Laden...

Veelgestelde vragen over bewind voeren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bewind > Veelgestelde vragen over bewind voeren

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Veelgestelde vragen over bewind voeren

Veelgestelde vragen over bewind voeren

Onderstaand vindt u per onderwerp de meest gestelde vragen en onze antwoorden daarop.


Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met het Rechtspraak Servicecentrum.

Heeft u toegang tot Mijn Bewind?

Bekijk de veelgestelde vragen over Mijn Bewind.

 

 Bewind algemeen

>Alles uitklappen
 • De rechter vertelt tijdens de zitting of het gesprek wanneer hij verwacht de beslissing te kunnen laten weten. Het streven is - afhankelijk van de zaak en of er wel of geen zitting plaatsvindt - binnen 2 tot 3 weken na de zitting of het gesprek uitspraak te doen. Soms is dit sneller, bijvoorbeeld als dit van belang is bij een machtigingsverzoek voor bijvoorbeeld de verkoop van een woning of het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap.

 • Na ontvangst van alle benodigde documenten voor de aanvraag van bewind stuurt de rechtbank een uitnodiging voor een zitting of gesprek. Het streven is om dit binnen 8 tot 10 weken te laten plaatsvinden en om binnen 2-3 weken na de zitting of het gesprek te besluiten of er akkoord is voor het bewind. Is de betrokkene of een (andere) aanvrager van bewind, of een belanghebbende het niet eens met de uitspraak, dan kan hij of zij binnen 3 maanden na de uitspraak in hoger beroep bij een gerechtshof en daarna eventueel nog in cassatieberoep bij de Hoge Raad.

 • Dit is afhankelijk van de situatie en wordt besproken tijdens de zitting. Het bewind van een partner, hoeft niet te betekenen dat de ander ook onder bewind staat.

  Is de betrokkene in gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt het aandeel in het gemeenschappelijke eigendom met de partner ook onder het bewind. Dat aandeel kan soms lastig te bepalen zijn. Vaak hebben mensen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd een gemeenschappelijke bankrekening. Het is dan moeilijk om de inkomsten en uitgaven van betrokkene af te scheiden van de inkomsten en uitgaven van de partner die niet onder bewind staat. Daarom kan de rechter het bewind beperken tot bijvoorbeeld alleen de spaarrekening of het huis. Ook kan de rechter aanwijzingen geven om problemen te vermijden. Als er problemen ontstaan, dan kunt u als bewindvoerder (en ook een belanghebbende) de rechter vragen het bewind te beperken of juist uit te breiden.

 • Gemeenten hebben sinds 1 januari 2021 het adviesrecht bij bewind vanwege problematische schulden, in principe niet bij bewind vanwege een andere reden. Meestal voeren professionele bewindvoerders bewind in geval van problematische schulden. Op de pagina met informatie voor professionele bewindvoerders kunt u meer lezen over het adviesrecht en wat dit betekent voor bewindvoerders.

 • Sinds 1 januari 2021 geldt dat in geval van schulden de rechter het bewind alleen voor bepaalde duur mag uitspreken. Bij bewind om een andere reden dan schulden of verkwisting geldt dit in principe niet.

 Bewind voeren algemeen

>Alles uitklappen

 Bewindvoerder

>Alles uitklappen

 Kosten en vergoedingen

>Alles uitklappen

 Zitting

>Alles uitklappen
 • Na ontvangst van alle benodigde documenten voor de aanvraag van bewind stuurt de rechtbank per brief een uitnodiging voor een zitting of gesprek naar:

  • de persoon die bewind heeft aangevraagd
  • de betrokkene (de persoon voor wie de aanvraag is ingediend)
  • de voorgestelde bewindvoerder(s) en/of mentor(en) of curator(en)
  • belanghebbende(n) als die er zijn: partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn: ouders of, als die er niet zijn: meerderjarige broers en zussen

  Bent u een van deze personen en heeft u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met de rechtbank waar het bewind is aangevraagd.

 • Het is nodig dat de betrokkene (degene voor wie het bewind is aangevraagd) bij de zitting is. Het is mogelijk dat de rechter al bij het bekijken van de aanvraag tot bewind vindt dat de zitting bij de betrokkene thuis moet plaatsvinden. Dan staat dit in de uitnodiging voor de zitting.

  Kan de betrokkene om medische redenen niet naar de zitting komen, neem dan contact op met de rechtbank waar het bewind is aangevraagd.

 • Zittingen vonden meestal bij de rechtbank plaats. Vanwege corona verlopen zittingen over bewind indien mogelijk online. Of de rechter neemt schriftelijk een besluit over het bewind.

 Rekening en verantwoording

>Alles uitklappen

 Formulieren

>Alles uitklappen

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Lees meer over contact via WhatsApp