Laden...

Verbeteringen digitale dienstverlening Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtspraak in Nederland > Digitalisering rechtspraak > Verbeteringen digitale dienstverlening Rechtspraak

Verbeteringen digitale dienstverlening

De onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd in de digitale diensten van de Rechtspraak. De aanpassingen zijn gedaan na onderzoek van binnengekomen vragen, opmerkingen en tips van mensen die gebruik maken van de digitale diensten. 

 

 Verbeteringen digitale dienstverlening Mijn CBM

>Alles uitklappen
  • Vanaf 3 mei kunnen professionele mentoren zonder geschikte kantoorsoftware digitaal werken in het portaal 'Mijn Rechtspraak - Curatele, Bewind en Mentorschap'. Zij loggen in met e-herkenning. Een professionele mentor die geen zaken heeft in Toezicht of geen zaken waarvoor hij portaaltoegang krijgt, wordt hierover op een aparte pagina geïnformeerd. 
  • Er is een beter overzicht van de zaken: ze worden getoond in een lijst. Daarin is het mogelijk te zoeken op de naam van een betrokkene om gemakkelijk de gewenste zaak te kunnen openen. In de lijst is zichtbaar in welke zaak er een melding is. De nieuwste melding staat bovenaan. Met de nieuwe navigatie is het ook te gebruiken op een mobiel scherm.
  • De teksten en andere gegevens in het portaal zijn aangepast, zodat deze ook geschikt zijn voor professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren.
 • Per 15 april voeren we een aanpassing door in het webportaal Mijn Rechtspraak, die het voor de Rechtspraak mogelijk maakt de inzage in privacy- of concurrentiegevoelige stukken voor een partij uit te sluiten. Bij elke toevoeging van een of meer stukken aan uw digitale dossier, ontvangt u automatisch een bericht in Mijn Rechtspraak en een kennisgeving per e-mail. Zo heeft u altijd toegang tot uw digitale dossier met daarin de stukken waartoe u gemachtigd bent. 

 • Vanaf 4 maart 2024 kunt u als professionele curator, bewindvoerder en/of mentor gebruik maken van het nieuwe webportaal ‘Mijn Rechtspraak – Landelijk Kwaliteitsbureau CBM’. Voor toegang logt u in met een E-herkenningsmiddel. Via het portaal kunt u een handhavingsverzoek en een toelatingsverzoek voor een (nieuwe) medewerker digitaal indienen bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB). Ook is het mogelijk om digitaal de hoedanigheid van een medewerker te wijzigen en een medewerker uit dienst te melden.

  • In het uitvoerdersportaal van de curator is duidelijker gemaakt bij welke zaak de notificatie hoort dat de uitvoerder het dossier kan downloaden.

  • In het uitvoerdersportaal is het voor een curator nu mogelijk om grotere bijlagen toe te kunnen voegen bij het voortgangsverslag. Ook is het nu mogelijk om een pdf-bestand te uploaden bij een voortgangsverslag.

  • In het eindsalarisverzoek van de curator kan de rechtbank bij de 'Periode van' de datum uitspraak faillissement al vooraf invullen.

  • In het salarisverzoek is het veld 'datum in dienst' gewijzigd naar de naam 'startdatum ervaring'.

  • In het uitvoerdersportaal is het voor de curator weer mogelijk een salarisverzoek in te trekken dat nog niet behandeld is door de rechtbank

 • Betrokkenen (mensen voor wie de curatele, het bewind en/of het mentorschap is) hebben nu toegang tot Mijn CBM. Zij kunnen met hun eigen DigiD inloggen en er de afgedane verslagen en verzoeken bekijken. Voor vragen over hun zaak worden betrokkenen naar hun curator, bewindvoerder en/of mentor verwezen.

 • In het uitvoerdersportaal van de bewindvoerder is duidelijker gemaakt bij welke zaak de notificatie hoort dat de uitvoerder het dossier kan downloaden (met zaakkenmerk en civiel insolventienummer).

 • De naam van het portaal ‘Mijn Bewind’ is aangepast naar ‘Mijn CBM’, dat staat voor ‘Mijn Rechtspraak – Curatele, Bewind en Mentorschap’.

  • U kunt in Mijn Bewind een oproep krijgen om naar een zitting te komen. Hierover krijgt u een e-mail bericht. De details over de zitting kunt u bekijken in Mijn Bewind.
  • Heeft u in Mijn Bewind een oproep gekregen voor een zitting en annuleert de rechtbank de zittingsafspraak? U krijgt daarover een e-mail bericht.
  • Als de rechtbank online een gesprek met u wil voeren, staat in de uitnodiging bij de zittingsdetails een link waarop u kunt klikken om het gesprek te kunnen voeren. Dat gebeurt in het programma Microsoft Teams. 
  • Vanaf januari 2024 kunt u in Mijn Bewind de volgende wijzigingsverzoeken indienen (bij ‘maatregel’ kan het gaan om bewind of curatele): 
   • Wijziging van de grondslag van de maatregel
   • Opheffen van de maatregel
   • Verlenging van de tijdelijke maatregel 
   • Publicatie Centraal Curatele en Bewind Register (publiceren of einde publicatie)
   • Ontslag van de huidige uitvoerder en benoeming van de opvolgend uitvoerder
  • In Mijn Bewind is bij het machtigingsverzoek ‘Overig’ als inleidende tekst toegevoegd: ‘Wilt u een uitgave doen of een andere financiële beslissing nemen ter waarde van 2000 euro of meer die u niet op deze pagina ziet staan? Vraag dan om toestemming aan de rechter.’ 
  • In Mijn Bewind wordt in de (eind)rekening en verantwoording het veld ‘toelichting afwijking totalen’ alleen nog getoond als de waarde in het veld ‘afwijking totalen’ hoger is dan 50 of lager is dan -50.
  • Voortaan kan in de salaristool de vooringevulde ervaringsfactor van een kantoorgenoot niet hoger zijn dan de ervaringsfactor van de curator. Bij meer dan één curator wordt de maximering toegepast op basis van de curator met de meeste ervaringsjaren.
  • De bug bij een beëdigingsdatum curator of kantoorgenoot in een schrikkeljaar is opgelost: 3 jaar na de beëdigingsdatum in een schrikkeljaar gaat de salaristool voortaan over op de volgende hogere ervaringsfactor voor die persoon. 
  • Het uurtarief curatoren voor 2024 is doorgevoerd in de salaristool.
  • Bij het inzien van een afgesloten verzoek is de inhoud van de berichten bij dat verzoek weer zichtbaar.
  • U kunt nu in het portaal notificaties zien van inactieve zaken (bijvoorbeeld voor de dossierdownload).

  • U kunt nu in het salarisverzoek (zowel voorschot als eindsalaris) het actuele boedelsaldo, gerealiseerd actief, declaratieperiode, declaranten (naam, rol, beëdigingsdatum/datum in dienst, afwijkend tarief/factor), salarisspecificaties, verschotten (belast en onbelast) en voorschotten invullen en indienen. Uw eigen salarisvoorstel hoeft dus niet meer middels een pdf-bijlage ingediend te worden. De urenverantwoordingen met tijdschrijfgroepen dient u nog wel als pdf-bijlage bij het verzoek in te dienen.
   Wilt u meer weten over het werken met het vernieuwde salarisverzoek? Raadpleeg dan de werkinstructie 'Salarisverzoek indienen' (pdf, 198,9 KB) en/of de Veelgestelde vragen.
  • Bij het inzien van een afgesloten verzoek is de inhoud van de berichten bij dat verzoek weer zichtbaar.
  • In het Financieel Eindverslag (in onderdeel H) onder 'Beschikbaar voor uitdeling' is het vanaf nu mogelijk om in het (totaal)vorderingenveld bij de Preferente en/of Concurrente crediteuren een bedrag van € 0,00 in te vullen.
  • Het is nu mogelijk om in het Tussentijdse Financieel Verslag en het Financieel Eindverslag de tussentijdse uitkering te verwerken.
  • In het Financieel Eindverslag in onderdeel H wordt het veld: 'Specificatie: op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren' alleen getoond als het veld 'Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren' onder onderdeel C  is ingevuld.
  • In het Financieel Eindverslag is een informatiebullet toegevoegd aan het veld 'Specificatie: reeds gedane uitkeringen aan crediteuren' (optioneel veld).
  • U kunt nu in het portaal notificaties zien van inactieve zaken (bijvoorbeeld voor de dossierdownload). 

