Laden...

Help de Rechtspraak om de digitale dienstverlening te verbeteren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderhoud en storingen > Help de Rechtspraak om de digitale dienstverlening te verbeteren

 

Verbeteringen digitale dienstverlening

De digitale dienstverlening van de Rechtspraak is volop in ontwikkeling. Uw vragen, opmerkingen en tips zijn voor ons een aanleiding om te onderzoeken of deze beter kan. Lees welke aanpassingen we recent hebben gedaan of gepland staan.

 

 Verbeteringen

>Alles uitklappen
  • U kunt in Mijn Bewind uw telefoonnummers en e-mailadressen inzien en wijzigen. U kunt ook het telefoonnummer van de betrokkene inzien en wijzigen. Dit doet u bij ‘Zaakgegevens’. 
  • Bij het invoeren van een foutieve waarde in een veld krijgt u direct of bij opslaan een foutmelding zodat u het duidelijk is wat u moet aanpassen.
  • U kunt een 'Eindrekening en verantwoording bij overlijden betrokkene' indienen en herindienen, zodat de Rechtbank deze kan behandelen.
  • Als u bent ingelogd krijgt u 15 minuten voor de start van gepland onderhoud een waarschuwing dat er op <datum + tijdstip> onderhoud start zodat u op tijd uw wijzigingen kunt opslaan en op tijd kunt uitloggen.
  • De bovenkant van het formulier verspringt niet meer als u wisselt van formulierstap zodat u de focus houdt op de invulvelden van het formulier. Ook kunt u bij het invullen van het formulier tussentijds opslaan zonder dat u steeds moet scrollen naar de knop ‘Opslaan’. 
  • Vanaf 14 oktober is het digitale Tussentijds Financieel Verslag (TFV) beschikbaar. Dit is een gestructureerd verslagformulier, zoals het Financieel Eindverslag (FEV).
  • U dient dit digitale TFV tegelijk in met het voortgangsverslag. Deze indiening van deze verslagen is aan elkaar gekoppeld. Het tussentijds financieel verslag wordt niet meer als PDF geüpload.
  • U vindt het TFV (en het FEV) onder het nieuwe tabblad 'Financiële verslagen".
  • U vult het TFV in met de financiële mutaties in de betreffende verslagperiode en zet het verslag klaar voor indiening met knop “gereed voor publicatie" (RP) of “gereed voor indiening" (NP).
  • Bij geen mutaties klikt u meteen op de knop “gereed voor publicatie" of “gereed voor indiening".
  • Het publiceren/indienen van het voortgangsverslag zorgt automatisch voor publiceren/indienen van het TFV zowel richting de rechtbank als richting het CIR.
  • In elk opvolgende TFV zijn de totalen van het vorige TFV opgenomen. U telt daar de mutaties van de nieuwe verslagperiode bij op.
  • Details van de werking van het TFV staan in de werkinstructie op Rechtspraak.nl (pdf, 603,5 KB) (NB: de nieuwe versie is vanaf 14 oktober beschikbaar!).
  • U kunt vanaf nu ook een verzoek 'Omzetten naar GV-cluster' indienen (GV = Gecombineerde Verslaglegging)).
  • U kunt zien wie de ingelogde gebruiker is. Hierdoor kunnen kantoormedewerkers makkelijker zien voor welke bewindvoerder zij op dat moment in het portaal werken.
  • Er is een kolom 'Spoed?' toegevoegd in het tabblad Berichten zodat u kunt zien welke berichten met spoed zijn verstuurd
  • Aantal tekens van invoervelden in de verslagen is verhoogd naar 30.000 tekens.
  • In het bericht bij verzoek met status 'Meer informatie nodig' is de tekst aangepast: “U dient de toelichting en/of bijlagen in het oorspronkelijke verzoek aan te passen. Hierna dient u dit verzoek opnieuw in". Daarnaast heeft het bericht ook een verbeterde lay-out gekregen.
  • De lay-out van de verzoeken bij 'Meer informatie nodig' is overzichtelijker geworden.
  • De wijze waarop u bijlagen aan verslagen kunt toevoegen is logischer en gebruiksvriendelijker geworden (gelijk aan verzoeken en berichten).
  • Er is een controle op datum in het verzoek 'Ontheffing sollicitatieplicht'. U krijgt een melding met de toelichting “Datum mag niet na de datum t/m liggen".
  • Wanneer velden foutief of niet zijn ingevuld in het verslag krijgt u voortaan 1 foutmelding waarin alle fouten staan in plaats van voor elke fout een aparte melding.
  • De gelezen notificaties kunt u verbergen in het tabblad Notificaties. Er is een filter knop gekomen waarmee u kan kiezen of u alle notificaties wilt zien of alleen de ongelezen notificaties
  • Het veld 'Ingediende vorderingen' is toegevoegd aan het eindverslag.
  • Er zijn nieuwe verzoeken: 'verlengen looptijd' (349a) en 'autorisatie betaling'.
  • Wanneer er een wijziging uitvoerder is krijgt u als nieuwe uitvoerder notificaties van verzoeken. De oude, vervangen, uitvoerder ontvangt deze niet meer.
  • Het verzoek 'Behoud actief' is aangepast:
   • Behoud Vervoersmiddelen (verplicht)
    Keuze: Ja / Nee
   • Medische noodzaak, vergoeding vanuit boedel (verplicht bij "Behoud vervoersmiddelen = Ja")
    Keuze: Ja / Nee
   • Woon-werkverkeer, vergoeding vanuit boedel (verplicht bij "Behoud vervoersmiddelen = Ja")
    Keuze: Ja / Nee
   • Bij Ja: kilometers op jaarbasis verplicht
   • Bij Nee: kilometers op jaarbasis niet tonen
   • Anders, namelijk: invulveld (optioneel en altijd zichtbaar)
   • Toelichting
  • Het veld 'inwoners' wordt ook getoond in het vervolgverslag (geen naamveld).
  • U kunt optioneel een bijlage 'Boedeloverzicht eindverslag' toevoegen bij het eindverslag.
  • Het is niet meer mogelijk om een plan van aanpak in te dienen, aangezien deze niet meer wordt gebruikt.
  • Er zijn twee velden van het aanvangsverslag (H8) gewijzigd. De labels zijn hernoemd:
   • Is het bedrag voorschotbeschikking huurtoeslag reëel?
   • Is het bedrag voorschotbeschikking zorgtoeslag reëel?
  • U kunt in de verslagen onder “Vooruitzichten" kiezen voor het invullen van een percentage, een bedrag of 'nihil'.
  • Er wordt automatisch een verzoek 'Goedkeuring udl' klaargezet nadat de griffie het verzoek afwikkeling bij overlijden heeft goedgekeurd.
  • Het verzoek 'Postblokkade' is aangepast naar 'Postblokkade e/o adreswijziging' met een duidelijkere indeling.
  • Er is één generiek uitstelverzoek met de volgende keuzes (voor zover die in concept of 'meer informatie nodig' staan):
   • Aanvangsverslag
   • Vervolgverslag
   • Financieel eindverslag
   • Verzoek Vaststellen VTLB
   • Verzoek Goedkeuren Rekening en Verantwoording
   • Verzoek Goedkeuring uitdelingslijst
   • Verzoek Afwikkeling
   • Verzoek Salaris
  • U kunt vanaf nu ook een verzoek 'Omzetten naar GV-cluster' indienen (GV = Gecombineerde Verslaglegging).
  • U kunt zien wie de ingelogde gebruiker is. Hierdoor is het voor kantoormedewerkers makkelijker te achterhalen voor welke curator zij op dat moment werken in het portaal.
  • Er is een kolom 'Spoed?' toegevoegd in het tabblad Berichten zodat u kunt zien welke berichten met spoed zijn verstuurd
  • Aantal tekens van invoervelden in de verslagen is verhoogd naar 30.000 tekens.
  • In het bericht bij verzoek met status 'Meer informatie nodig' is de tekst aangepast: “U dient de toelichting en/of bijlagen in het oorspronkelijke verzoek aan te passen. Hierna dient u dit verzoek opnieuw in". Daarnaast heeft het bericht ook een verbeterde lay-out gekregen.
  • De lay-out van de verzoeken bij 'Meer informatie nodig' is overzichtelijker geworden.
  • De wijze waarop u bijlagen aan verslagen kunt toevoegen is logischer en gebruiksvriendelijker geworden (gelijk aan verzoeken en berichten).
  • Wanneer velden foutief of niet zijn ingevuld in een verslag krijgt u voortaan 1 foutmelding waarin alle fouten staan in plaats van voor elke fout een aparte melding.
  • De gelezen notificaties kunt u verbergen in het tabblad 'Notificaties'. Er is een filterknop waarmee u kunt kiezen of u alle notificaties wil zien of alleen de ongelezen notificaties.
  • U kunt een negatieve waarde op geven bij 'Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken' in het Financieel Eindverslag (FEV).
  • Wanneer de uitvoerder wijzigt, krijgt de nieuwe uitvoerder notificaties van verzoeken. De oude, vervangen, uitvoerder ontvangt deze niet meer.
  • Het tussentijds financieel verslag wordt automatisch ingediend zodra u het voortgangsverslag indient.
  • De financiële verslagen worden in een apart tabblad getoond.
  • U kunt de geschiedenis van de organogrammen inzien van de geüploade verslagen.
  • Het verzoek 'Postblokkade' is aangepast naar 'Postblokkade e/o adreswijziging' met een duidelijkere indeling.
  • Er is één generiek uitstelverzoek met de volgende keuzes (voor zover die in concept of 'meer informatie nodig' staan):
   • Voortgangsverslag
   • Financieel eindverslag
   • Verzoek Goedkeuren Rekening en Verantwoording
   • Verzoek Afwikkeling
   • Verzoek Salaris 
  • In een verslag vult u bij ‘Bezittingen’ eerst de gegevens over de leefgeldrekening in als betrokkene die heeft en bij de volgende stap de overige betaal- en spaarrekening(en).
  • Er is een toelichting beschikbaar bij de onderdelen Leefgeldrekening(en) en Rekening(en).
  • In een verslag wordt bij de leefgeldrekening altijd het juiste totaalsaldo per einddatum getoond.
  • Bij een bericht naar de rechtbank kunt u bij het veld ‘Waar gaat het bericht over?’ altijd uit alle verslagen of machtigingsverzoeken kiezen. Ook als u al eerder een bericht over een verslag of machtigingsverzoek heeft ingediend.
  • Het scherm met zaakgegevens (op de pagina ‘Mijn Betrokkene’, klik op ‘Meer zaakgegevens’) heeft een nieuw blok ‘Uitvoerder’ met uw gegevens (naam, startdatum als uitvoerder, status van uw benoeming en eventueel de datum van uw ontslag als bewindvoerder).
  • In het bestaande blok ‘Registratie en Publicatie’ op het scherm met zaakgegevens wordt getoond of het bewind in het Centraal Curatele- en Bewind Register is gepubliceerd.
  • Bij het invullen van de (eind)rekening en verantwoording verschijnt alleen een melding om een toelichting in te vullen bij een ‘afwijking totalen’ als het verschil tussen inkomen en uitgaven niet gelijk is aan het verschil in het saldo van de rekeningen. Zie ook de veelgestelde vraag: Hoe moet ik de samenvatting in de rekening en verantwoording lezen? 
  • U krijgt een duidelijkere melding wat u moet aanpassen als u bij een verslag, machtigingsverzoek of bericht een bijlage wilt indienen die te groot is of een verkeerd bestandstype heeft.
  • Bij clusters kunt u in het gecombineerde verslag het totaal bestede uren van alle zaken zien.
  • Een ingediend gecombineerd verslag wordt bij iedere actieve clusterzaak gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister (CIR).
  • Bij invullen Stuurinformatie in een gecombineerde verslag geeft het formulier een voorselectie van de reeds bekende declaranten binnen dat cluster.
  • Bij een Opdracht (Cluster) met gecombineerde verslaglegging kunt u gemakkelijk navigeren tussen de hoofdzaak en andere clusterzaken.
  • Bij het openen van een Opdracht (Cluster) met gecombineerde verslaglegging wordt u direct doorgeleid naar de Hoofdzaak.
  • In Mijn Rechtspraak Toezicht wordt in een cluster met een blauw label onderscheid gemaakt tussen de hoofdzaak ('hoofdzaak) en de niet-hoofdzaken ('individuele zaak').
  • De opmaaktool (Markdown editor) in verslagen en verzoeken is verbeterd zonder dat die invloed heeft op de performance. Dit geldt voor Faillissementen en Wsnp.
  • Bij een Opdracht (Cluster) met gecombineerde verslaglegging kunt u gemakkelijk navigeren tussen Hoofdzaak en andere clusterzaken.
  • Bij het openen van een Opdracht (Cluster) met gecombineerde verslaglegging wordt u direct doorgeleid naar de Hoofdzaak.
  • In Mijn Rechtspraak Toezicht wordt in een cluster met een blauw label onderscheid gemaakt tussen de hoofdzaak ('hoofdzaak) en de niet-hoofdzaken ('individuele zaak').
  • De opmaaktool (Markdown editor) in verslagen en verzoeken is verbeterd zonder dat die invloed heeft op de performance. Dit geldt voor Faillissementen en Wsnp.
  • Met een filter 'gelezen/ongelezen' kan een uitvoerder alle notificaties of alleen de ongelezen notificaties tonen in de notificatielijst. Ongelezen notificaties zijn dikgedrukt. Een uitvoerder kan een 'gelezen' notificatie terugzetten naar 'ongelezen'. 
 • Dossiers blijven langer beschikbaar in Mijn Strafdossier.
  Als u een dossier volledig heeft gedownload:

  • Eerste aanleg: 8 weken (in plaats van 4 weken).
  • Tweede aanleg: 26 weken (in plaats van 4 weken).

  Als u een dossier niet volledig heeft gedownload:

  • Eerste aanleg: 6 maanden, nadat geen enkel stuk is toegevoegd.
  • Tweede aanleg: 1 jaar, nadat geen enkel stuk is toegevoegd.

 • Bij het invullen van een (eind)rekening en verantwoording of boedelbeschrijving in Mijn Bewind kon u ten onrechte een foutmelding krijgen. Dit is opgelost: voegt u bij het onderdeel Overige inkomsten, Overige uitgaven, Interne overboeking, alle Bezittingen-onderdelen of bij Schulden een item (regel) toe, maar heeft u deze toch niet nodig? Dan kunt u deze extra regel weer annuleren, ook als u al een paar velden heeft ingevuld.

  • Als Wsnp-bewindvoerder kunt u bij een financieel eindverslag het btw-bedrag aanpassen.
  • De velden voor 'Adres' en 'Woonplaats' zijn in het onderdeel 'Betreft' weggehaald voor alle Wsnp-verslagformulieren. Zo geeft dit geen problemen meer bij geheime adressen en adreswijzigingen.
  • In het vervolgverslag wordt het veld 'schulden/passiva' in hoofdstuk 4 automatisch gevuld met de som van andere vorderingenvelden (exclusief boedelschulden).
  • De einddatum van een taak valt niet meer in het weekend.
  • U kunt in verslagen de tekst in het tekstenveld opmaken zodat de leesbaarheid beter wordt.
  • U krijgt geen foutmelding meer bij het openen van de tabbladen 'Verslag' en 'Stuurinformatie' nadat een zaak gesloten is.
  • U kunt als Wsnp-bewindvoerder zien wanneer een bericht met indicatie spoed of vertrouwelijk is verstuurd vanuit de rechtbank.
  • U kunt voortaan notificaties ouder dan 14 dagen in het portaal bekijken.
  • Als curator kunt u na het indienen van een verslag in de stuurinformatie de opbrengst bestede uren aanpassen. Dit doet u door een verzoek in te dienen.
  • De einddatum van een taak valt niet meer in het weekend.
  • U kunt in verslagen de tekst in het tekstenveld opmaken zodat de leesbaarheid beter wordt.
  • U krijgt geen foutmelding meer bij het openen van de tabbladen 'Verslag' en 'Stuurinformatie' nadat een zaak gesloten is.
  • U kunt als curator zien wanneer een bericht met indicatie spoed of vertrouwelijk is verstuurd vanuit de rechtbank.
  • U kunt voortaan notificaties ouder dan 14 dagen in het portaal bekijken.
  • U kunt een afbeelding (jpeg-, png- of gif-bestand) als bijlage toevoegen aan een verslag, machtigingsverzoek of bericht.
  • Als het bewind voor bepaalde duur is, krijgt u 6 maanden voordat het bewind eindigt bericht van de rechtbank in Mijn Bewind. Als u vindt dat het bewind verlengd moet worden, kunt u in het bericht van de rechtbank lezen wat u dan moet doen.
 • Update 17 februari 2022:
  De formulieren kunnen voorlopig niet worden gebruikt. Door gebruikerservaringen zijn veel mogelijke verbeteringen aan het licht gekomen. Die gaat de Rechtspraak de komende tijd aanpakken.

  Bij het dossier en op de homepage ziet u staan ‘Indienen verzoek’. Die mogelijkheid kunt u vanaf 31 januari 2022 gebruiken bij een aantal gerechten. Het gaat om:

  • Stellen in eerste aanleg (pilot: arrondissementsparketten Den Haag en Rotterdam en rechtbanken Den Haag en Rotterdam)
  • Instellen hoger beroep strafzaak, ontneming en voorlopige hechtenis (pilot: rechtbank Den Haag en rechtbank Rotterdam)
  • Intrekken hoger beroep strafzaak, ontneming en voorlopige hechtenis (pilot: rechtbank Den Haag en rechtbank Rotterdam)
  • Stellen in hoger beroep (pilot: gerechtshof Den Haag)

  • Is er een tweede bewindvoerder? U kunt op het verslag in Mijn Bewind aangeven dat de tweede bewindvoerder instemt met het verslag. U hoeft het verslag niet meer met pen te laten ondertekenen door de tweede bewindvoerder, te scannen en als bijlage in Mijn Bewind mee te sturen. 
  • Voert u bewind over twee personen? En voeren deze personen een huishouden? Dan kunt u de gegevens van het verslag voor de ene persoon handig overnemen in het verslag voor de tweede persoon. U past daarna zelf de gegevens aan die verschillend zijn voor beide personen. 
  • In Mijn Bewind kunt u direct doorklikken naar de checklist voor de vijfjaarlijkse evaluatie. 
  • In de mail die u krijgt als er een nieuwe melding voor u klaarstaat in Mijn Bewind, ziet u waar u Mijn Bewind kunt vinden op de website van de Rechtspraak. 
  • Bent u slechtziend of blind en vult u een verslag of machtigingsverzoek niet goed in, dan leest de screenreader u dit voor, zodat u weet wat er niet juist is. 
  • Heeft u een bericht of berichtenreeks nog niet geopend, dan staat er ‘Ongelezen’ bij. U opent berichten op de pagina Berichten of via het meldingenoverzicht. 
  • Tijdens het invullen van inkomsten of uitgaven in een verslag telt Mijn Bewind deze automatisch op. 
  • Als de rechtbank een bericht van u heeft afgehandeld, krijgt u een automatisch bericht met de tekst ‘Uw bericht is door de rechtbank gelezen en verwerkt.’ 
  • Downloadt u een verslag, dan ziet u alleen de velden die u heeft ingevuld. Het verslag is overzichtelijker en beter te begrijpen. 
  • Vult u iets niet juist in of laat u een verplicht veld leeg, dan krijgt u een melding op die plek in het verslag of machtigingsformulier. 

  • De indicatie 'eindverslag' (na behandeling verslag) wordt getoond in het portaal.
  • Als curator krijg je geen automatisch verzoek 'Vaststellen bedrag levensonderhoud' meer in een nieuwe zaak.
  • Als curator kun je voortaan ook 'Overig' als soort document selecteren bij het uploaden van een document.
  • In het Financieel Eindverslag kunnen in onderdelen A1 t/m A3 – voortaan de subtotalen van btw op een negatief bedrag uitkomen.

  • Er zijn tekstuele verbeteringen aan het Wsnp-verslag doorgevoerd.
  • Als Wsnp-bewindvoerder ben je niet meer verplicht een uitdelingslijst te uploaden bij het Financieel Eindverslag.
  • Als Wsnp-bewindvoerder kun je voortaan ook 'Overig' als soort document selecteren bij het uploaden van een document.
  • Als Wsnp-bewindvoerder kun je voortaan een nieuw verzoek voor 'uitstel VTLB' indienen.

  • In Mijn Bewind is nu ook een checklist voor de vijfjaarlijkse evaluatie beschikbaar.
  • Om een machtigingsverzoek te starten, is het voldoende om op het blokje te klikken van het machtigingsverzoek dat u wilt indienen.
  • U kunt de naam van een bijlage bij berichten, machtigingsverzoeken en verslagen in Mijn Bewind nog wijzigen: 
   1. Na het tussentijds opslaan
   2. Zodra u de bijlage heeft geüpload bij een bericht of formulier dat u wilt versturen
  • Als u bent ingelogd en er geen dossier zichtbaar is, ziet u op de startpagina in Mijn Bewind wat u dan kunt doen.
  • Als Mijn Bewind door onderhoud of een storing tijdelijk niet beschikbaar is, staat hier een melding over op de startpagina.
  • Gebruikt u Mijn Bewind voor twee betrokkenen?
   • U ziet duidelijk de naam van beide betrokkenen aan de linkerkant van het scherm.
   • U kunt eenvoudig wisselen tussen beide dossiers door aan de linkerkant op het scherm op de naam van de betrokkene te klikken.
  • Bent u ingelogd in Mijn Bewind en heeft u 10 minuten niets gedaan? Dan ziet u een scherm met twee mogelijkheden:
   1. Wilt u verder werken? Klik op ‘Ga door in Mijn Bewind’.
   2. Wilt u stoppen? Klik op ‘Log uit’. Log in met uw DigiD zodra u weer verder wilt werken in Mijn Bewind.
  Klikt u niet op deze mogelijkheden, dan wordt u 5 minuten later automatisch uitgelogd.
  • In het Financieel Eindverslag zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd. 
   • Kosten aanvragen faillissement (art.3:288 Fw) wordt Kosten aanvragen faillissement (art. 3:288 sub a Fw). 
   • onder A1 Vrij actief, Overig): toevoegen veld Af te dragen btw bij Boedelbijdragen 
   • (onder A2 Gebonden actief): toevoegen label Afstand separatisme: Bodemzaken met de velden Opbrengst(en) bodemzaken, Af: kosten en Af: rechten derden o (onder H Beschikbaar voor uitdeling): toevoegen veld Overige/restant preferente schuldeisers 
  • Als een uitvoerder op een verzoekstaak klikt wordt het verzoek geopend op de eerste pagina van het betreffende verzoek. De uitvoerder hoeft nu niet meer te zoeken naar het juiste verzoek. 
  • Als uitvoerder kan je voortaan tekst in het tekstvelden (+2000) opmaken (pdf, 234,6 KB), zodat de leesbaarheid beter wordt. Dit ziet op het veld in het verzoek waar een uitvoerder een toelichting kan invullen. 

  • De crediteurenlijst niet meer verplicht is in vervolgverslag. Deze is nu optioneel in het vervolgverslag, hij is nog wel verplicht bij het Eindverslag. 
  • Het “Modelverzoek vaststelling bewindvoerdersvergoeding" is een optionele bijlage geworden bij het eindverslag. 
  • Er wordt voortaan geen automatisch salarisverzoek klaargezet bij het eindverslag. 
  • De opties bij het verzoek afwikkeling worden aangepast: 
   • Tussentijdse beëindiging (art 350a) bij voldaan alle schulden / positieve ttb. wordt Tussentijdse beëindiging (art 350 lid 3 sub a) bij voldaan alle schulden / positieve ttb en o Hervatten betalingen (art 350b) wordt Hervatten betalingen (art 350 lid 3 sub b). 
   • Verkorte looptijd (art. 349a) 
  • Het verzoek 'Ontheffing sollicitatieplicht' heeft een nieuw veld erbij gekregen welke aan- en uitgevinkt kan worden: "gedurende ZW- of WIA-uitkering". Daarnaast worden de overige velden "Aantal uur vrijstelling", "Datum van", "Datum t/m" allemaal optioneel. 
  • Als een uitvoerder op een verzoekstaak klikt, wordt het verzoek geopend op de eerste pagina van het betreffende verzoek. De uitvoerder hoeft nu niet meer te zoeken naar het juiste verzoek. 
  • Als uitvoerder kan je voortaan tekst in het tekstvelden (+2000) opmaken (pdf, 234,6 KB), zodat de leesbaarheid beter wordt. Dit ziet op het veld in het verzoek waar een uitvoerder een toelichting kan invullen.

  • U ziet uw naam en e-mailadres zoals de rechtbank u heeft geregistreerd. Ook kunt u lezen wat u kunt doen als uw e-mailadres is gewijzigd.
  • Heeft uw huisnummer een toevoeging, dan wordt deze vanaf nu goed getoond.
  • U kunt een langere bestandsnaam kiezen voor een bijlage die u wilt toevoegen (maximaal 300 karakters). Slaat u tussentijds op, dan krijgt u geen melding meer dat dit niet mogelijk is vanwege een te lange bestandsnaam.
  • Is er een tweede bewindvoerder en maakt u beiden gebruik van Mijn Bewind? Dan heeft u beiden dezelfde taken, bevoegdheden en verplichtingen. Wettelijk gezien is er geen onderscheid tussen meerdere bewindvoerders in 1 bewind. U ontvangt daarom beiden per e-mail een melding als er een nieuw bericht van uw rechtbank is (werkte u eerder beiden voor het dossier en handelde u alles via de post af, dan kreeg om administratieve reden een van u de correspondentie van de rechtbank).
  • Heeft de rechtbank u gevraagd  aanvullende informatie te sturen en doet u dit niet op tijd, dan krijgt u een herinnering van uw rechtbank.
  • Vult u inkomsten en uitgaven in een verslag in of past u bedragen aan,  dan ziet u dit direct terug in de totaaltelling. U kunt hier iets in corrigeren voordat u het verslag digitaal indient bij de rechtbank.
  • Past u iets in een verslag zoals de rekening en verantwoording aan, dan wordt de samenvatting automatisch bijgewerkt.
  • Via de knop ‘Vragen?’ klikt u makkelijk door naar de veel gestelde vragen over Mijn Bewind of de veel gestelde vragen over bewind in het algemeen op rechtspraak.nl.
  • Via de knop ‘ Vragen?’ vindt u onder het kopje 'Waar kunt u terecht met welke vraag?' een link naar de pagina met de contactgegevens van het Rechtspraak Servicecentrum op rechtspraak.nl. 
  • Aanpassing en uitbreiding van het Financieel eindverslag, incl. knop failliet btw-plichtig.
  • Bijlagen kunnen door middel van slepen (drag&drop) worden toegevoegd aan zittingen, berichten, verzoeken en als zaakdocument.
  • Een (foutief) toegevoegde bijlage aan een concept verzoek kan voortaan verwijderd worden.
  • Verzoek “Uitstel openbaar verslag” is hernoemd in “Uitstel verslag” plus een keuzemogelijkheid als er meerdere verschillende openstaande verslagen zijn.
  • Extra keuzemogelijkheid bij verzoek Afwikkeling, te weten “Einde schuldsaneringsregeling wegens overlijden saniet”.
  • Bijlagen kunnen door middel van slepen (drag&drop) worden toegevoegd aan zittingen, berichten, verzoeken en als zaakdocument.
  • Een (foutief) toegevoegde bijlage aan een concept verzoek kan voortaan verwijderd worden.
  • Verzoek “Uitstel openbaar verslag” is hernoemd in “Uitstel verslag” plus een keuzemogelijkheid als er meerdere verschillende openstaande verslagen zijn.
  • Nieuw verzoek “Nota ten laste van de staat”.
  • De crediteurenlijst bij het aanvangsverslag is optioneel gemaakt en daardoor niet langer verplicht.
 • Sinds de release van 22 januari 2021 worden er bij rappelberichten van verslagen bij Faillissementen en de Wsnp geen emailnotificaties gestuurd. Deze zullen alsnog verstuurd gaan worden middels een extern bericht. Deze verbetering staat gepland voor dinsdagavond 2 februari 2021.

 • Sinds de release van 22 januari 2021 worden er bij rappelberichten van verslagen bij Faillissementen en de Wsnp geen emailnotificaties gestuurd. Deze zullen alsnog verstuurd gaan worden middels een extern bericht. Deze verbetering staat gepland voor dinsdagavond 2 februari 2021.

  • Datum neerlegging slotuitdelingslijst wordt getoond in het portaal.
  • Bij een vervolgverslag en eindverslag kan de berekening VTLB als een extra optionele bijlage (met titel ‘Berekening VTLB’) worden toegevoegd.
  • Automatisch klaarzetten verzoek ‘Afwikkeling’ en ‘Salarisverzoek ‘, soort Eind, zodra griffie een voortgangsverslag heeft aangemerkt als ‘eindverslag’.
  • Datum neerlegging slotuitdelingslijst wordt getoond in het portaal.

 

Digitalisering

De Rechtspraak is toegankelijk voor iedereen. Digitalisering is een van de manieren om toegang tot de rechter laagdrempelig en eenvoudig te maken


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.