Laden...

Procedure mentorschap stoppen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mentorschap > Procedure mentorschap stoppen

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de kantonrechter. Een advocaat is niet verplicht.

Procedure mentorschap stoppen

Mentorschap stopt alleen vanzelf bij tijdelijk mentorschap, als de betrokkene overlijdt of als het mentorschap overgaat in curatele. In alle andere gevallen kunt u in een verzoek de kantonrechter vragen het mentorschap te stoppen. De kantonrechter kan dit ook zelf aan de mentor en de betrokkene voorstellen.

Als de betrokkene overlijdt, moet de mentor dit zo snel mogelijk aan de kantonrechter doorgeven. Dit kan schriftelijk of telefonisch.

 Mentorschap stoppen

>Alles uitklappen
 • Iedereen die een aanvraag voor mentorschap mag indienen, kan de kantonrechter vragen om het mentorschap te stoppen. Bijvoorbeeld als de betrokkene weer zelf zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding kan regelen. Of als doorgaan met de maatregel niet zinvol is. De persoon die het verzoek tot opheffing van het mentorschap indient, is de verzoeker
 • U schrijft een brief (verzoekschrift) aan de kantonrechter. Hierin schrijft u op:

  • naam, adres en woonplaats van de betrokkene
  • naam, adres en woonplaats van de mentor(en)
  • naam, adres en woonplaats van de belanghebbende(n)
  • dat u vraagt om het mentorschap te stoppen en waarom u dat vraagt
  • uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft

  Stuur het verzoek naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont.

 • De kantonrechter roept de volgende personen op voor een mondelinge behandeling van het verzoek (zitting):

  • de betrokkene
  • de mentor(en)
  • belanghebbende(n) als die er zijn

  Tijdens de zitting bespreekt de kantonrechter het verzoek met alle aanwezigen. Hierna doet hij uitspraak. Hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek of het verzoek afwijst.

  • Gaat de kantonrechter akkoord met het verzoek? Dan stopt het mentorschap. De mentor(en) moet(en) eindverslag doen.
  • Wijst de kantonrechter het verzoek af? Dan loopt het mentorschap gewoon door.

  Beschikking

  De kantonrechter zet de uitspraak op papier. Dit heet een beschikking. De rechtbank stuurt de beschikking zo snel mogelijk na de zitting naar:

  • de betrokkene
  • de mentor(en)
  • de belanghebbende(n)

  Niet eens met de uitspraak

  Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? Dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Kosten procedure mentorschap stoppen

Voor het stoppen van mentorschap betaalt u griffierechten. Dit zijn kosten voor de behandeling van uw zaak door de kantonrechter. Schakelt u een advocaat in, dan brengt dit ook kosten met zich mee.

Doorlooptijd procedure bewind stoppen

Over het algemeen vindt de zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.