 • U kunt nu het hele portaaldossier downloaden als het faillissement is afgerond. Dit voor archivering in het eigen kantoorsysteem. U kunt dit doen via de knop “download zaakdossier" (voorheen “download zaakgegevens") gedurende 90 dagen na afronden zaak. U ontvangt een notificatie zodra het dossier kan worden gedownload (zip-bestand).

  Na het aanpassen van een zittingsafspraak door de rechtbank zijn het aantal notificaties tot een minimum beperkt (max 2).

 • U kunt nu het hele portaaldossier downloaden als het faillissement is afgerond. Dit voor archivering in het eigen kantoorsysteem. U kunt dit doen via de knop “download zaakdossier" (voorheen “download zaakgegevens") gedurende 90 dagen na afronden zaak. U ontvangt een notificatie zodra het dossier kan worden gedownload (zip-bestand).

  Het Financieel Eindverslag krijgt in onderdeel 'H' een aantal velden verplichte invulvelden. Dit ten behoeve van de datakwaliteit van KPI-gegevens. Er verschijnt een voorvraag of het om een opheffing gaat. Zo ja, dan hoeft u alleen totaalvelden van de vorderingen in te vullen. Uitkeringsvelden zijn al vooraf ingevuld. Zo nee, dan dient u de vorderingsvelden en de uitkeringsvelden in te vullen.

  Na het aanpassen van een zittingsafspraak door de rechtbank zijn het aantal notificaties tot een minimum beperkt (max 2).

  • Om toegang te krijgen tot Mijn Bewind kunt u zich vanaf nu aanmelden door in te loggen via DigiD op Mijn Bewind (Bewind | Mijn Bewind | Rechtspraak. U vult dan het aanmeldformulier in. U ontvangt bericht als de rechtbank uw aanmelding heeft verwerkt en het dossier digitaal heeft klaargezet in Mijn Bewind.
  • U kunt in Mijn Bewind worden opgeroepen voor een zitting. Hiervan ontvangt u een notificatie per e-mail. De details van deze zitting kunt u vervolgens bekijken in Mijn Bewind.
  • U kunt vanaf nu tekstopmaak gebruiken bij het opstellen van berichten. Dit werkt op dezelfde manier als de tekstopmaak in verzoeken en verslagen.
  • Er is een kolom 'Spoed?' toegevoegd in het tabblad Verzoeken zodat u kunt zien welk verzoek u met spoed heeft ingediend.
  • De linkjes voor Gebruikersondersteuning onderaan de pagina van Mijn Rechtspraak Toezicht Faillissementen verwijzen voortaan direct naar de betreffende pagina (veel gestelde vragen, instructies & handleidingen of onderhoud en storingen) in plaats van een algemene pagina.
  • De tabellen in (financiële) verslagen die u met het plusteken kunt uitbreiden (bijvoorbeeld onder 3.8 Andere activa) waren beperkt tot negen regels. Vanaf nu is die beperking weg en kunt u meer regels gebruiken


 Verbeteringen digitale dienstverlening Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • Per 15 april voeren we een aanpassing door in het webportaal Mijn Rechtspraak, die het voor de Rechtspraak mogelijk maakt de inzage in privacy- of concurrentiegevoelige stukken voor een partij uit te sluiten. Bij elke toevoeging van een of meer stukken aan uw digitale dossier, ontvangt u automatisch een bericht in Mijn Rechtspraak en een kennisgeving per e-mail. Zo heeft u altijd toegang tot uw digitale dossier met daarin de stukken waartoe u gemachtigd bent. 

 • Vanaf 4 maart 2024 kunt u als professionele curator, bewindvoerder en/of mentor gebruik maken van het nieuwe webportaal ‘Mijn Rechtspraak – Landelijk Kwaliteitsbureau CBM’. Voor toegang logt u in met een E-herkenningsmiddel. Via het portaal kunt u een handhavingsverzoek en een toelatingsverzoek voor een (nieuwe) medewerker digitaal indienen bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB). Ook is het mogelijk om digitaal de hoedanigheid van een medewerker te wijzigen en een medewerker uit dienst te melden.

  • In het uitvoerdersportaal van de curator is duidelijker gemaakt bij welke zaak de notificatie hoort dat de uitvoerder het dossier kan downloaden.

  • In het uitvoerdersportaal is het voor een curator nu mogelijk om grotere bijlagen toe te kunnen voegen bij het voortgangsverslag. Ook is het nu mogelijk om een pdf-bestand te uploaden bij een voortgangsverslag.

  • In het eindsalarisverzoek van de curator kan de rechtbank bij de 'Periode van' de datum uitspraak faillissement al vooraf invullen.

  • In het salarisverzoek is het veld 'datum in dienst' gewijzigd naar de naam 'startdatum ervaring'.

  • In het uitvoerdersportaal is het voor de curator weer mogelijk een salarisverzoek in te trekken dat nog niet behandeld is door de rechtbank

 • In het uitvoerdersportaal van de bewindvoerder is duidelijker gemaakt bij welke zaak de notificatie hoort dat de uitvoerder het dossier kan downloaden (met zaakkenmerk en civiel insolventienummer).

  • Voortaan kan in de salaristool de vooringevulde ervaringsfactor van een kantoorgenoot niet hoger zijn dan de ervaringsfactor van de curator. Bij meer dan één curator wordt de maximering toegepast op basis van de curator met de meeste ervaringsjaren.
  • De bug bij een beëdigingsdatum curator of kantoorgenoot in een schrikkeljaar is opgelost: 3 jaar na de beëdigingsdatum in een schrikkeljaar gaat de salaristool voortaan over op de volgende hogere ervaringsfactor voor die persoon. 
  • Het uurtarief curatoren voor 2024 is doorgevoerd in de salaristool.
  • Bij het inzien van een afgesloten verzoek is de inhoud van de berichten bij dat verzoek weer zichtbaar.
  • U kunt nu in het portaal notificaties zien van inactieve zaken (bijvoorbeeld voor de dossierdownload).

  • U kunt nu in het salarisverzoek (zowel voorschot als eindsalaris) het actuele boedelsaldo, gerealiseerd actief, declaratieperiode, declaranten (naam, rol, beëdigingsdatum/datum in dienst, afwijkend tarief/factor), salarisspecificaties, verschotten (belast en onbelast) en voorschotten invullen en indienen. Uw eigen salarisvoorstel hoeft dus niet meer middels een pdf-bijlage ingediend te worden. De urenverantwoordingen met tijdschrijfgroepen dient u nog wel als pdf-bijlage bij het verzoek in te dienen.
   Wilt u meer weten over het werken met het vernieuwde salarisverzoek? Raadpleeg dan de werkinstructie 'Salarisverzoek indienen' (pdf, 198,9 KB) en/of de Veelgestelde vragen.
  • Bij het inzien van een afgesloten verzoek is de inhoud van de berichten bij dat verzoek weer zichtbaar.
  • In het Financieel Eindverslag (in onderdeel H) onder 'Beschikbaar voor uitdeling' is het vanaf nu mogelijk om in het (totaal)vorderingenveld bij de Preferente en/of Concurrente crediteuren een bedrag van € 0,00 in te vullen.
  • Het is nu mogelijk om in het Tussentijdse Financieel Verslag en het Financieel Eindverslag de tussentijdse uitkering te verwerken.
  • In het Financieel Eindverslag in onderdeel H wordt het veld: 'Specificatie: op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren' alleen getoond als het veld 'Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren' onder onderdeel C  is ingevuld.
  • In het Financieel Eindverslag is een informatiebullet toegevoegd aan het veld 'Specificatie: reeds gedane uitkeringen aan crediteuren' (optioneel veld).
  • U kunt nu in het portaal notificaties zien van inactieve zaken (bijvoorbeeld voor de dossierdownload). 

 • U kunt nu het hele portaaldossier downloaden als het faillissement is afgerond. Dit voor archivering in het eigen kantoorsysteem. U kunt dit doen via de knop “download zaakdossier" (voorheen “download zaakgegevens") gedurende 90 dagen na afronden zaak. U ontvangt een notificatie zodra het dossier kan worden gedownload (zip-bestand).

  Na het aanpassen van een zittingsafspraak door de rechtbank zijn het aantal notificaties tot een minimum beperkt (max 2).

 • U kunt nu het hele portaaldossier downloaden als het faillissement is afgerond. Dit voor archivering in het eigen kantoorsysteem. U kunt dit doen via de knop “download zaakdossier" (voorheen “download zaakgegevens") gedurende 90 dagen na afronden zaak. U ontvangt een notificatie zodra het dossier kan worden gedownload (zip-bestand).

  Het Financieel Eindverslag krijgt in onderdeel 'H' een aantal velden verplichte invulvelden. Dit ten behoeve van de datakwaliteit van KPI-gegevens. Er verschijnt een voorvraag of het om een opheffing gaat. Zo ja, dan hoeft u alleen totaalvelden van de vorderingen in te vullen. Uitkeringsvelden zijn al vooraf ingevuld. Zo nee, dan dient u de vorderingsvelden en de uitkeringsvelden in te vullen.

  Na het aanpassen van een zittingsafspraak door de rechtbank zijn het aantal notificaties tot een minimum beperkt (max 2).

  • U kunt vanaf nu tekstopmaak gebruiken bij het opstellen van berichten. Dit werkt op dezelfde manier als de tekstopmaak in verzoeken en verslagen.
  • Er is een kolom 'Spoed?' toegevoegd in het tabblad Verzoeken zodat u kunt zien welk verzoek u met spoed heeft ingediend.
  • De linkjes voor Gebruikersondersteuning onderaan de pagina van Mijn Rechtspraak Toezicht Faillissementen verwijzen voortaan direct naar de betreffende pagina (veel gestelde vragen, instructies & handleidingen of onderhoud en storingen) in plaats van een algemene pagina.
  • De tabellen in (financiële) verslagen die u met het plusteken kunt uitbreiden (bijvoorbeeld onder 3.8 Andere activa) waren beperkt tot negen regels. Vanaf nu is die beperking weg en kunt u meer regels gebruiken
  • U kunt vanaf nu tekstopmaak gebruiken bij het opstellen van berichten. Dit werkt op dezelfde manier als de tekstopmaak in verzoeken en verslagen.
  • Er is een kolom 'Spoed?' toegevoegd in het tabblad Verzoeken zodat u kunt zien welk verzoek u met spoed heeft ingediend.
  • De linkjes voor Gebruikersondersteuning onderaan de pagina van Mijn Rechtspraak Toezicht-Wsnp verwijzen voortaan direct naar de betreffende pagina (veel gestelde vragen, instructies & handleidingen of onderhoud en storingen) in plaats van een algemene pagina.
 • U kunt nu via de knop 'Maak zip' meer stukken in 1 keer downloaden als zip-bestand. Vink de stukken aan die u wilt downloaden of kies voor 'Alles (de)selecteren'.

  Deze verbetering geldt voor: Mijn Rechtspraak – Beslagrekesten, Mijn Rechtspraak – verplichtezorgzaken, Mijn Rechtspraak – gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding, Mijn Rechtspraak – hoger beroep rijksbelastingen

  • Vanaf 14 oktober is het digitale Tussentijds Financieel Verslag (TFV) beschikbaar. Dit is een gestructureerd verslagformulier, zoals het Financieel Eindverslag (FEV).
  • U dient dit digitale TFV tegelijk in met het voortgangsverslag. Deze indiening van deze verslagen is aan elkaar gekoppeld. Het tussentijds financieel verslag wordt niet meer als PDF geüpload.
  • U vindt het TFV (en het FEV) onder het nieuwe tabblad 'Financiële verslagen".
  • U vult het TFV in met de financiële mutaties in de betreffende verslagperiode en zet het verslag klaar voor indiening met knop “gereed voor publicatie" (RP) of “gereed voor indiening" (NP).
  • Bij geen mutaties klikt u meteen op de knop “gereed voor publicatie" of “gereed voor indiening".
  • Het publiceren/indienen van het voortgangsverslag zorgt automatisch voor publiceren/indienen van het TFV zowel richting de rechtbank als richting het CIR.
  • In elk opvolgende TFV zijn de totalen van het vorige TFV opgenomen. U telt daar de mutaties van de nieuwe verslagperiode bij op.
  • Details van de werking van het TFV staan in de werkinstructie op Rechtspraak.nl (pdf, 314,9 KB) (NB: de nieuwe versie is vanaf 14 oktober beschikbaar!).
  • U kunt vanaf nu ook een verzoek 'Omzetten naar GV-cluster' indienen (GV = Gecombineerde Verslaglegging)).
  • U kunt zien wie de ingelogde gebruiker is. Hierdoor kunnen kantoormedewerkers makkelijker zien voor welke bewindvoerder zij op dat moment in het portaal werken.
  • Er is een kolom 'Spoed?' toegevoegd in het tabblad Berichten zodat u kunt zien welke berichten met spoed zijn verstuurd
  • Aantal tekens van invoervelden in de verslagen is verhoogd naar 30.000 tekens.
  • In het bericht bij verzoek met status 'Meer informatie nodig' is de tekst aangepast: “U dient de toelichting en/of bijlagen in het oorspronkelijke verzoek aan te passen. Hierna dient u dit verzoek opnieuw in". Daarnaast heeft het bericht ook een verbeterde lay-out gekregen.
  • De lay-out van de verzoeken bij 'Meer informatie nodig' is overzichtelijker geworden.
  • De wijze waarop u bijlagen aan verslagen kunt toevoegen is logischer en gebruiksvriendelijker geworden (gelijk aan verzoeken en berichten).
  • Er is een controle op datum in het verzoek 'Ontheffing sollicitatieplicht'. U krijgt een melding met de toelichting “Datum mag niet na de datum t/m liggen".
  • Wanneer velden foutief of niet zijn ingevuld in het verslag krijgt u voortaan 1 foutmelding waarin alle fouten staan in plaats van voor elke fout een aparte melding.
  • De gelezen notificaties kunt u verbergen in het tabblad Notificaties. Er is een filter knop gekomen waarmee u kan kiezen of u alle notificaties wilt zien of alleen de ongelezen notificaties
  • Het veld 'Ingediende vorderingen' is toegevoegd aan het eindverslag.
  • Er zijn nieuwe verzoeken: 'verlengen looptijd' (349a) en 'autorisatie betaling'.
  • Wanneer er een wijziging uitvoerder is krijgt u als nieuwe uitvoerder notificaties van verzoeken. De oude, vervangen, uitvoerder ontvangt deze niet meer.
  • Het verzoek 'Behoud actief' is aangepast:
   • Behoud Vervoersmiddelen (verplicht)
    Keuze: Ja / Nee
   • Medische noodzaak, vergoeding vanuit boedel (verplicht bij "Behoud vervoersmiddelen = Ja")
    Keuze: Ja / Nee
   • Woon-werkverkeer, vergoeding vanuit boedel (verplicht bij "Behoud vervoersmiddelen = Ja")
    Keuze: Ja / Nee
   • Bij Ja: kilometers op jaarbasis verplicht
   • Bij Nee: kilometers op jaarbasis niet tonen
   • Anders, namelijk: invulveld (optioneel en altijd zichtbaar)
   • Toelichting
  • Het veld 'inwoners' wordt ook getoond in het vervolgverslag (geen naamveld).
  • U kunt optioneel een bijlage 'Boedeloverzicht eindverslag' toevoegen bij het eindverslag.
  • Het is niet meer mogelijk om een plan van aanpak in te dienen, aangezien deze niet meer wordt gebruikt.
  • Er zijn twee velden van het aanvangsverslag (H8) gewijzigd. De labels zijn hernoemd:
   • Is het bedrag voorschotbeschikking huurtoeslag reëel?
   • Is het bedrag voorschotbeschikking zorgtoeslag reëel?
  • U kunt in de verslagen onder “Vooruitzichten" kiezen voor het invullen van een percentage, een bedrag of 'nihil'.
  • Er wordt automatisch een verzoek 'Goedkeuring udl' klaargezet nadat de griffie het verzoek afwikkeling bij overlijden heeft goedgekeurd.
  • Het verzoek 'Postblokkade' is aangepast naar 'Postblokkade e/o adreswijziging' met een duidelijkere indeling.
  • Er is één generiek uitstelverzoek met de volgende keuzes (voor zover die in concept of 'meer informatie nodig' staan):
   • Aanvangsverslag
   • Vervolgverslag
   • Financieel eindverslag
   • Verzoek Vaststellen VTLB
   • Verzoek Goedkeuren Rekening en Verantwoording
   • Verzoek Goedkeuring uitdelingslijst
   • Verzoek Afwikkeling
   • Verzoek Salaris
  • U kunt vanaf nu ook een verzoek 'Omzetten naar GV-cluster' indienen (GV = Gecombineerde Verslaglegging).
  • U kunt zien wie de ingelogde gebruiker is. Hierdoor is het voor kantoormedewerkers makkelijker te achterhalen voor welke curator zij op dat moment werken in het portaal.
  • Er is een kolom 'Spoed?' toegevoegd in het tabblad Berichten zodat u kunt zien welke berichten met spoed zijn verstuurd
  • Aantal tekens van invoervelden in de verslagen is verhoogd naar 30.000 tekens.
  • In het bericht bij verzoek met status 'Meer informatie nodig' is de tekst aangepast: “U dient de toelichting en/of bijlagen in het oorspronkelijke verzoek aan te passen. Hierna dient u dit verzoek opnieuw in". Daarnaast heeft het bericht ook een verbeterde lay-out gekregen.
  • De lay-out van de verzoeken bij 'Meer informatie nodig' is overzichtelijker geworden.
  • De wijze waarop u bijlagen aan verslagen kunt toevoegen is logischer en gebruiksvriendelijker geworden (gelijk aan verzoeken en berichten).
  • Wanneer velden foutief of niet zijn ingevuld in een verslag krijgt u voortaan 1 foutmelding waarin alle fouten staan in plaats van voor elke fout een aparte melding.
  • De gelezen notificaties kunt u verbergen in het tabblad 'Notificaties'. Er is een filterknop waarmee u kunt kiezen of u alle notificaties wil zien of alleen de ongelezen notificaties.
  • U kunt een negatieve waarde op geven bij 'Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken' in het Financieel Eindverslag (FEV).
  • Wanneer de uitvoerder wijzigt, krijgt de nieuwe uitvoerder notificaties van verzoeken. De oude, vervangen, uitvoerder ontvangt deze niet meer.
  • Het tussentijds financieel verslag wordt automatisch ingediend zodra u het voortgangsverslag indient.
  • De financiële verslagen worden in een apart tabblad getoond.
  • U kunt de geschiedenis van de organogrammen inzien van de geüploade verslagen.
  • Het verzoek 'Postblokkade' is aangepast naar 'Postblokkade e/o adreswijziging' met een duidelijkere indeling.
  • Er is één generiek uitstelverzoek met de volgende keuzes (voor zover die in concept of 'meer informatie nodig' staan):
   • Voortgangsverslag
   • Financieel eindverslag
   • Verzoek Goedkeuren Rekening en Verantwoording
   • Verzoek Afwikkeling
   • Verzoek Salaris 

