Laden...

Oplossen zonder rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Oplossen zonder rechter

Als mensen het niet met elkaar eens zijn, kunnen ze naar de rechter gaan. Maar er zijn ook andere (niet-gerechtelijke) manieren om een oplossing te vinden voor een conflict.

Tuchtrechtspraak

De tuchtrechtspraak ziet erop toe dat de leden van een beroepsgroep zich houden aan de gedragsregels van hun beroep. Het gaat om vrije beroepen, zoals artsen, notarissen en accountants.

Arbitrage

Vooral in het bedrijfsleven kiezen partijen vaak voor arbitrage als alternatief voor een rechterlijke procedure. Zakelijke relaties spreken dan van te voren af dat zij eventuele geschillen voorleggen aan een arbiter of arbitragecommissie (ook wel scheidsgerecht genoemd). De uitkomst van arbitrage is bindend. De partijen moeten zich eraan houden.

 

Mediation

Zonder rechter

Bij mediation helpt een onafhankelijke, neutrale buitenstaander partijen om zelf een oplossing voor hun geschil te bereiken. Er is dus geen derde die beslist. Als beide partijen bereid zijn om het conflict op te lossen, kan mediation een goed alternatief zijn.

Naast rechtspraak

Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

Geschillencommissie

De meeste geschillencommissies zijn onderdeel van een brancheorganisatie. Geschillencommissies behandelen klachten van consumenten over de leveranciers die bij de brancheorganisatie zijn aangesloten.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.