Laden...

Andere of tweede bewindvoerder aanstellen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bewind > Andere of tweede bewindvoerder aanstellen

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Andere of tweede bewindvoerder aanstellen

Het is mogelijk om van bewindvoerder te veranderen of een tweede bewindvoerder te laten benoemen. Wijziging van een bewindvoerder vindt niet zomaar plaats. Daarvoor moeten goede redenen zijn. De kantonrechter oordeelt hierover.

Er is geen verschil in rechten of taken van een eerste of tweede bewindvoerder. Als er 2 bewindvoerders zijn, kunnen zij de taken samen maar ook zelfstandig uitvoeren. De bewindvoerders mogen met elkaar afspraken maken over het verdelen van de taken. Als het nodig is, kan de kantonrechter een taakverdeling vaststellen.

 Andere of tweede bewindvoerder aanstellen

>Alles uitklappen
 • De bewindvoerder of de persoon van wie de geldzaken onder bewind staan (betrokkene) kan een verzoek indienen bij de kantonrechter. Deze persoon is de verzoeker.

 • Hoe dient u als bewindvoerder of betrokkene een verzoek in?

  U bent bewindvoerder

  In een brief (verzoekschrift) vraagt u aan de kantonrechter om een andere of tweede bewindvoerder aan te stellen. Leg uit waarom u dit wilt. Noem verder in de brief de naam, adres en woon- of vestigingsplaats van:

  • uzelf
  • de voorgestelde nieuwe of tweede bewindvoerder
  • de betrokkene
  • de belanghebbende(n) als die er zijn

  Stuur de volgende bijlagen mee:

  Sluit de brief af met uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft. Stuur de brief en bijlagen naar de rechtbank die toezicht houdt over het bewind.

  U bent betrokkene

  In een brief (verzoekschrift) vraagt u aan de kantonrechter om een andere of tweede bewindvoerder aan te stellen. Leg uit waarom u dit wilt. Noem verder in de brief de naam, adres en woon- of vestigingsplaats van:

  • uzelf
  • de voorgestelde nieuwe of tweede bewindvoerder
  • de bewindvoerder die er nu is
  • de belanghebbende(n) als die er zijn

  Stuur de volgende bijlagen mee:

  Sluit de brief af met uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft. Stuur de brief en bijlagen naar de rechtbank die toezicht houdt over het bewind.

 • De nieuwe of tweede bewindvoerder moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  Er zijn ook professionele bewindvoerders. Zij moeten voldoen aan wettelijke eisen (rijksoverheid.nl) voordat de kantonrechter hen kan benoemen.

 • De kantonrechter beoordeelt uw verzoek. Soms vindt hij het nodig om een zitting te houden. De griffie van de rechtbank stuurt dan een uitnodiging naar:

  • de betrokkene
  • de bewindvoerder die er nu is
  • de voorgestelde nieuwe of tweede bewindvoerder
  • de belanghebbende(n) als die er zijn
 • De kantonrechter kan met het verzoek akkoord gaan of het afwijzen. Hij zet zijn beslissing op papier. Dit heet een beschikking. De griffie van de rechtbank stuurt de beschikking per post naar:

  • de betrokkene
  • de oude bewindvoerder
  • de nieuwe of tweede bewindvoerder

  Gaat de kantonrechter akkoord met het verzoek?

  De nieuwe of tweede bewindvoerder start op de dag nadat de griffie de beschikking heeft verstuurd.
  De kantonrechter bepaalt op verzoek een vergoeding voor de bewindvoerder.

  De griffie registreert de naam van de nieuwe of tweede bewindvoerder in het Centraal curatele- en bewindregister.

  Heeft de kantonrechter een nieuwe bewindvoerder benoemd, dan moet de oude bewindvoerder een eindrekening en verantwoording indienen. Als de kantonrechter een tweede bewindvoerder heeft aangesteld, is dit niet nodig.

  Wijst de kantonrechter het verzoek af?

  Dan geeft hij daarvoor in de beschikking zijn redenen.

  Bent u het niet eens met de uitspraak?

  U kunt tegen de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

 • In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

Kosten procedure andere of tweede bewindvoerder aanstellen

Voor het verzoek voor een andere of tweede bewindvoerder betaalt u geen griffierechten.

Let op: het aanstellen van een bewindvoerder is niet hetzelfde als het aanvragen van bewind. Voor het aanvragen betaalt u wél griffierechten.

Doorlooptijd procedure andere of tweede bewindvoerder aanstellen

Over het algemeen vindt een zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoek plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

 

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

volg ons op instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Lees meer over contact via WhatsApp