Laden...

Belastingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Belastingen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen uw belastingaanslag of boete? En heeft de overheidsorganisatie uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de belastingrechter van de rechtbank. U kunt zich laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde, maar dit is niet verplicht.

Belastingen

De belastingrechter oordeelt in belastingzaken over zowel rijksbelastingen als lokale belastingen.

Belastingzaken

 

Rijksbelastingen

Zoals inkomstenbelasting, loonbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Bijdrage Zvw), vennootschapsbelasting, erfbelasting, omzetbelasting (btw), motorrijtuigenbelasting, bpm en accijnzen.

Lokale belastingen

Zoals waardering onroerende zaken (WOZ), onroerendezaakbelastingen (OZB), parkeerbelasting en waterschapsbelasting.

 

Wanneer kunt u in beroep gaan? 

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag of boete, maakt u eerst hiertegen bezwaar (rijksoverheid.nl). In de brief met de aanslag of boete staat binnen welke termijn en naar welk adres u uw bezwaarschrift (juridischloket.nl) kunt sturen. Bij veel overheidsorganisaties kunt u ook digitaal bezwaar maken.

Rechtstreeks beroep

Soms is het mogelijk om de bezwaarschriftprocedure over te slaan en direct een beroepsprocedure te starten. Dit heet een rechtstreeks beroep.

Uw bezwaar is afgewezen

Wijst de overheidsorganisatie uw bezwaar af? Dan kunt u een beroepsprocedure starten. Een belastingrechter beoordeelt dan of de afwijzing van uw bezwaar terecht was.

 

Gaat u in beroep bij de rechter, dan moet u bij de overheidsorganisatie een verzoek om uitstel van betaling van uw belastingaanslag indienen.

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact