Laden...

Procedure mentorschap stoppen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mentorschap > Procedure mentorschap stoppen

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de rechter. Een advocaat is niet verplicht.

Procedure mentorschap stoppen

Mentorschap stopt alleen vanzelf bij tijdelijk mentorschap, als de betrokkene overlijdt of als het mentorschap overgaat in curatele. In alle andere gevallen kunt u in een verzoek de rechter vragen het mentorschap te stoppen. De rechter kan dit ook zelf aan de mentor en de betrokkene voorstellen.

Als de betrokkene overlijdt, moet de mentor dit zo snel mogelijk aan de rechter doorgeven. Dit gebeurt in de meeste gevallen schriftelijk. 

 Mentorschap stoppen

>Alles uitklappen
 • Iedereen die een aanvraag voor mentorschap mag indienen, kan de rechter vragen om het mentorschap te stoppen. Bijvoorbeeld als de betrokkene weer zelf zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding kan regelen. Of als doorgaan met de beschermingsvorm niet zinvol is. De persoon die het verzoek tot opheffing van het mentorschap indient, is de verzoeker
 • U schrijft een brief (verzoekschrift) aan de rechter. Hierin schrijft u op:

  • naam, adres en woonplaats van de betrokkene
  • naam, adres en woonplaats van de mentor(en)
  • naam, adres en woonplaats van de belanghebbende(n)
  • dat u vraagt om het mentorschap te stoppen en waarom u dat vraagt
  • uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft

  Stuur het verzoek naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont.

 • De rechter roept de volgende personen op voor een mondelinge behandeling van het verzoek (zitting):

  • de betrokkene
  • de mentor(en)
  • belanghebbende(n) als die er zijn

  Tijdens de zitting bespreekt de rechter het verzoek met alle aanwezigen. Hierna doet hij uitspraak. Hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek of het verzoek afwijst.

  • Gaat de rechter akkoord met het verzoek? Dan stopt het mentorschap. De mentor(en) moet(en) eindverslag doen.
  • Wijst de rechter het verzoek af? Dan loopt het mentorschap gewoon door.

  Beschikking

  De rechter zet de uitspraak op papier. Dit heet een beschikking. De rechtbank stuurt de beschikking zo snel mogelijk na de zitting naar:

  • de betrokkene
  • de mentor(en)
  • de belanghebbende(n)

  Niet eens met de uitspraak

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

Kosten procedure mentorschap stoppen

Voor het stoppen van mentorschap betaalt u griffierechten. Dit zijn kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter. Schakelt u een advocaat in, dan brengt dit ook kosten met zich mee.

Doorlooptijd procedure bewind stoppen

Over het algemeen vindt de zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.