Laden...

Bestuursorgaan beslist niet op tijd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Bestuursorgaan beslist niet op tijd

De overheid moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Doet de overheid dit niet, dan kunt u recht hebben op een geldbedrag (een dwangsom). Ook kunt u via de rechter de overheid dwingen tot een besluit. Hiervoor start u een beroepsprocedure bij de rechter.

Bij deze bestuursrechtprocedure is het inschakelen van een advocaat niet verplicht.

Bestuursorgaan beslist niet op tijd

Wanneer kunt u in beroep gaan?

U kunt naar de bestuursrechter gaan onder de volgende voorwaarden:

 • U wacht langer op de beslissing van een bestuursorgaan (overheidsinstantie) dan mag volgens de geldende beslistermijn. Dit is een wettelijke termijn of (als een wettelijke termijn ontbreekt) een redelijke termijn.
 • U wijst het bestuursorgaan er met een brief op dat volgens u de geldende beslistermijn is verstreken en dat het bestuursorgaan een beslissing moet nemen. Deze brief heet een ingebrekestelling. Vermeld ook in uw brief over welke aanvraag of bezwaar het gaat.
 • U heeft 2 weken na deze ingebrekestelling nog geen reactie van het bestuursorgaan ontvangen.

 De beroepsprocedure bestuursorgaan beslist niet op tijd bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank.

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.
  Beroepschriftformulier

  Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan het digitale formulier wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.


  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • uw aanvraag of
  • het oorspronkelijke besluit van het bestuursorgaan en uw bezwaar daarop
  • een kopie van uw brief dat het bestuursorgaan nog niet gereageerd heeft (ingebrekestelling)


  Dateer en onderteken het beroepschrift. Daarna kunt u het beroepschrift naar de rechtbank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.
  Welke rechtbank?

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert het bestuursorgaan dat u een beroepsprocedure bent gestart.

 • ​Het bestuursorgaan is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan het bestuursorgaan om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • ​De rechter handelt de zaak vaak op basis van de stukken af. Er is dan geen zitting.
  Is de rechter van mening dat het wel nodig is om een zitting te houden, dan wordt het beroep versneld behandeld. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat sommige termijnen worden ingekort, bijvoorbeeld de termijn voor het indienen van stukken.

 •  

  Wanneer er sprake is van een behandeling zonder zitting, doet de rechter uitspraak binnen 8 weken na ontvangst van het beroepschrift. Als er een zitting plaatsvindt, doet de rechter binnen 6 weken na de zitting uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. Dit kan betekenen dat:

  • de overheidsinstantie alsnog binnen een redelijke termijn een besluit moet nemen
  • de rechter een wettelijke dwangsom oplegt
  • de rechter een extra dwangsom vaststelt voor elke dag dat de overheidsinstantie de uitspraak niet naleeft

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk.

Kosten beroepsprocedure

Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Doorlooptijd beroepsprocedure

Wanneer er sprake is van een behandeling zonder zitting, doet de rechter uitspraak binnen 8 weken na ontvangst van het beroepschrift. Als er een zitting plaatsvindt, doet de rechter binnen 6 weken na de zitting uitspraak.

 


Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.