 Verbeteringen digitale dienstverlening Mijn Strafdossier

>Alles uitklappen
 • Dossiers blijven langer beschikbaar in Mijn Strafdossier.
  Als u een dossier volledig heeft gedownload:

  • Eerste aanleg: 8 weken (in plaats van 4 weken).
  • Tweede aanleg: 26 weken (in plaats van 4 weken).

  Als u een dossier niet volledig heeft gedownload:

  • Eerste aanleg: 6 maanden, nadat geen enkel stuk is toegevoegd.
  • Tweede aanleg: 1 jaar, nadat geen enkel stuk is toegevoegd.

 • Update 17 februari 2022:
  De formulieren kunnen voorlopig niet worden gebruikt. Door gebruikerservaringen zijn veel mogelijke verbeteringen aan het licht gekomen. Die gaat de Rechtspraak de komende tijd aanpakken.

  Bij het dossier en op de homepage ziet u staan ‘Indienen verzoek’. Die mogelijkheid kunt u vanaf 31 januari 2022 gebruiken bij een aantal gerechten. Het gaat om:

  • Stellen in eerste aanleg (pilot: arrondissementsparketten Den Haag en Rotterdam en rechtbanken Den Haag en Rotterdam)
  • Instellen hoger beroep strafzaak, ontneming en voorlopige hechtenis (pilot: rechtbank Den Haag en rechtbank Rotterdam)
  • Intrekken hoger beroep strafzaak, ontneming en voorlopige hechtenis (pilot: rechtbank Den Haag en rechtbank Rotterdam)
  • Stellen in hoger beroep (pilot: gerechtshof Den Haag)

Online archief

Bent u op zoek naar informatie die niet meer op rechtspraak.nl staat? Dan kunt u het online archief van de website raadplegen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact