Laden...

Kindermishandeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Kindermishandeling

Bij een vermoeden van kindermishandeling kan er na onderzoek door politie en het Openbaar Ministerie (OM) een rechtszaak starten.

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van bedreiging of geweld tegen een minderjarige (een kind in de leeftijd tot en met 17 jaar). Het kan gaan om lichamelijke, emotionele of geestelijke mishandeling. Bijvoorbeeld slaan, schelden of bang maken. En ook om verwaarlozing zoals een gebrek aan verzorging of gewelddadig zijn waar een kind bij is, en seksueel misbruik. 

Bij acuut gevaar door kindermishandeling moet de politie gewaarschuwd worden via telefoonnummer 112. Een instantie zoals Veilig Thuis kan advies en hulp bieden bij vermoedens van kindermishandeling.

Medewerkers in onder meer zorg, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hebben de plicht om een vermoeden van kindermishandeling te melden volgens de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Bij vermoeden van kindermishandeling

Bij een vermoeden van kindermishandeling doen de politie en het OM onderzoek. Komen uit het onderzoek een strafbaar feit en een of meer verdachten? Dan kan het OM de zaak aan de rechter voorleggen. Het OM vraagt dan aan de rechter om een bepaalde straf op te leggen. Voor de hoogte van deze strafeis kijkt het OM onder meer of er sprake is van eenmalige of stelselmatige kindermishandeling, en of er wel of geen (blijvend) letsel is.

Welke strafrechter, procedure en straf?

De rechter besluit over het wel of niet opleggen van een straf aan de verdachte(n). Er zijn verschillende strafrechters. Welke strafrechter de zaak behandelt, hangt deels samen met de strafeis van het OM:

  • De politierechter behandelt een eenvoudige zaak waarbij het OM maximaal 1 jaar gevangenisstraf eist.
  • De meervoudige kamer (3 rechters) behandelt een complexere zaak en/of een zaak waarin het OM een hogere straf eist.
De rechtszaak verloopt volgens de strafrechtelijke procedure.

Oriëntatiepunten van straftoemeting

De politierechter of meervoudige kamer kijkt bij het bepalen van de op te leggen straf naar de zogenoemde oriëntatiepunten voor straftoemeting. Deze geven weer welke straf rechters bij bepaalde strafbare feiten ongeveer opleggen. Ook houdt de rechter rekening met de omstandigheden waaronder de kindermishandeling is gepleegd en met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

 

Verdachte

Bent u verdachte in de strafzaak, dan krijgt u een dagvaarding. In deze brief staat waarvan u wordt verdacht, en waar en wanneer u bij de rechter moet komen. 

 

Slachtoffer

Slachtoffers krijgen de volgende begeleiding:

  • Binnen 2 werkdagen na het doen van aangifte bij de politie neemt Slachtofferhulp Nederland contact op met slachtoffers om te vragen hoe het gaat en te zien wat er verder nodig is.
  • Het Slachtofferloket Politie (politie.nl) begeleidt slachtoffers tijdens het politieonderzoek.
  • Daarna gaat een zaak naar het Openbaar Ministerie. Het Informatiepunt Slachtoffers OM (om.nl) informeert en adviseert tijdens het strafproces. Bijvoorbeeld bij het vragen van een schadevergoeding en het uitoefenen van spreekrecht in de zitting.

De site over Kindermishandeling (kindermishandeling.nl) is er speciaal voor kinderen die mishandeld worden of mishandeling bij een ander kind vermoeden.

 

Getuige

Heeft u een aangetekende brief gekregen met de oproep om als getuige van kindermishandeling naar de zitting te komen, dan bent u verplicht dit te doen.

In de brief staat waar en wanneer de zitting is.


Verhalen uit de rechtbank ('Op de rol')

 


Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.