Laden...

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Echtscheiding > veelgestelde-vragen

Voor een echtscheiding moet u naar de rechter. U kunt een scheiding aanvragen met uw ex-partner of alleen. Hoe lang een procedure duurt, hangt af van uw situatie. Is het gelukt om samen afspraken te maken? Heeft u kinderen? Allemaal zaken die van invloed zijn.

De echtscheidingsprocedure valt onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

 

 Veelgestelde vragen echtscheiding

>Alles uitklappen
 • Er zijn 3 vormen: echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed. In alle gevallen gelden dezelfde procedurestappen.

 • U legt met uw partner een verklaring af dat de scheiding van tafel en bed is opgehouden te bestaan. Dit heet in de wet een verzoening. U laat deze verklaring (de verzoening) bij de rechtbank inschrijven in het huwelijksgoederenregister.  

  U kunt de verzoening op 2 manieren te regelen:

  1. U en uw partner schrijven de verklaring bij een advocaat bij wie u zich beiden legitimeert. De advocaat regelt vervolgens de inschrijving in het huwelijksgoederenregister.

  2. U en uw partner schrijven zelf een verklaring:
    • Bevestig in het document dat de scheiding van tafel en bed is opgehouden te bestaan.
    • Dateer en onderteken beide het document.
    • Stuur de originele verklaring naar de griffier van de rechtbank die de echtscheiding van tafel en bed heeft uitgesproken.
    • Vraag de griffier in een begeleidende brief om de verzoening in te schrijven in het huwelijksgoederenregister.
    • Vergeet niet om kopieën van uw legitimatiebewijzen mee te sturen.

   In beide gevallen ontvangt u na enkele weken een akte van verzoening. Er zijn geen kosten mee gemoeid, behalve de kosten van een advocaat als u deze inschakelt.

 • Voor 2018 was trouwen in gemeenschap van goederen de standaard. Bent u na 1 januari 2018 getrouwd (of als partners geregistreerd)? Dan bent u getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen.

  Wat is er veranderd?

  • Privébezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven privé en vallen niet in de gemeenschap.
  • Schenkingen, giften en erfenissen blijven privé, of ze nu vóór of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.

  Wat blijft hetzelfde?

  • Vermogen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwt, is van u samen.
  • Schulden die ontstaan tijdens het huwelijk vallen in de gemeenschap, ook als een van de partners niets van deze schulden afweet.
 • Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek dienen u en uw
  (ex-)partner één verzoekschrift in. U bent het over alle afspraken eens.
  Een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is een verzoek van één van beide partners aan de rechtbank om het huwelijk te ontbinden.

 • Een echtscheidingsconvenant (ook wel echtscheidingsovereenkomst genoemd) is een document waarin u afspraken vastlegt over alles wat u moet regelen of verdelen op het moment van echtscheiding. Denk aan pensioenuitkering, alimentatie, geld, spullen en uw huis.

  U kunt de rechter vragen om het echtscheidingsconvenant bij de echtscheidingsbeschikking (de uitspraak van de rechter) te voegen, maar dit is niet verplicht. Als er minderjarige kinderen zijn, is het wel verplicht om een ouderschapsplan bij de rechter in te dienen. Dit ouderschapsplan kan een onderdeel zijn van het echtscheidingsconvenant of het kan ook een los document zijn.

 • Dat is de uitspraak van de rechter.

  U kunt de rechter vragen om het echtscheidingsconvenant bij de beschikking te voegen, maar dit is niet verplicht. Als er minderjarige kinderen zijn, is het wel verplicht om een ouderschapsplan bij de rechter in te dienen. Dit ouderschapsplan kan een onderdeel zijn van het echtscheidingsconvenant of het kan ook een los document zijn.

 • Nee, een echtscheidingsverzoek moet u bij de rechter indienen. U heeft een advocaat nodig om een echtscheidingsprocedure te starten.

 • Als u het niet eens bent met de scheiding of de afspraken daarover, kunt u zich verweren. Uw advocaat dient uw verweerschrift in.

 • Als u het echtscheidingsconvenant (echtscheidingsovereenkomst) niet meer heeft, dan kunt u het opvragen via de Centrale Balie van de rechtbank waar de overeenkomst is opgesteld.


   

 • U bent al gescheiden en wilt een afschrift van de echtscheidingsbeschikking opvragen? Dat kan bij de rechtbank waar de echtscheiding is uitgesproken. U kunt het afschrift laten waarmerken (vermelding 'in naam der koning') bij de rechtbank. Een officieel afschrift heet een grosse. Een afschrift zonder waarmerk is een reproductie.

  Hoe u het afschrift opvraagt, verschilt per rechtbank.


   

 • U en uw partner kunnen een afschrift van uw huwelijkse voorwaarden opvragen bij de rechtbank waar de huwelijkse voorwaarden ingeschreven staan. Als u niet weet welke rechtbank dit is, dan kunt u dit nakijken in het huwelijksgoederenregister.

 • U kunt naar de rechter om partner- en/of kinderalimentatie te laten vaststellen, wijzigen of stopzetten.

Vraag en antwoord

Welke vormen van echtscheiding zijn er?

Er zijn 3 vormen: echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed. In alle gevallen gelden dezelfde procedurestappen.

Wat is het verschil tussen een gemeenschappelijk en een eenzijdig verzoek tot echtscheiding?

Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek dienen u en uw (ex-)partner één verzoekschrift in. U bent het over alle afspraken eens. Een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is een verzoek van één van beide partners aan de rechtbank om het huwelijk te ontbinden.

Wanneer ben ik getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen?

Voor 2018 was trouwen in gemeenschap van goederen de standaard. Bent u na 1 januari 2018 getrouwd (of als partners geregistreerd)? Dan bent u getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact