Laden...

Help de Rechtspraak om de digitale dienstverlening te verbeteren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderhoud en storingen > Help de Rechtspraak om de digitale dienstverlening te verbeteren

 

Online archief

Bent u op zoek naar informatie die niet meer op rechtspraak.nl staat? Dan kunt u het online archief van de website raadplegen.

 


Verbeteringen digitale dienstverlening

De digitale dienstverlening van de Rechtspraak is volop in ontwikkeling. Uw vragen, opmerkingen en tips zijn voor ons een aanleiding om te onderzoeken of deze beter kan. Lees welke aanpassingen we recent hebben gedaan of gepland staan.

 

 Verbeteringen digitale dienstverlening Mijn Bewind

>Alles uitklappen
  • Om toegang te krijgen tot Mijn Bewind kunt u zich vanaf nu aanmelden door in te loggen via DigiD op Mijn Bewind (Bewind | Mijn Bewind | Rechtspraak. U vult dan het aanmeldformulier in. U ontvangt bericht als de rechtbank uw aanmelding heeft verwerkt en het dossier digitaal heeft klaargezet in Mijn Bewind.
  • U kunt in Mijn Bewind worden opgeroepen voor een zitting. Hiervan ontvangt u een notificatie per e-mail. De details van deze zitting kunt u vervolgens bekijken in Mijn Bewind.
  • U kunt in Mijn Bewind uw telefoonnummers en e-mailadressen inzien en wijzigen. U kunt ook het telefoonnummer van de betrokkene inzien en wijzigen. Dit doet u bij ‘Zaakgegevens’. 
  • Bij het invoeren van een foutieve waarde in een veld krijgt u direct of bij opslaan een foutmelding zodat u het duidelijk is wat u moet aanpassen.
  • U kunt een 'Eindrekening en verantwoording bij overlijden betrokkene' indienen en herindienen, zodat de Rechtbank deze kan behandelen.
  • Als u bent ingelogd krijgt u 15 minuten voor de start van gepland onderhoud een waarschuwing dat er op <datum + tijdstip> onderhoud start zodat u op tijd uw wijzigingen kunt opslaan en op tijd kunt uitloggen.
  • De bovenkant van het formulier verspringt niet meer als u wisselt van formulierstap zodat u de focus houdt op de invulvelden van het formulier. Ook kunt u bij het invullen van het formulier tussentijds opslaan zonder dat u steeds moet scrollen naar de knop ‘Opslaan’. 
  • In een verslag vult u bij ‘Bezittingen’ eerst de gegevens over de leefgeldrekening in als betrokkene die heeft en bij de volgende stap de overige betaal- en spaarrekening(en).
  • Er is een toelichting beschikbaar bij de onderdelen Leefgeldrekening(en) en Rekening(en).
  • In een verslag wordt bij de leefgeldrekening altijd het juiste totaalsaldo per einddatum getoond.
  • Bij een bericht naar de rechtbank kunt u bij het veld ‘Waar gaat het bericht over?’ altijd uit alle verslagen of machtigingsverzoeken kiezen. Ook als u al eerder een bericht over een verslag of machtigingsverzoek heeft ingediend.
  • Het scherm met zaakgegevens (op de pagina ‘Mijn Betrokkene’, klik op ‘Meer zaakgegevens’) heeft een nieuw blok ‘Uitvoerder’ met uw gegevens (naam, startdatum als uitvoerder, status van uw benoeming en eventueel de datum van uw ontslag als bewindvoerder).
  • In het bestaande blok ‘Registratie en Publicatie’ op het scherm met zaakgegevens wordt getoond of het bewind in het Centraal Curatele- en Bewind Register is gepubliceerd.
  • Bij het invullen van de (eind)rekening en verantwoording verschijnt alleen een melding om een toelichting in te vullen bij een ‘afwijking totalen’ als het verschil tussen inkomen en uitgaven niet gelijk is aan het verschil in het saldo van de rekeningen. Zie ook de veelgestelde vraag: Hoe moet ik de samenvatting in de rekening en verantwoording lezen? 
  • U krijgt een duidelijkere melding wat u moet aanpassen als u bij een verslag, machtigingsverzoek of bericht een bijlage wilt indienen die te groot is of een verkeerd bestandstype heeft.
 

 Verbeteringen digitale dienstverlening Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • U kunt nu het hele portaaldossier downloaden als het faillissement is afgerond. Dit voor archivering in het eigen kantoorsysteem. U kunt dit doen via de knop “download zaakdossier" (voorheen “download zaakgegevens") gedurende 90 dagen na afronden zaak. U ontvangt een notificatie zodra het dossier kan worden gedownload (zip-bestand).

  Na het aanpassen van een zittingsafspraak door de rechtbank zijn het aantal notificaties tot een minimum beperkt (max 2).

 • U kunt nu het hele portaaldossier downloaden als het faillissement is afgerond. Dit voor archivering in het eigen kantoorsysteem. U kunt dit doen via de knop “download zaakdossier" (voorheen “download zaakgegevens") gedurende 90 dagen na afronden zaak. U ontvangt een notificatie zodra het dossier kan worden gedownload (zip-bestand).

  Het Financieel Eindverslag krijgt in onderdeel 'H' een aantal velden verplichte invulvelden. Dit ten behoeve van de datakwaliteit van KPI-gegevens. Er verschijnt een voorvraag of het om een opheffing gaat. Zo ja, dan hoeft u alleen totaalvelden van de vorderingen in te vullen. Uitkeringsvelden zijn al vooraf ingevuld. Zo nee, dan dient u de vorderingsvelden en de uitkeringsvelden in te vullen.

  Na het aanpassen van een zittingsafspraak door de rechtbank zijn het aantal notificaties tot een minimum beperkt (max 2).

  • U kunt vanaf nu tekstopmaak gebruiken bij het opstellen van berichten. Dit werkt op dezelfde manier als de tekstopmaak in verzoeken en verslagen.
  • Er is een kolom 'Spoed?' toegevoegd in het tabblad Verzoeken zodat u kunt zien welk verzoek u met spoed heeft ingediend.
  • De linkjes voor Gebruikersondersteuning onderaan de pagina van Mijn Rechtspraak Toezicht Faillissementen verwijzen voortaan direct naar de betreffende pagina (veel gestelde vragen, instructies & handleidingen of onderhoud en storingen) in plaats van een algemene pagina.
  • De tabellen in (financiële) verslagen die u met het plusteken kunt uitbreiden (bijvoorbeeld onder 3.8 Andere activa) waren beperkt tot negen regels. Vanaf nu is die beperking weg en kunt u meer regels gebruiken
  • U kunt vanaf nu tekstopmaak gebruiken bij het opstellen van berichten. Dit werkt op dezelfde manier als de tekstopmaak in verzoeken en verslagen.
  • Er is een kolom 'Spoed?' toegevoegd in het tabblad Verzoeken zodat u kunt zien welk verzoek u met spoed heeft ingediend.
  • De linkjes voor Gebruikersondersteuning onderaan de pagina van Mijn Rechtspraak Toezicht-Wsnp verwijzen voortaan direct naar de betreffende pagina (veel gestelde vragen, instructies & handleidingen of onderhoud en storingen) in plaats van een algemene pagina.
 • U kunt nu via de knop 'Maak zip' meer stukken in 1 keer downloaden als zip-bestand. Vink de stukken aan die u wilt downloaden of kies voor 'Alles (de)selecteren'.

  Deze verbetering geldt voor: Mijn Rechtspraak – Beslagrekesten, Mijn Rechtspraak – verplichtezorgzaken, Mijn Rechtspraak – gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding, Mijn Rechtspraak – hoger beroep rijksbelastingen

  • Vanaf 14 oktober is het digitale Tussentijds Financieel Verslag (TFV) beschikbaar. Dit is een gestructureerd verslagformulier, zoals het Financieel Eindverslag (FEV).
  • U dient dit digitale TFV tegelijk in met het voortgangsverslag. Deze indiening van deze verslagen is aan elkaar gekoppeld. Het tussentijds financieel verslag wordt niet meer als PDF geüpload.
  • U vindt het TFV (en het FEV) onder het nieuwe tabblad 'Financiële verslagen".
  • U vult het TFV in met de financiële mutaties in de betreffende verslagperiode en zet het verslag klaar voor indiening met knop “gereed voor publicatie" (RP) of “gereed voor indiening" (NP).
  • Bij geen mutaties klikt u meteen op de knop “gereed voor publicatie" of “gereed voor indiening".
  • Het publiceren/indienen van het voortgangsverslag zorgt automatisch voor publiceren/indienen van het TFV zowel richting de rechtbank als richting het CIR.
  • In elk opvolgende TFV zijn de totalen van het vorige TFV opgenomen. U telt daar de mutaties van de nieuwe verslagperiode bij op.
  • Details van de werking van het TFV staan in de werkinstructie op Rechtspraak.nl (pdf, 314,9 KB) (NB: de nieuwe versie is vanaf 14 oktober beschikbaar!).
  • U kunt vanaf nu ook een verzoek 'Omzetten naar GV-cluster' indienen (GV = Gecombineerde Verslaglegging)).
  • U kunt zien wie de ingelogde gebruiker is. Hierdoor kunnen kantoormedewerkers makkelijker zien voor welke bewindvoerder zij op dat moment in het portaal werken.
  • Er is een kolom 'Spoed?' toegevoegd in het tabblad Berichten zodat u kunt zien welke berichten met spoed zijn verstuurd
  • Aantal tekens van invoervelden in de verslagen is verhoogd naar 30.000 tekens.
  • In het bericht bij verzoek met status 'Meer informatie nodig' is de tekst aangepast: “U dient de toelichting en/of bijlagen in het oorspronkelijke verzoek aan te passen. Hierna dient u dit verzoek opnieuw in". Daarnaast heeft het bericht ook een verbeterde lay-out gekregen.
  • De lay-out van de verzoeken bij 'Meer informatie nodig' is overzichtelijker geworden.
  • De wijze waarop u bijlagen aan verslagen kunt toevoegen is logischer en gebruiksvriendelijker geworden (gelijk aan verzoeken en berichten).
  • Er is een controle op datum in het verzoek 'Ontheffing sollicitatieplicht'. U krijgt een melding met de toelichting “Datum mag niet na de datum t/m liggen".
  • Wanneer velden foutief of niet zijn ingevuld in het verslag krijgt u voortaan 1 foutmelding waarin alle fouten staan in plaats van voor elke fout een aparte melding.
  • De gelezen notificaties kunt u verbergen in het tabblad Notificaties. Er is een filter knop gekomen waarmee u kan kiezen of u alle notificaties wilt zien of alleen de ongelezen notificaties
  • Het veld 'Ingediende vorderingen' is toegevoegd aan het eindverslag.
  • Er zijn nieuwe verzoeken: 'verlengen looptijd' (349a) en 'autorisatie betaling'.
  • Wanneer er een wijziging uitvoerder is krijgt u als nieuwe uitvoerder notificaties van verzoeken. De oude, vervangen, uitvoerder ontvangt deze niet meer.
  • Het verzoek 'Behoud actief' is aangepast:
   • Behoud Vervoersmiddelen (verplicht)
    Keuze: Ja / Nee
   • Medische noodzaak, vergoeding vanuit boedel (verplicht bij "Behoud vervoersmiddelen = Ja")
    Keuze: Ja / Nee
   • Woon-werkverkeer, vergoeding vanuit boedel (verplicht bij "Behoud vervoersmiddelen = Ja")
    Keuze: Ja / Nee
   • Bij Ja: kilometers op jaarbasis verplicht
   • Bij Nee: kilometers op jaarbasis niet tonen
   • Anders, namelijk: invulveld (optioneel en altijd zichtbaar)
   • Toelichting
  • Het veld 'inwoners' wordt ook getoond in het vervolgverslag (geen naamveld).
  • U kunt optioneel een bijlage 'Boedeloverzicht eindverslag' toevoegen bij het eindverslag.
  • Het is niet meer mogelijk om een plan van aanpak in te dienen, aangezien deze niet meer wordt gebruikt.
  • Er zijn twee velden van het aanvangsverslag (H8) gewijzigd. De labels zijn hernoemd:
   • Is het bedrag voorschotbeschikking huurtoeslag reëel?
   • Is het bedrag voorschotbeschikking zorgtoeslag reëel?
  • U kunt in de verslagen onder “Vooruitzichten" kiezen voor het invullen van een percentage, een bedrag of 'nihil'.
  • Er wordt automatisch een verzoek 'Goedkeuring udl' klaargezet nadat de griffie het verzoek afwikkeling bij overlijden heeft goedgekeurd.
  • Het verzoek 'Postblokkade' is aangepast naar 'Postblokkade e/o adreswijziging' met een duidelijkere indeling.
  • Er is één generiek uitstelverzoek met de volgende keuzes (voor zover die in concept of 'meer informatie nodig' staan):
   • Aanvangsverslag
   • Vervolgverslag
   • Financieel eindverslag
   • Verzoek Vaststellen VTLB
   • Verzoek Goedkeuren Rekening en Verantwoording
   • Verzoek Goedkeuring uitdelingslijst
   • Verzoek Afwikkeling
   • Verzoek Salaris
  • U kunt vanaf nu ook een verzoek 'Omzetten naar GV-cluster' indienen (GV = Gecombineerde Verslaglegging).
  • U kunt zien wie de ingelogde gebruiker is. Hierdoor is het voor kantoormedewerkers makkelijker te achterhalen voor welke curator zij op dat moment werken in het portaal.
  • Er is een kolom 'Spoed?' toegevoegd in het tabblad Berichten zodat u kunt zien welke berichten met spoed zijn verstuurd
  • Aantal tekens van invoervelden in de verslagen is verhoogd naar 30.000 tekens.
  • In het bericht bij verzoek met status 'Meer informatie nodig' is de tekst aangepast: “U dient de toelichting en/of bijlagen in het oorspronkelijke verzoek aan te passen. Hierna dient u dit verzoek opnieuw in". Daarnaast heeft het bericht ook een verbeterde lay-out gekregen.
  • De lay-out van de verzoeken bij 'Meer informatie nodig' is overzichtelijker geworden.
  • De wijze waarop u bijlagen aan verslagen kunt toevoegen is logischer en gebruiksvriendelijker geworden (gelijk aan verzoeken en berichten).
  • Wanneer velden foutief of niet zijn ingevuld in een verslag krijgt u voortaan 1 foutmelding waarin alle fouten staan in plaats van voor elke fout een aparte melding.
  • De gelezen notificaties kunt u verbergen in het tabblad 'Notificaties'. Er is een filterknop waarmee u kunt kiezen of u alle notificaties wil zien of alleen de ongelezen notificaties.
  • U kunt een negatieve waarde op geven bij 'Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken' in het Financieel Eindverslag (FEV).
  • Wanneer de uitvoerder wijzigt, krijgt de nieuwe uitvoerder notificaties van verzoeken. De oude, vervangen, uitvoerder ontvangt deze niet meer.
  • Het tussentijds financieel verslag wordt automatisch ingediend zodra u het voortgangsverslag indient.
  • De financiële verslagen worden in een apart tabblad getoond.
  • U kunt de geschiedenis van de organogrammen inzien van de geüploade verslagen.
  • Het verzoek 'Postblokkade' is aangepast naar 'Postblokkade e/o adreswijziging' met een duidelijkere indeling.
  • Er is één generiek uitstelverzoek met de volgende keuzes (voor zover die in concept of 'meer informatie nodig' staan):
   • Voortgangsverslag
   • Financieel eindverslag
   • Verzoek Goedkeuren Rekening en Verantwoording
   • Verzoek Afwikkeling
   • Verzoek Salaris 
 

 Verbeteringen digitale dienstverlening Mijn Strafdossier 

Digitalisering

De Rechtspraak is toegankelijk voor iedereen. Digitalisering is een van de manieren om toegang tot de rechter laagdrempelig en eenvoudig te maken


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.