Laden...

Letselschade

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Letselschade

Heeft u lichamelijke of geestelijke schade gekregen? En vindt u dat een persoon of organisatie dit heeft veroorzaakt? Dan kunt u deze aansprakelijk stellen en vragen om een schadevergoeding. Lukt het niet om hierover samen afspraken te maken? Dan kunt u een civiele rechtszaak beginnen.

Letselschade

Wat is letselschade?

Letselschade is schade die u door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Bijvoorbeeld letselschade door een aanrijding, bedrijfsongeval, verkeersongeval of medische fout. U kunt de persoon of organisatie die uw schade heeft veroorzaakt vragen om deze schade te vergoeden. 

 

Naar de rechter

Eerst aansprakelijk stellen 

U stuurt eerst een aangetekende brief aan de persoon of organisatie die uw schade heeft veroorzaakt. Hierin zegt u dat u de persoon of organisatie verantwoordelijk (aansprakelijk) houdt voor uw letselschade.

Conflict over letselschade

Ontkent de persoon of organisatie (of zijn verzekeringsmaatschappij) aansprakelijkheid? Of wordt u het niet eens over welke schade de persoon of organisatie precies heeft veroorzaakt? Of over de hoogte van de schadevergoeding? Als u er samen niet uit komt, kunt u het conflict oplossen met een procedure bij de rechter.

Bent u naaste of nabestaande van het ongeval? Of wordt u als persoon of organisatie verantwoordelijk gehouden voor de letselschade? Ook u kunt een procedure starten bij de rechter om het conflict op te lossen. 

 

Waaruit kan letselschade bestaan? 

Materiële schade 

Letselschade kan bestaan uit bijvoorbeeld: 

  • verlies van inkomsten
  • medische kosten die uw verzekeraar niet vergoedt
  • aanpassingen aan uw auto of woning
  • hulp in de huishouding of bij het onderhoud van uw huis

Immateriële schade

Deze letselschade is niet te waarderen in geld, zoals verdriet, pijn of verlies aan levensvreugde. Heeft u als slachtoffer immateriële schade? Dan kunt u vragen om smartengeld. U kunt ook vragen om een vergoeding als: 

  • naaste of nabestaande (uw immateriële schade heet affectieschade) 
  • getuige van een ernstig ongeval of misdrijf en u heeft een nauwe affectieve band met het slachtoffer (uw immateriële schade heet shockschade). 

Richtlijnen voor hoogte schadevergoeding letselschade

De Letselschaderaad heeft richtlijnen opgesteld voor de vergoeding van verschillende schadeposten. De rechter kan deze richtlijnen met bedragen gebruiken, maar hij kan er ook van afwijken.

 

Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact