Contact rechtbank Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 Algemeen

>Alles uitklappen

 Rechtsgebieden

>Alles uitklappen
 • Vreemdelingenzaken

  • Algemeen - telefoon: 088 - 361 2028
  • Algemeen - fax: 088 - 361 0661
  • Bewaringen - telefoon: 088 - 361 2028
  • Bewaringen - fax: 088 - 361 0662, 088 - 361 0661
  • Voorlopige voorzieningen - telefoon: 088 - 361 2028
  • Voorlopige voorzieningen - fax: 088 - 36 106 61


  Piketnummer voor spoedvoorzieningen buiten werktijden: Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken 088 - 361 92 90 (bereikbaar op weekdagen van 17.00 tot 7.30 uur en in het weekend)

  Overige zaken

  • Bouw, sociale verzekeringen, omgevingsrecht, algemene bijstand, beroep en voorlopige voorzieningen - telefoon: 088 - 361 2026 
  • Bouw, sociale verzekeringen, omgevingsrecht, algemene bijstand, beroep en voorlopige voorzieningen - fax: 088 - 361 0658 of 088 - 361 0659
  • (Militaire) ambtenarenzaken, voorlopige voorzieningen - telefoon: 088 - 361 2027
  • (Militaire) ambtenarenzaken, voorlopige voorzieningen - fax: 088 - 361 0660
  • Varia en voorlopige voorzieningen - telefoon: 088 - 361 2027
  • Varia en voorlopige voorzieningen - fax: 088 - 361 0660
  • Belastingen van rijk en lagere overheden, toeslagen en studiefinanciering - telefoon: 088 - 361 2025
  • Belastingen van rijk en lagere overheden, toeslagen en studiefinanciering - fax: 088 - 361 0657


  Piketnummer voor spoedvoorzieningen: 06-4813 6845 (bereikbaar op weekdagen van 17.00 tot 7.30 uur en in het weekend)

 • Griffies

  Handel/Bodem
  • Roladministratie (dagvaardingszaken en geldvorderingen vanaf € 25.000) - telefoon: 088 - 361 2018
  • Roladministratie (dagvaardingszaken) - fax: 088 - 361 0666
  • Comparitie na antwoord - telefoon: 088 - 361 2018
  • Comparitie na antwoord - fax: 088 - 361 0666
  • Enquêtes/pleidooi - telefoon: 088 - 361 2018
  • Enquêtes - fax: 088 - 361 0666
  • Boedel - telefoon: 088 - 361 2018
  • Boedel - fax: 088 - 361 0666

   

  Algemene Zaken
  • Algemene zaken (verzoekschriften inclusief beslagrekesten) - telefoon: 088 - 361 2017
  • Algemene zaken - fax: 088 - 361 0665

  Insolventies
  • Insolventies - telefoon: 088 – 361 2019 (niet op dinsdagen, 13.00-16.00 uur)
  • Insolventies - fax: 088 – 361 0667

  Kort geding
  • Kort gedingen - telefoon: 088 - 361 2011 (niet voor kort gedingen in kantonzaken; let op: executiegeschillen ex artikel 438 Rv zijn geen kantonzaken!)
  • Kort gedingen - fax: 088 - 361 0669 (niet voor kort gedingen in kantonzaken)
  • Piketregeling voorzieningenrechter (uitsluitend voor advocaten en in geval van bijzondere spoedeisend buiten kantooruren of in geval van calamiteiten) telefoon - 06-15097648 indien geen gehoor 06-31964576

  Overig
  • Europees betalingsbevel - telefoon: 088 - 361 2024
  • Europees betalingsbevel - fax: 088 - 361 0665
  • Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen - telefoon: 088 - 361 2035
  • Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen - fax: 088 - 361 0680
 • BLOK 1

  Bijzondere opname in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)
  • Telefoon: 088 - 361 2051
  • Fax: 088 - 361 0670

  Ondertoezichtstelling, Uithuisplaatsing (OTS)
  • Tel: 088 - 361 2052
  • Fax: 088 - 361 0671


  BLOK 2

  Gezag, Alimentatie, Omgang, Wet werk en bijstand (WWB), Paspoortzaken, Blik-zaken
  • Tel: 088 - 361 2053
  • Fax: 088 - 361 0672

  Gezagsregister, Huwelijksgoederenregister
  • Tel: 088 - 361 2054
  • Fax: 088 - 361 0698

  Liaisonrechter internationale kinderbescherming

  liaisonrechter.internationale.kinderbescherming­­@­­rechtspraak.nl


  BLOK 3

  Echtscheiding en Voorlopige Voorzieningen, Verklaring non appel, Wet tijdelijk huisverbod, non appel Marokko, opvragen oude beschikkingen, griffierecht, in kracht van gewijsde
  • Tel: 088 - 361 2055 (niet tussen 12-15 uur)
  • Fax: 088 - 361 0673

  Overige Boek 1 zaken (incl. verzoek wijziging voornaam), adoptie, deskundigenonderzoek, Brusselcertificaat
  • Tel: 088 - 361 2055 (niet tussen 12-15 uur)
  • Fax: 088 - 361 0673
  • Extrajudicieel (verzoekschriften, rogatoire commissie, handelsnaamwet, onderbewindstelling, curatele, mentorschap etc.) - telefoon: 088 - 361 2031
  • Extrajudicieel - fax: 088 - 361 0675
  • Mulderzaken/strafgriffie - telefoon: 088 - 361 2033
  • Mulderzaken/strafgriffie - fax: 088 - 361 0676
  • Civiele griffie (geldvorderingen tot € 25.000 en kort gedingen in kantonzaken) - telefoon: 088 - 361 2032
  • Civiele griffie inclusief kort gedingen in kantonzaken - fax: 088 - 361 0674

  Telefoon- en faxnummers van de andere locaties:
  • Gouda: T 088 - 361 2040 en F 088 - 361 0677
  • Leiden: T 088 - 361 2030 en F 088 - 361 0678
  • Algemeen: fax: 088 – 361 0682
  • Administratie meervoudigestrafkamerzaken (MK) - telefoon: 088 - 361 2047
  • Administratie Politierechterzaken (PR) - telefoon: 088 – 361 2047
  • Administratie Raadkamer gevangenhouding - telefoon: 088 - 361 2042
  • Administratie Bijzondere raadkamer (DiRa) - telefoon: 088 – 36 120 46 Fax: 088 - 361 0685
  • Administratie appèlzaken - telefoon: 088 - 361 2047
  • Administratie kinderzaken (KR) - telefoon: 088 361 2046
  • Gratieverzoeken - telefoon: 088 - 361 2046
  • Toevoegingen meerderjarig - telefoon: 088 - 361 2047
  • Toevoegingen minderjarig - telefoon: 088 361 2046
  • Afgifte afschrift vonnis - telefoon: 088 - 361 2047
  • Kabinet RC - telefoon: 088 - 361 2048
  • Kabinet RC - fax: 088 - 361 0683
  • Secretariaat Commissie van toezicht penitentiaire inrichting - telefoon: 088 - 361 2043
  • Secretariaat Commissie van toezicht penitentiaire inrichting - fax: 088 – 361 0654
  • Jeugdstraf / kantonleerplicht - fax: 088 - 361 0682

Routebeschrijvingen

Bekijk de routebeschrijvingen voor de gerechtsgebouwen in Den Haag.

Juridisch advies

De rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners.