Laden...

Gemachtigde civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksU heeft een rol in een rechtszaak > Gemachtigde > Gemachtigde civiel recht

Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig. Lees wanneer u welke mogelijkheden heeft en hoe het machtigen in zijn werk gaat.

Geschil met een particulier of organisatie

Advocaat: geen machtiging nodig

In een rechtszaak voor de civiele rechter is het inschakelen van een advocaat verplicht. Bij kantonzaken is dit niet verplicht, maar het mag wel.

Een advocaat is vanwege zijn of haar beroep in beginsel gemachtigd om cliënten te vertegenwoordigen in een rechtszaak. Dit betekent dat u geen machtiging voor uw advocaat hoeft te regelen.

Gerechtsdeurwaarder: geen machtiging nodig

In een dagvaardingsprocedure stuurt de gerechtsdeurwaarder voor u de dagvaarding naar de andere partij en naar de rechter. U hoeft bij de rechter geen machtiging in te dienen waaruit blijkt dat de gerechtsdeurwaarder voor u de dagvaarding mag indienen.

Iemand anders staat u bij: machtiging nodig

Laat u zich in een kantonprocedure door iemand anders dan een advocaat bijstaan, dan dient u deze partij schriftelijk te machtigen. Bijvoorbeeld een jurist van de rechtsbijstandverzekering of van een vakbond, een familielid of goede vriend.

Hoe werkt een machtiging?

In de schriftelijke machtiging vermeldt u, naast uw eigen contactgegevens, wie u machtigt en dat deze persoon voor u in rechte mag optreden. U ondertekent de machtiging. Wilt u iemand machtigen: 

  • die tijdens de zitting namens u het woord voert, dan neemt u de machtiging mee naar de zitting en overhandigt deze ter plekke aan de rechter.
  • om namens u schriftelijke stukken in te dienen, dan stuurt u de machtiging en een kopie van uw identiteitsbewijs mee met de stukken.

Weigering door kantonrechter

De kantonrechter kan in geval van ernstige bezwaren weigeren dat uw gemachtigde namens u optreedt. Deze weigering kan specifiek voor de rechtszaak gelden of voor een bepaalde tijd. De kantonrechter moet de weigering in een beschikking schriftelijk beargumenteren. Bij ernstige bezwaren gaat het om onbetrouwbaar, onfatsoenlijk of onbekwaam gedrag van de gemachtigde. De gemachtigde is onbekwaam als hij of zij handelt in strijd met uw belangen.

De geweigerde gemachtigde kan binnen 4 weken tegen deze beschikking in beroep gaan bij het gerechtshof.

 
 

Salaris gemachtigde

Als u een civiele rechtszaak wint, dan is de wederpartij veelal verplicht om u een (vaak niet kostendekkende) vergoeding te betalen voor de kosten die u aan uw advocaat of gemachtigde heeft betaald. Die kosten worden 'salaris advocaat' of 'salaris gemachtigde' genoemd.

Gemachtigde in andere rechtsgebieden

Voor elk rechtsgebied gelden andere regels voor het machtigen.

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact