Laden...

Gerechtelijke vaststelling ouderschap

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Gerechtelijke vaststelling ouderschap

U start een ouderschapsprocedure bij de rechter als u wil dat de verwekker of de instemmende partner de juridische ouder van het kind wordt.

De verzoekschriftprocedure valt onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Gerechtelijke vaststelling ouderschap

Wie zijn de juridische ouders van een kind? Wat komt er kijken bij de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap? Wat doet een bijzondere curator en wat is een kindgesprek?

Wie zijn de juridische ouders van een kind?

Na de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap wordt u juridisch ouder van het kind. Juridische ouders zijn wettelijke familie van het kind. Ze hoeven niet biologisch verwant te zijn met het kind (ze hoeven niet de verwekkers van het kind te zijn, met andere woorden: hun DNA hoeft niet in het kind te zitten).

Let op: een kind kan nooit meer dan 2 juridische ouders hebben. 

Wie is de juridische moeder van een kind?

 • de vrouw uit wie het kind geboren is, ook als het kind is verwekt met een donoreicel
 • de vrouw die het kind heeft erkend
 • de vrouw die het kind heeft geadopteerd
 • de vrouw van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld

Is het kind verwekt door kunstmatige bevruchting door een onbekende donor (volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting)? Dan is de vrouw met wie de biologische moeder op het moment van de geboorte getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, ook de juridische (duo)moeder van het kind.

Wie is de juridische vader van een kind?

 • de echtgenoot of geregistreerde partner van de moeder tijdens de geboorte van het kind
 • de man die het kind heeft erkend
 • de man die het kind heeft geadopteerd
 • de man van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld

Goed om te weten over gerechtelijke vaststelling ouderschap

>Alles uitklappen

 • Alleen de moeder en het kind kunnen een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap indienen. 


 • Als de ouder:

  • verwekker is van het kind
  • als partner van de moeder toestemming gaf voor de verwekking van het kind

 • Voor het gerechtelijk vaststellen van het vaderschap is aanvullend bewijs nodig. Er moet een DNA-onderzoek plaatsvinden, dat meestal uitsluitsel geeft over het verwekkerschap, tenzij er voldoende ander bewijs is. Het verwekkerschap kan bijvoorbeeld ook worden vastgesteld op basis van verifieerbare aanwijzingen, denk aan getuigenbewijs.

  Voor het gerechtelijk vaststellen van het moederschap kan de toestemming voor verwekking worden vastgesteld op basis van verifieerbare aanwijzingen, denk aan getuigenbewijs.


 • De belangrijkste gevolgen zijn:

  • de ouder is onderhoudsplichtig
  • de ouder heeft recht op omgang met het kind
  • het kind is erfgenaam van de ouder
  • het kind kan de achternaam krijgen van de ouder

Ontkennen ouderschap

Ouderschap kan ook ontkend worden, bijvoorbeeld als blijkt dat de juridische vader niet de verwekker van het kind is.

De duomoeder, juridische vader of het kind kunnen de rechter vragen om de ontkenning van het vaderschap of moederschap gegrond te verklaren. Als de rechter tot gegrondverklaring overgaat, is het juridisch ouderschap beëindigd met terugwerkende kracht tot de geboorte van het kind.

Voor deze verzoekschriftprocedure is een advocaat verplicht.

Bijzondere curator 

Zijn er minderjarige kinderen betrokken bij een procedure over afstamming? Dan benoemt de rechtbank altijd een bijzondere curator. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. De bijzondere curator beschermt de belangen van het kind.

Kindgesprek

De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. Ouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen mag ook.


Mediator in plaats van rechter?

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. Zo kunt u een geschil over de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. Ook als u al naar de rechter bent gestapt, kunt u nog kiezen voor mediation.


 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact