste een havo-, vwo- of een passende mbo-4-opleiding. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

 • Uw ondersteuner dient te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen als hij/zij dossier-gerelateerde werkzaamheden uitvoert. Van dossier-gerelateerde werkzaamheden is sprake als en zodra uw medewerker bij de uitoefening van de werkzaamheden toegang heeft/krijgt tot persoonsgegevens van (aanstaande) cliënten. U kunt hierbij denken aan:

  • Betalingen klaarzetten
  • Inhoudelijke behandeling van post/e-mail/telefoon
  • Aanvragen minimavoorzieningen (bijvoorbeeld bijzondere bijstand, toeslagen en kwijtschelding). Hieronder valt ook het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van informatie.
  • Aanvragen schuldhulpverlening/WSNP. Hieronder valt ook het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van informatie.
  • Telefonisch/schriftelijk contact met cliënten en instanties/personen die betrokken zijn bij de cliënt (bijvoorbeeld uitkeringsinstantie, werkgever, verhuurder, begeleider en schuldeisers)
  • Schulden, vaste lasten en inkomen invoeren/bijhouden in het systeem (voor schuldenoverzicht en budgetplan)
  • Belastingaangifte voorbereiden/verzorgen
  • Voeren van een intakegesprek
  • Verzoekschrift opstellen en/of versturen naar de rechtbank
  • Boedelbeschrijving/plan van aanpak opstellen
  • (Eind)rekening en verantwoording opstellen
  • Huisbezoek
  • Beslagvrije voet opstellen
  • Machtiging aanvragen bij de rechtbank

  (deze lijst is niet limitatief)

 • Dat is niet het geval. Bij de eerste handhavingscontrole na indiensttreding van een medewerker met dossier-gerelateerde werkzaamheden toetst het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM deze medewerker aan de opleidingseisen. Na goedkeuring wordt de nieuwe medewerker toegevoegd bij uw vermelding op de landelijke lijst van professionele uitvoerders.

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088-3611106. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 Ik ben professioneel curator of beschermingsbewindvoerder en wil een extra curator of beschermingsbewindvoerder aannemen

>Alles uitklappen
 • Iedere curator of bewindvoerder moet beschikken over een diploma van:
  een passende mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e). Zie ook punt 8 in de checklist toelating (pdf, 711 KB). Ook heeft deze nieuwe medewerker een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat de medewerker ten minste 2 jaar in loondienst taken van een bewindvoerder of curator heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder of curator

  of

  een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) en een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat de nieuwe medewerker ten minste 2 jaar in loondienst taken van een bewindvoerder of curator heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder of curator

  of

  een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet)

 • Hieronder vindt u een overzicht

  - Wilt u bewindvoerder worden? Dan zijn dit passende opleidingen:

  WO masteropleidingen:
  Nederlands recht (alle afstudeerrichtingen)
  Finance en control
  (Algemene) Economie
  Accountancy

  HBO bacheloropleidingen:
  Maatschappelijk werk en dienstverlening
  Management, economie en recht (alle afstudeerrichtingen)
  Sociaal juridische dienstverlening
  Rechten
  Financial services management
  Sociaal pedagogische hulpverlening
  Accountancy
  Sociale zekerheid
  Bedrijfsadministratie
  HEAO Economisch-Juridisch
  HEAO Economisch-Administratief
  Vakopleiding kandidaat-deurwaarder

  MBO-4 (zonder meer passend mits met 2 jaar relevante werkervaring):
  Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
  MEAO (middelbaar economisch en administratief onderwijs)
  Medewerker sociale zekerheid
  Juridisch medewerker
  Sociaal cultureel werker
  Sociale dienstverlening
  Sociaal pedagogisch werker
  Sociaal juridische dienstverlening
  Administrateur

  Staat uw opleiding er niet bij, dan kunnen er aanvullende opleidings- en werkervaringseisen gelden.   

  - Wilt u curator of mentor worden?

  Een overzicht van passende opleidingen voor curatoren of mentoren is in ontwikkeling.

 • ​Nee, het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM correspondeert niet met derden over toetsen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voor algemene informatie over de opleidings- en werkervaringseisen.

 • Ja, dit kan. U kunt daarvoor een verzoek voor ‘toetsing nieuwe medewerker’ indienen bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. met een kopie ID-bewijs, VOG, diploma(‘s), CV en eventuele getuigschriften. Na goedkeuring wordt uw nieuwe medewerker toegevoegd bij uw vermelding op de landelijke lijst van professionele uitvoerders.