Laden...

Letselschade

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Letselschade

Heeft u letselschade opgelopen? Als de veroorzaker van de schade aansprakelijkheid erkent, kunt u hem vragen uw schade te vergoeden. Komt u er samen niet uit, dan kunt u naar de rechter.

U kunt een deelgeschilprocedure, een spoedprocedure of een uitgebreide procedure starten. Afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Letselschade

Wat is letselschade?

Letselschade is schade die u door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, verkeersongeluk of medische fout.

 

Waaruit bestaat letselschade?

Letselschade kan bestaan uit kosten als:

  • verlies van inkomsten
  • medische kosten die uw verzekeraar niet vergoedt
  • aanpassingen aan uw auto of woning
  • hulp in de huishouding of bij het onderhoud van uw huis

Letselschade kan ook immateriële schade zijn: het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van het incident. De vergoeding van deze schade heet smartengeld.

 

Richtlijnen

De Letselschaderaad heeft richtlijnen opgesteld voor de vergoeding van verschillende schadeposten. De rechter kan deze richtlijnen gebruiken, maar hij kan er ook van afwijken.

Veroorzaker aansprakelijk stellen

Als slachtoffer stelt u eerst de veroorzaker van de letselschade aansprakelijk voor de schade. Dit doet u met een aangetekende brief.


Naar de rechter

Ontkent de veroorzaker of zijn verzekeringsmaatschappij dat hij aansprakelijk is? Of wordt u het niet eens over welke schade het gevolg is van het incident of over de hoogte van de vergoeding? U kunt naar de rechter:

  • als u het samen niet eens wordt over een bepaald punt (deelgeschil) en dit wilt voorleggen aan de rechter, zodat u daarna verder kunt onderhandelen (deelgeschilprocedure)
  • voor een snelle beslissing, zoals een voorschot op de schadevergoeding (spoedprocedure)
  • voor een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en de schade (uitgebreide procedure)

Heeft u tijdens uw werk letsel of een ziekte opgelopen, dan kan uw werkgever aansprakelijk zijn voor de schade. U kunt dan een arbeidsrechtelijke procedure starten bij de kantonrechter.

Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 

Vraag en antwoord

De onderhandeling over mijn letselschade loopt vast. Wat nu?

U kunt de rechter om een oordeel vragen over een geschilpunt (deelgeschilprocedure) waarna u verder kunt praten.

Wat kost een procedure over een deelgeschil bij de rechter?

U betaalt griffierechten en eventueel advocaatkosten, maar de rechter kan bepalen dat u deze volledig vergoed krijgt.

Hoe lang duurt een deelgeschilprocedure?

De rechter streeft naar een snelle afhandeling binnen 3 maanden.

Relevante onderwerpen:

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is alleen bij een procedure voor de civiele rechter verplicht. Bij een kantonprocedure is dit niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.