Laden...

Kindermishandeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Kindermishandeling

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor het kind bedreigend of gewelddadig is. U kunt op verschillende manieren bij een strafzaak over kindermishandeling betrokken zijn, bijvoorbeeld als: verdachte, degene die het slachtoffer bijstaat of als getuige.

Verdachte kindermishandeling

Beslist de officier van justitie dat hij de strafzaak waarin u verdachte bent, aan de rechter voorlegt? U ontvangt een dagvaarding. Hierin staat waarvan u wordt verdacht, wanneer (datum en tijdstip) en waar (locatie) u voor de rechter moet verschijnen.

Welke strafrechter

Welke strafrechter de zaak behandelt, hangt deels samen met de strafeis van de officier van justitie. De strafeis is afhankelijk van:

  • of het om eenmalige of stelselmatige kindermishandeling gaat
  • of er wel of geen (blijvend) letsel is

Is de eis maximaal 1 jaar gevangenisstraf en gaat het om een eenvoudige zaak? De politierechter behandelt de zaak. Is de eis hoger en/of de zaak complexer? Dan wordt de zaak door 3 rechters behandeld (meervoudige kamer).

Oriëntatiepunten straffen

De rechtbanken en gerechtshoven hebben in de loop der jaren zogenaamde oriëntatiepunten voor straftoemeting ontwikkeld. Deze geven weer welke straf rechters bij bepaalde strafbare feiten ongeveer opleggen. De rechter zal in elke zaak rekening houden met de bijzondere omstandigheden van de situatie.

Slachtoffer kindermishandeling

Slachtoffers kunnen bij het Slachtofferloket (rijksoverheid.nl)  terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het strafproces. De site over Kindermishandeling (kindermishandeling.nl) is speciaal opgezet voor kinderen die mishandeld worden of mishandeling bij een ander kind vermoeden.

 

Getuige van kindermishandeling

Verklaring afleggen bij politie

Als u een vermoeden heeft van kindermishandeling, kunt u contact opnemen met Veilig Thuis (vooreenveiligthuis.nl). Als er acuut gevaar dreigt voor het kind, neemt u contact op met de politie (politie.nl).

Getuige van kindermishandeling in een strafzaak

Soms wordt een getuige van kindermishandeling ook gehoord door de rechter of rechter-commissaris tijdens de rechtszaak. In dat geval wordt u door de officier van justitie of rechter-commissaris opgeroepen. U ontvangt een aangetekende brief. Hierin staat waar en wanneer u als getuige moet verschijnen. U bent verplicht te komen.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.