Laden...

Procedure mentorschap stoppen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mentorschap > Procedure mentorschap stoppen

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de rechter. Een advocaat is niet verplicht.

Procedure mentorschap stoppen

Mentorschap stopt alleen vanzelf bij tijdelijk mentorschap, als de betrokkene overlijdt of als het mentorschap overgaat in curatele. In alle andere gevallen kunt u in een verzoek de rechter vragen het mentorschap te stoppen. De rechter kan dit ook zelf aan de mentor en de betrokkene voorstellen.

Als de betrokkene overlijdt, moet de mentor dit zo snel mogelijk aan de rechter doorgeven. Dit gebeurt in de meeste gevallen schriftelijk. 

 Mentorschap stoppen

>Alles uitklappen
 • Iedereen die een aanvraag voor mentorschap mag indienen, kan de rechter vragen om het mentorschap te stoppen. Bijvoorbeeld als de betrokkene weer zelf zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding kan regelen. Of als doorgaan met de beschermingsvorm niet zinvol is. De persoon die het verzoek tot opheffing van het mentorschap indient, is de verzoeker.
 • Particuliere mentor

  Als particuliere mentor kunt u het verzoek op 2 manieren maken en indienen:

  • digitaal via Mijn CBM als u daarvan gebruik maakt (log in met uw eigen DigiD, niet met de DigiD van de persoon voor wie u mentor bent), of meld u aan voor Mijn CBM, of
  • per post: maak een brief (verzoekschrift) en zet daarin:
   • naam, adres en woonplaats van de betrokkene
   • naam, adres en woonplaats van de mentor(en)
   • naam, adres en woonplaats van de belanghebbende(n)
   • dat u vraagt om het mentorschap te stoppen en waarom u dat vraagt
   • uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft

   Stuur het verzoek naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont.

  Betrokkene, ander persoon of instelling

  U kunt een brief (verzoekschrift) naar de rechtbank sturen zoals hierboven beschreven als u een van deze personen bent of de brief namens een instelling stuurt:

  • de betrokkene (de persoon die een mentor heeft)
  • de echtgenoot of andere partner
  • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag over de betrokken persoon heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig)
  • namens de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie

  Professionele mentor

  Als professionele mentor kunt u het verzoek op 2 manieren maken en indienen:

  • digitaal of
  • per post zoals hierboven beschreven voor de particuliere mentor.
 • De rechter roept de volgende personen op voor een mondelinge behandeling van het verzoek (zitting):

  • de betrokkene
  • de mentor(en)
  • belanghebbende(n) als die er zijn

  Tijdens de zitting bespreekt de rechter het verzoek met alle aanwezigen. Hierna doet hij uitspraak. Hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek of het verzoek afwijst.

  • Gaat de rechter akkoord met het verzoek? Dan stopt het mentorschap. De mentor(en) moet(en) eindverslag doen.
  • Wijst de rechter het verzoek af? Dan loopt het mentorschap gewoon door.

  Beschikking

  De rechter zet de uitspraak op papier. Dit heet een beschikking. De rechtbank stuurt de beschikking zo snel mogelijk na de zitting naar:

  • de betrokkene
  • de mentor(en)
  • de belanghebbende(n)

  Niet eens met de uitspraak

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

Kosten procedure mentorschap stoppen

Voor het stoppen van mentorschap betaalt u griffierechten. Dit zijn kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter. Schakelt u een advocaat in, dan brengt dit ook kosten met zich mee.

Doorlooptijd procedure bewind stoppen

Over het algemeen vindt de zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact