Laden...

Ontslag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Ontslag

Bereiken werkgever en werknemer geen overeenstemming over het einde van de arbeidsovereenkomst? Dan kan een van beide partijen, meestal de werkgever, naar de kantonrechter stappen voor een ontbindingsprocedure. Tegen een ontslag op staande voet kan de werknemer een zaak starten bij de kantonrechter.

De verzoekschriftprocedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Ontslag

 

Ontslagprocedure: informatie voor de werkgever

Als u een werknemer wilt ontslaan, heeft u 3 opties:

Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt u uw werknemer vragen vrijwillig akkoord te gaan met zijn ontslag (uwv.nl)

Lukt dit niet, dan kunt u een ontslagprocedure starten bij UWV of bij de kantonrechter. Welke procedure u start, hangt af van de reden voor het ontslag.

Ontslag via UWV (ontslagvergunning)

Wilt u de arbeidsovereenkomst met een werknemer opzeggen wegens: 

  • bedrijfseconomische redenen
  • langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar) 
Dan vraagt u bij UWV een ontslagvergunning aan. In uw aanvraag moet u de redenen voor het ontslag onderbouwen.

Ontslag via de kantonrechter (ontbindingsprocedure)

Verleent het UWV geen ontslagvergunning? Of wilt u een werknemer om een andere reden dan langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen ontslaan? Bijvoorbeeld wegens:
  • disfunctioneren 
  • verwijtbaar gedrag
  • verstoorde relatie 
  • een combinatie van redenen
Dan kunt u terecht bij de kantonrechter. U dient een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in.

 

 

 

Ontslagprocedure: informatie voor de werknemer

Als u wordt ontslagen door uw werkgever, heeft u 3 opties:

U gaat akkoord met uw ontslag

Gaat u akkoord met uw ontslag, dan kunt u een beëindigingsovereenkomst tekenen (beëindiging met wederzijds goedvinden). Dit is een afspraak dat u op een bepaalde dag stopt met werken, vaak met een financiële vergoeding. U kunt instemmen met opzegging door de werkgever. Dan heeft u in beginsel recht op een vaste vergoeding van de werkgever: een transitievergoeding.

U gaat niet akkoord met uw ontslag via UWV

Van UWV krijgt u bericht over de ontslagaanvraag van uw werkgever. U kunt tegen deze aanvraag in verweer gaan (uwv.nl)

Als UWV de ontslagvergunning verleent, kan uw werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Tegen deze opzegging kunt u geen bezwaar maken bij UWV.

Bent u het er niet mee eens dat UWV een ontslagvergunning heeft verleend? Dan kunt u binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst de kantonrechter vragen om: 

  • de arbeidsovereenkomst te herstellen of 
  • te besluiten dat u een schadevergoeding van uw werkgever krijgt (dit heet een billijke vergoeding)

U bent het niet eens met uw ontslag via de kantonrechter

U voert verweer in de ontbindingsprocedure die uw werkgever is gestart.

 

Ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet beëindigt de werkgever (of soms de werknemer) de arbeidsovereenkomst per direct zonder tussenkomst van de rechter. De werknemer ontvangt per direct geen loon meer. De eisen voor ontslag op staande voet zijn streng.

Informatie voor de werkgever

U hoeft geen toestemming te vragen aan de kantonrechter als u uw werknemer om een dringende reden op staande voet ontslaat. Wel moet de situatie zo ernstig zijn dat het voor u onmogelijk is geworden om de werknemer nog langer in dienst te houden. Verder bent u verplicht de dringende reden bij het ontslag op staande voet meteen kenbaar te maken aan de werknemer. 

Als uw werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet, kan hij het ontslag aanvechten bij de kantonrechter.

Informatie voor de werknemer

Als u het niet eens bent met het ontslag op staande voet, kunt u bij de kantonrechter een procedure starten.

U kunt de kantonrechter verzoeken om:

  • het ontslag op staande voet te vernietigen of 
  • te besluiten dat u een schadevergoeding van uw werkgever krijgt (dit heet een billijke vergoeding), omdat u vindt dat het ontslag onterecht is. 
Uiterlijk op de zitting moet u kiezen of u terug wilt keren naar uw baan of dat u berust in het ontslag op staande voet en een billijke vergoeding vraagt van uw werkgever.

Belangrijk! U moet deze procedure binnen 2 (kalender)maanden na de ontslagdatum starten, daarna vervalt het recht om het ontslag op staande voet te vernietigen of om een vergoeding te vragen.

 

Mediator in plaats van rechter?

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. Zo kunt u uw arbeidsconflict misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. Ook als u al naar de rechter bent gestapt, kunt u nog kiezen voor mediation


Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Op dit moment is het drukker bij ons dan u gewend bent, de wachttijd kan hierdoor oplopen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.