Laden...

Familie- en jeugdrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Rechtsgebieden > Familie- en jeugdrecht

Wat is familierecht?

Het familierecht is een specialisatie binnen het civiele recht. De familierechter behandelt zaken over de persoonlijke en financiële kanten van families en relaties. Als bijvoorbeeld ouders of (ex-)partners er samen niet uitkomen, kunnen zij de rechter vragen een beslissing te nemen. Voorbeelden van onderwerpen die de familierechter behandelt:

  • echtscheiding
  • alimentatie
  • omgang
  • erkenning van een kind

Een zaak begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank.

Mediation

Mediation kan helpen om een rechtszaak te voorkomen of sneller te laten eindigen. Met hulp van een mediator kunnen twee of meer personen proberen een gezamenlijke oplossing te vinden voor een conflict.

Het Uniforme Hulpaanbod (UHA)

Het Uniforme Hulpaanbod (UHA) is een samenwerking tussen de rechtbanken en gemeentes, waarbij passende hulp wordt aangeboden aan ouders en kinderen in met name (v)echtscheidingen en omgangszaken.

Meer informatie over het Uniforme Hulpaanbod (UHA)

Wat is familie- en jeugdrecht? (video)

Deze video werd door de rechtbank Zeeland-West-Brabant gemaakt voor studenten en scholieren.

 

Wat is jeugdrecht?

Het jeugdrecht bestaat uit het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht.

Wat is civiel jeugdrecht?

Zijn er ernstige zorgen over de ontwikkeling van een kind? Dan kan de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter vragen om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. De rechter beslist aan de hand van de wetten en regels van het civiele jeugdrecht.

Voorbeelden van kinderbeschermingsmaatregelen zijn:

De rechter die beslist, is een kinderrechter.

Kindgesprek 

In het familierecht en het civiele jeugdrecht krijgen minderjarige kinderen vanaf een bepaalde leeftijd (meestal 12 jaar) een uitnodiging voor een gesprek met de kinderrechter. Tijdens dit kindgesprek hoort de rechter, zonder ouders of verzorgers erbij, wat een kind van de situatie vindt. Een kind is niet verplicht om naar het kindgesprek te komen.

Wat is jeugdstrafrecht?

Het jeugdstrafrecht is voor verdachten die 12 tot 18 jaar waren toen zij het strafbare feit pleegden. Vanaf 12 jaar kunnen minderjarigen die verdacht worden van een strafbaar feit, worden vervolgd door de officier van justitie. De officier van justitie kan strafzaken tegen minderjarigen vanaf die leeftijd voor de kinderrechter brengen. 

De kinderrechter oordeelt over de strafzaak en beslist over de eventueel op te leggen straf of maatregel. Meestal wordt een straf of maatregel opgelegd uit het jeugdstrafrecht. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter hiervan afwijken en een straf of maatregel uit het volwassenenstrafrecht opleggen aan verdachten die 16 of 17 jaar oud waren toen zij een strafbaar feit pleegden.

Jongvolwassenen die 18 tot 23 jaar zijn wanneer zij een strafbaar feit plegen, worden in principe gestraft volgens het volwassenenstrafrecht. Maar zij kunnen ook een straf of maatregel uit het jeugdstrafrecht opgelegd krijgen, bijvoorbeeld als dat beter past bij hun ontwikkelingsniveau. In het jeugdstrafrecht staat het belang van de jeugdige centraal en ligt de nadruk op een opvoedkundige aanpak. 

Op de pagina Mediation in een strafzaak staat meer informatie over de mogelijkheden van mediation binnen het (jeugd)strafrecht.

 

 


 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact