Laden...

Help de Rechtspraak om de digitale dienstverlening te verbeteren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderhoud en storingen > Help de Rechtspraak om de digitale dienstverlening te verbeteren

 

Verbeteringen digitale dienstverlening

De digitale dienstverlening van de Rechtspraak is volop in ontwikkeling. Uw vragen, opmerkingen en tips zijn voor ons een aanleiding om te onderzoeken of deze beter kan. Lees welke aanpassingen we recent hebben gedaan of gepland staan.

 

 Verbeteringen

>Alles uitklappen
  • Bij clusters kunt u in het gecombineerde verslag het totaal bestede uren van alle zaken zien.
  • Een ingediend gecombineerd verslag wordt bij iedere actieve clusterzaak gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister (CIR).
  • Bij invullen Stuurinformatie in een gecombineerde verslag geeft het formulier een voorselectie van de reeds bekende declaranten binnen dat cluster.
  • Bij een Opdracht (Cluster) met gecombineerde verslaglegging kunt u gemakkelijk navigeren tussen de hoofdzaak en andere clusterzaken.
  • Bij het openen van een Opdracht (Cluster) met gecombineerde verslaglegging wordt u direct doorgeleid naar de Hoofdzaak.
  • In Mijn Rechtspraak Toezicht wordt in een cluster met een blauw label onderscheid gemaakt tussen de hoofdzaak ('hoofdzaak) en de niet-hoofdzaken ('individuele zaak').
  • De opmaaktool (Markdown editor) in verslagen en verzoeken is verbeterd zonder dat die invloed heeft op de performance. Dit geldt voor Faillissementen en Wsnp.
  • Bij een Opdracht (Cluster) met gecombineerde verslaglegging kunt u gemakkelijk navigeren tussen Hoofdzaak en andere clusterzaken.
  • Bij het openen van een Opdracht (Cluster) met gecombineerde verslaglegging wordt u direct doorgeleid naar de Hoofdzaak.
  • In Mijn Rechtspraak Toezicht wordt in een cluster met een blauw label onderscheid gemaakt tussen de hoofdzaak ('hoofdzaak) en de niet-hoofdzaken ('individuele zaak').
  • De opmaaktool (Markdown editor) in verslagen en verzoeken is verbeterd zonder dat die invloed heeft op de performance. Dit geldt voor Faillissementen en Wsnp.
  • Met een filter 'gelezen/ongelezen' kan een uitvoerder alle notificaties of alleen de ongelezen notificaties tonen in de notificatielijst. Ongelezen notificaties zijn dikgedrukt. Een uitvoerder kan een 'gelezen' notificatie terugzetten naar 'ongelezen'. 
 • Dossiers blijven langer beschikbaar in Mijn Strafdossier.
  Als u een dossier volledig heeft gedownload:

  • Eerste aanleg: 8 weken (in plaats van 4 weken).
  • Tweede aanleg: 26 weken (in plaats van 4 weken).

  Als u een dossier niet volledig heeft gedownload:

  • Eerste aanleg: 6 maanden, nadat geen enkel stuk is toegevoegd.
  • Tweede aanleg: 1 jaar, nadat geen enkel stuk is toegevoegd.

 • Bij het invullen van een (eind)rekening en verantwoording of boedelbeschrijving in Mijn Bewind kon u ten onrechte een foutmelding krijgen. Dit is opgelost: voegt u bij het onderdeel Overige inkomsten, Overige uitgaven, Interne overboeking, alle Bezittingen-onderdelen of bij Schulden een item (regel) toe, maar heeft u deze toch niet nodig? Dan kunt u deze extra regel weer annuleren, ook als u al een paar velden heeft ingevuld.

  • Als Wsnp-bewindvoerder kunt u bij een financieel eindverslag het btw-bedrag aanpassen.
  • De velden voor 'Adres' en 'Woonplaats' zijn in het onderdeel 'Betreft' weggehaald voor alle WSNP-verslagformulieren. Zo geeft dit geen problemen meer bij geheime adressen en adreswijzigingen.
  • In het vervolgverslag wordt het veld 'schulden/passiva' in hoofdstuk 4 automatisch gevuld met de som van andere vorderingenvelden (exclusief boedelschulden).
  • De einddatum van een taak valt niet meer in het weekend.
  • U kunt in verslagen de tekst in het tekstenveld opmaken zodat de leesbaarheid beter wordt.
  • U krijgt geen foutmelding meer bij het openen van de tabbladen 'Verslag' en 'Stuurinformatie' nadat een zaak gesloten is.
  • U kunt als Wsnp-bewindvoerder zien wanneer een bericht met indicatie spoed of vertrouwelijk is verstuurd vanuit de rechtbank.
  • U kunt voortaan notificaties ouder dan 14 dagen in het portaal bekijken.
  • Als curator kunt u na het indienen van een verslag in de stuurinformatie de opbrengst bestede uren aanpassen. Dit doet u door een verzoek in te dienen.
  • De einddatum van een taak valt niet meer in het weekend.
  • U kunt in verslagen de tekst in het tekstenveld opmaken zodat de leesbaarheid beter wordt.
  • U krijgt geen foutmelding meer bij het openen van de tabbladen 'Verslag' en 'Stuurinformatie' nadat een zaak gesloten is.
  • U kunt als curator zien wanneer een bericht met indicatie spoed of vertrouwelijk is verstuurd vanuit de rechtbank.
  • U kunt voortaan notificaties ouder dan 14 dagen in het portaal bekijken.
  • U kunt een afbeelding (jpeg-, png- of gif-bestand) als bijlage toevoegen aan een verslag, machtigingsverzoek of bericht.
  • Als het bewind voor bepaalde duur is, krijgt u 6 maanden voordat het bewind eindigt bericht van de rechtbank in Mijn Bewind. Als u vindt dat het bewind verlengd moet worden, kunt u in het bericht van de rechtbank lezen wat u dan moet doen.
 • Update 17 februari 2022:
  De formulieren kunnen voorlopig niet worden gebruikt. Door gebruikerservaringen zijn veel mogelijke verbeteringen aan het licht gekomen. Die gaat de Rechtspraak de komende tijd aanpakken.

  Bij het dossier en op de homepage ziet u staan ‘Indienen verzoek’. Die mogelijkheid kunt u vanaf 31 januari 2022 gebruiken bij een aantal gerechten. Het gaat om:

  • Stellen in eerste aanleg (pilot: arrondissementsparketten Den Haag en Rotterdam en rechtbanken Den Haag en Rotterdam)
  • Instellen hoger beroep strafzaak, ontneming en voorlopige hechtenis (pilot: rechtbank Den Haag en rechtbank Rotterdam)
  • Intrekken hoger beroep strafzaak, ontneming en voorlopige hechtenis (pilot: rechtbank Den Haag en rechtbank Rotterdam)
  • Stellen in hoger beroep (pilot: gerechtshof Den Haag)

  • Is er een tweede bewindvoerder? U kunt op het verslag in Mijn Bewind aangeven dat de tweede bewindvoerder instemt met het verslag. U hoeft het verslag niet meer met pen te laten ondertekenen door de tweede bewindvoerder, te scannen en als bijlage in Mijn Bewind mee te sturen. 
  • Voert u bewind over twee personen? En voeren deze personen een huishouden? Dan kunt u de gegevens van het verslag voor de ene persoon handig overnemen in het verslag voor de tweede persoon. U past daarna zelf de gegevens aan die verschillend zijn voor beide personen. 
  • In Mijn Bewind kunt u direct doorklikken naar de checklist voor de vijfjaarlijkse evaluatie. 
  • In de mail die u krijgt als er een nieuwe melding voor u klaarstaat in Mijn Bewind, ziet u waar u Mijn Bewind kunt vinden op de website van de Rechtspraak. 
  • Bent u slechtziend of blind en vult u een verslag of machtigingsverzoek niet goed in, dan leest de screenreader u dit voor, zodat u weet wat er niet juist is. 
  • Heeft u een bericht of berichtenreeks nog niet geopend, dan staat er ‘Ongelezen’ bij. U opent berichten op de pagina Berichten of via het meldingenoverzicht. 
  • Tijdens het invullen van inkomsten of uitgaven in een verslag telt Mijn Bewind deze automatisch op. 
  • Als de rechtbank een bericht van u heeft afgehandeld, krijgt u een automatisch bericht met de tekst ‘Uw bericht is door de rechtbank gelezen en verwerkt.’ 
  • Downloadt u een verslag, dan ziet u alleen de velden die u heeft ingevuld. Het verslag is overzichtelijker en beter te begrijpen. 
  • Vult u iets niet juist in of laat u een verplicht veld leeg, dan krijgt u een melding op die plek in het verslag of machtigingsformulier. 

  • De indicatie 'eindverslag' (na behandeling verslag) wordt getoond in het portaal.
  • Als curator krijg je geen automatisch verzoek 'Vaststellen bedrag levensonderhoud' meer in een nieuwe zaak.
  • Als curator kun je voortaan ook 'Overig' als soort document selecteren bij het uploaden van een document.
  • In het Financieel Eindverslag kunnen in onderdelen A1 t/m A3 – voortaan de subtotalen van btw op een negatief bedrag uitkomen.

  • Er zijn tekstuele verbeteringen aan het Wsnp-verslag doorgevoerd.
  • Als Wsnp-bewindvoerder ben je niet meer verplicht een uitdelingslijst te uploaden bij het Financieel Eindverslag.
  • Als Wsnp-bewindvoerder kun je voortaan ook 'Overig' als soort document selecteren bij het uploaden van een document.
  • Als Wsnp-bewindvoerder kun je voortaan een nieuw verzoek voor 'uitstel VTLB' indienen.

  • In Mijn Bewind is nu ook een checklist voor de vijfjaarlijkse evaluatie beschikbaar.
  • Om een machtigingsverzoek te starten, is het voldoende om op het blokje te klikken van het machtigingsverzoek dat u wilt indienen.
  • U kunt de naam van een bijlage bij berichten, machtigingsverzoeken en verslagen in Mijn Bewind nog wijzigen: 
   1. Na het tussentijds opslaan
   2. Zodra u de bijlage heeft geüpload bij een bericht of formulier dat u wilt versturen
  • Als u bent ingelogd en er geen dossier zichtbaar is, ziet u op de startpagina in Mijn Bewind wat u dan kunt doen.
  • Als Mijn Bewind door onderhoud of een storing tijdelijk niet beschikbaar is, staat hier een melding over op de startpagina.
  • Gebruikt u Mijn Bewind voor twee betrokkenen?
   • U ziet duidelijk de naam van beide betrokkenen aan de linkerkant van het scherm.
   • U kunt eenvoudig wisselen tussen beide dossiers door aan de linkerkant op het scherm op de naam van de betrokkene te klikken.
  • Bent u ingelogd in Mijn Bewind en heeft u 10 minuten niets gedaan? Dan ziet u een scherm met twee mogelijkheden:
   1. Wilt u verder werken? Klik op ‘Ga door in Mijn Bewind’.
   2. Wilt u stoppen? Klik op ‘Log uit’. Log in met uw DigiD zodra u weer verder wilt werken in Mijn Bewind.
  Klikt u niet op deze mogelijkheden, dan wordt u 5 minuten later automatisch uitgelogd.
  • In het Financieel Eindverslag zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd. 
   • Kosten aanvragen faillissement (art.3:288 Fw) wordt Kosten aanvragen faillissement (art. 3:288 sub a Fw). 
   • onder A1 Vrij actief, Overig): toevoegen veld Af te dragen btw bij Boedelbijdragen 
   • (onder A2 Gebonden actief): toevoegen label Afstand separatisme: Bodemzaken met de velden Opbrengst(en) bodemzaken, Af: kosten en Af: rechten derden o (onder H Beschikbaar voor uitdeling): toevoegen veld Overige/restant preferente schuldeisers 
  • Als een uitvoerder op een verzoekstaak klikt wordt het verzoek geopend op de eerste pagina van het betreffende verzoek. De uitvoerder hoeft nu niet meer te zoeken naar het juiste verzoek. 
  • Als uitvoerder kan je voortaan tekst in het tekstvelden (+2000) opmaken (pdf, 198,6 KB), zodat de leesbaarheid beter wordt. Dit ziet op het veld in het verzoek waar een uitvoerder een toelichting kan invullen. 

  • De crediteurenlijst niet meer verplicht is in vervolgverslag. Deze is nu optioneel in het vervolgverslag, hij is nog wel verplicht bij het Eindverslag. 
  • Het “Modelverzoek vaststelling bewindvoerdersvergoeding" is een optionele bijlage geworden bij het eindverslag. 
  • Er wordt voortaan geen automatisch salarisverzoek klaargezet bij het eindverslag. 
  • De opties bij het verzoek afwikkeling worden aangepast: 
   • Tussentijdse beëindiging (art 350a) bij voldaan alle schulden / positieve ttb. wordt Tussentijdse beëindiging (art 350 lid 3 sub a) bij voldaan alle schulden / positieve ttb en o Hervatten betalingen (art 350b) wordt Hervatten betalingen (art 350 lid 3 sub b). 
   • Verkorte looptijd (art. 349a) 
  • Het verzoek 'Ontheffing sollicitatieplicht' heeft een nieuw veld erbij gekregen welke aan- en uitgevinkt kan worden: "gedurende ZW- of WIA-uitkering". Daarnaast worden de overige velden "Aantal uur vrijstelling", "Datum van", "Datum t/m" allemaal optioneel. 
  • Als een uitvoerder op een verzoekstaak klikt, wordt het verzoek geopend op de eerste pagina van het betreffende verzoek. De uitvoerder hoeft nu niet meer te zoeken naar het juiste verzoek. 
  • Als uitvoerder kan je voortaan tekst in het tekstvelden (+2000) opmaken (pdf, 198,6 KB), zodat de leesbaarheid beter wordt. Dit ziet op het veld in het verzoek waar een uitvoerder een toelichting kan invullen.

  • U ziet uw naam en e-mailadres zoals de rechtbank u heeft geregistreerd. Ook kunt u lezen wat u kunt doen als uw e-mailadres is gewijzigd.
  • Heeft uw huisnummer een toevoeging, dan wordt deze vanaf nu goed getoond.
  • U kunt een langere bestandsnaam kiezen voor een bijlage die u wilt toevoegen (maximaal 300 karakters). Slaat u tussentijds op, dan krijgt u geen melding meer dat dit niet mogelijk is vanwege een te lange bestandsnaam.
  • Is er een tweede bewindvoerder en maakt u beiden gebruik van Mijn Bewind? Dan heeft u beiden dezelfde taken, bevoegdheden en verplichtingen. Wettelijk gezien is er geen onderscheid tussen meerdere bewindvoerders in 1 bewind. U ontvangt daarom beiden per e-mail een melding als er een nieuw bericht van uw rechtbank is (werkte u eerder beiden voor het dossier en handelde u alles via de post af, dan kreeg om administratieve reden een van u de correspondentie van de rechtbank).
  • Heeft de rechtbank u gevraagd  aanvullende informatie te sturen en doet u dit niet op tijd, dan krijgt u een herinnering van uw rechtbank.
  • Vult u inkomsten en uitgaven in een verslag in of past u bedragen aan,  dan ziet u dit direct terug in de totaaltelling. U kunt hier iets in corrigeren voordat u het verslag digitaal indient bij de rechtbank.
  • Past u iets in een verslag zoals de rekening en verantwoording aan, dan wordt de samenvatting automatisch bijgewerkt.
  • Via de knop ‘Vragen?’ klikt u makkelijk door naar de veel gestelde vragen over Mijn Bewind of de veel gestelde vragen over bewind in het algemeen op rechtspraak.nl.
  • Via de knop ‘ Vragen?’ vindt u onder het kopje 'Waar kunt u terecht met welke vraag?' een link naar de pagina met de contactgegevens van het Rechtspraak Servicecentrum op rechtspraak.nl. 
  • Aanpassing en uitbreiding van het Financieel eindverslag, incl. knop failliet btw-plichtig.
  • Bijlagen kunnen door middel van slepen (drag&drop) worden toegevoegd aan zittingen, berichten, verzoeken en als zaakdocument.
  • Een (foutief) toegevoegde bijlage aan een concept verzoek kan voortaan verwijderd worden.
  • Verzoek “Uitstel openbaar verslag” is hernoemd in “Uitstel verslag” plus een keuzemogelijkheid als er meerdere verschillende openstaande verslagen zijn.
  • Extra keuzemogelijkheid bij verzoek Afwikkeling, te weten “Einde schuldsaneringsregeling wegens overlijden saniet”.
  • Bijlagen kunnen door middel van slepen (drag&drop) worden toegevoegd aan zittingen, berichten, verzoeken en als zaakdocument.
  • Een (foutief) toegevoegde bijlage aan een concept verzoek kan voortaan verwijderd worden.
  • Verzoek “Uitstel openbaar verslag” is hernoemd in “Uitstel verslag” plus een keuzemogelijkheid als er meerdere verschillende openstaande verslagen zijn.
  • Nieuw verzoek “Nota ten laste van de staat”.
  • De crediteurenlijst bij het aanvangsverslag is optioneel gemaakt en daardoor niet langer verplicht.
 • Sinds de release van 22 januari 2021 worden er bij rappelberichten van verslagen bij Faillissementen en de Wsnp geen emailnotificaties gestuurd. Deze zullen alsnog verstuurd gaan worden middels een extern bericht. Deze verbetering staat gepland voor dinsdagavond 2 februari 2021.

 • Sinds de release van 22 januari 2021 worden er bij rappelberichten van verslagen bij Faillissementen en de Wsnp geen emailnotificaties gestuurd. Deze zullen alsnog verstuurd gaan worden middels een extern bericht. Deze verbetering staat gepland voor dinsdagavond 2 februari 2021.

  • Datum neerlegging slotuitdelingslijst wordt getoond in het portaal.
  • Bij een vervolgverslag en eindverslag kan de berekening VTLB als een extra optionele bijlage (met titel ‘Berekening VTLB’) worden toegevoegd.
  • Automatisch klaarzetten verzoek ‘Afwikkeling’ en ‘Salarisverzoek ‘, soort Eind, zodra griffie een voortgangsverslag heeft aangemerkt als ‘eindverslag’.
  • Datum neerlegging slotuitdelingslijst wordt getoond in het portaal.

 

Digitalisering

De Rechtspraak is toegankelijk voor iedereen. Digitalisering is een van de manieren om toegang tot de rechter laagdrempelig en eenvoudig te maken


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.