Laden...

Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Curatele, bewind en mentorschap > Landelijk kwaliteitsbureau CBM

Nieuw portaal: Mijn Rechtspraak – Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Sinds 4 maart 2024 kunt u als professioneel curator, bewindvoerder en/of mentor gebruik maken van het webportaal Mijn Rechtspraak – Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. U heeft hierover een e-mail van de Rechtspraak gekregen. In het portaal kunt u handhavingsverzoeken indienen en verzoeken om nieuwe medewerkers toe te laten (inclusief wijziging van functie en uitdiensttreding). Ook de communicatie met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM over deze verzoeken gebeurt in dit portaal. U logt in met eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3).

In het webportaal vindt u een stappenplan en aanvullende werkinstructies.
U vindt deze ook hieronder bij 'Te gebruiken documenten'.

 

Mededelingen voor (aspirant-)uitvoerders

Het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2023

Het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2023 is vastgesteld (nba.nl)

Op advies van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn de volgende modellen uit het protocol verwijderd: opdrachtbevestiging, rapport inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden (voorheen: rapport van feitelijke bevindingen) en samenstellingsverklaring. Voor standaardteksten en -verklaringen kunt u de website van de NBA [invoegen onderstaande link 2] raadplegen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de NBA.

 

 

Tijdelijk doorbelasten extra kosten bankrekeningen

Als professionele uitvoerder mag u vanaf 1 januari 2022 per persoon voor wie u bewind of curatele voert één keer per jaar € 10 in rekening brengen voor extra bankkosten (€ 20 bij een economische eenheid, ongeacht het aantal bankrekeningen).

Deze regeling geldt totdat een nieuwe beloningsregeling is ingevoerd. De jaarlijkse indexering van de bestaande beloningsregeling heeft geen invloed op deze tijdelijke regeling.

 • Vermeld het bedrag in de rekening en verantwoording onder de post 'bankkosten' (niet als beloning) en specificeer het in een bijlage.
 • Als het bewind/de curatele stopt gedurende het jaar, omdat de maatregel wordt opgeheven, dan mag u toch het volledige bedrag van € 10 in rekening brengen. Bij een ontslag/benoeming mag de opvolgende uitvoerder de bankkosten pas in het erop volgende kalenderjaar in rekening brengen.
 • Het genoemde bedrag is een totaalbedrag. Bij de Belastingdienst kunt u navragen of u over deze extra bankkosten btw in rekening moet brengen en afdragen. Als dat het geval is, dan mag er geen btw worden doorbelast bovenop de € 10.

 

 

Professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden

 

Kwaliteitseisen professionals

Als u professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wilt worden, dan moet u aan een aantal kwaliteitseisen uit de wet voldoen.

Beoordeling

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of u aan de kwaliteitseisen voldoet. Of u daarna in een zaak tot professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wordt benoemd, bepaalt de kantonrechter van de toezichthoudende rechtbank.

Vennoot of maat

Iedere vennoot of maat die professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wil worden of blijven, moet als natuurlijk persoon individueel getoetst worden. Het is wel toegestaan om een gezamenlijk toelatings- en/of handhavingsverzoek in te dienen.

Kosten

Het indienen van het verzoek om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden is gratis. U moet wel betalen voor:

 • de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • het laten opmaken van een ‘rapport inzake specifiek overeengekomen werkzaamheden’ door een accountant
 • het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

 

Toelatingsverzoek indienen


Om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden moet u een verzoek indienen.
Volg het stappenplan voor het indienen van een toelatingsverzoek.

1. Toets opleiding en werkervaring

Beoordeel eerst of u aan de opleidings- en werkervaringseisen voldoet. Een overzicht van de opleidings- en werkervaringseisen vindt u bij de veelgestelde vragen. Als u twijfelt kunt u voordat u een toelatingsverzoek doet uw opleiding laten toetsen door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

Voor een opleidingstoets hanteert het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM een streeftermijn van vier weken. Hoe dit werkt, leest u in de checklist opleidingstoets

 

2. Toelatingsverzoek indienen

Vul de checklist toelating (pdf, 259,6 KB) in en verzamel alle documenten die in deze checklist staan.

Is uw verzoek volledig? Stuur uw toelatingsverzoek naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Dit kan per e-mail of per post.

 

3. Reactie toelatingsverzoek ontvangen

Als het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM uw toelatingsverzoek heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Het Landelijk Kwaliteitsbureau behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst en streeft ernaar uw verzoek binnen 16 weken te behandelen.

 • Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over.
 • Als uw verzoek aanleiding geeft om met u in gesprek te gaan, krijgt u daar een uitnodiging voor.
 • Als u aan de kwaliteitseisen voldoet, worden alle rechtbanken daarvan op de hoogte gesteld. De toezichthoudende rechtbank beoordeelt of u benoembaar bent in individuele zaken. Om dit te kunnen beoordelen is er in veel gevallen eerst nog een kennismakingsgesprek bij de toezichthoudende rechtbank.

 

 

Handhavingsverzoek indienen

Als u professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor bent, moet u elk jaar aantonen dat u voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit doet u met een handhavingsverzoek.

Handhavingsverzoek indienen

Verzamel alle documenten die in het portaal Mijn Rechtspraak – Landelijk Kwaliteitsbureau CBM staan. Is uw verzoek volledig? Dien uw verzoek dan digitaal in via het portaal. U kunt in dit portaal inloggen met eHerkenning op (minimaal) betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3).

Het stappenplan voor het indienen van het jaarlijkse handhavingsverzoek via het portaal en aanvullende werkinstructies kunt u raadplegen in het portaal en via deze link.

Meer informatie over (onderdelen van) uw handhavingsverzoek vindt u in het portaal, de veelgestelde vragen en de checklist handhaving (pdf, 207,4 KB)

Reactie handhavingsverzoek ontvangen

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst en streeft ernaar uw verzoek binnen 16 weken te behandelen.

 • Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daarover bericht. U ontvangt dan via e-mail een notificatie dat er een nieuwe melding voor u is in het portaal.
 • Als uw verzoek aanleiding geeft om met u in gesprek te gaan, krijgt u daar een uitnodiging voor. U ontvangt dan via e-mail een notificatie dat er een nieuwe melding voor u is in het portaal.

 

 

Wijziging rechtsvorm indienen

Als de rechtsvorm van uw organisatie verandert, moet u een verzoek indienen voor wijziging van de rechtsvorm.

Hoe dit werkt leest u in het Stappenplan rechtsvormwijziging (pdf, 65,1 KB)

Verzoek wijziging rechtsvorm indienen

Vul de checklist wijziging rechtsvorm (pdf, 237,6 KB) in en verzamel alle documenten die in deze checklist staan

Is uw verzoek volledig? Stuur uw wijzigingsverzoek naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Dit kan per e-mail of per post:

Reactie wijziging rechtsvorm ontvangen

Als het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM uw verzoek heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Het Landelijk Kwaliteitsbureau behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst en streeft ernaar uw verzoek binnen 8 weken te behandelen

 • Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over.
 • Als uw verzoek aanleiding geeft om met u in gesprek te gaan, krijgt u daar een uitnodiging voor.

 

 

 

Contact opnemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Handhavingsverzoek of verzoek om een nieuwe medewerker toe te laten

Heeft u een vraag over uw handhavingsverzoek of verzoek om een nieuwe medewerker toe te laten en heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden bij de veelgestelde vragen? Neem contact met ons op via het portaal Mijn Rechtspraak – Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (zie hiervoor ook de werkinstructie bij ‘Te gebruiken documenten’).

Overige vragen

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden bij de veelgestelde vragen? Neem contact met ons op. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur.

Bezoekadres en telefoon

Leeghwaterlaan 8
5223 BA ’s-Hertogenbosch
088 361 11 06

Postadres

Rechtbank Oost-Brabant,
Toezicht, Cluster Landelijk Kwaliteitsbureau CBM
Postbus 90138
5200 MA ’s-Hertogenbosch

E-mailadres

Stuur een mail naar Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

 

 

Klacht indienen

Bent u ontevreden over het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM? Dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de rechtbank. Bijvoorbeeld als u

 • te lang moet wachten op de afhandeling van uw zaak
 • vindt dat u niet correct te woord bent gestaan
 • niet tevreden bent over de bereikbaarheid van de medewerkers van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM.

U kunt geen klacht indienen over de inhoud en motivering van de uitkomst van de kwaliteitscontrole CBM

 

 

Zie ook: