Laden...

Algemene informatie over nadeelcompensatie (planschade)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Nadeelcompensatie (planschade)

Is uw verzoek om schadevergoeding wegens een ruimtelijk besluit geheel of gedeeltelijk afgewezen door de overheid en bent u het hiermee niet eens? Dan kunt u in veel gevallen de bestuursrechter vragen om het besluit te beoordelen. Een advocaat mag maar is niet verplicht.

Algemene informatie over nadeelcompensatie (planschade)

Wat is nadeelcompensatie?

Meent u schade te ondervinden door een rechtmatig besluit van de overheid? Dan kunt u bij de overheidsinstantie (bestuursorgaan) een verzoek indienen om toekenning van nadeelcompensatie. Wanneer de schade wordt veroorzaakt door een besluit uit de Omgevingswet, gelden speciale regels.

Wijziging per 1 januari 2024
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daarmee is de planschadeprocedure gewijzigd. Onder de Omgevingswet is niet meer sprake van planschade, maar van nadeelcompensatie. Er zijn belangrijke verschillen en de regels veranderen. Dit betekent dat de overheidsinstantie verzoeken om nadeelcompensatie anders behandelt dan verzoeken om vergoeding van planschade. De overheid kijkt naar de oorzaak van de schade, de soort schade en beoordeelt of en hoeveel schade in aanmerking komt voor vergoeding. 

Bij besluiten tot 1 januari 2024: planschade

  • Voor schadeveroorzakende besluiten genomen vóór 1 januari 2024 geldt nog maximaal 5 jaar het oude planschaderecht.
  • Schadeoorzaken genoemd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunnen leiden tot vergoeding van planschade.

Bij besluiten vanaf 1 januari 2024: nadeelcompensatie

  • Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden.
  • Schadeoorzaken genoemd in de Omgevingswet kunnen leiden tot nadeelcompensatie.

Is uw verzoek tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk afgewezen?

  • Tegen het besluit kunt u bezwaar maken bij de overheidsinstantie die het besluit heeft genomen.
  • Heeft uw bezwaar niet geleid tot het gewenste resultaat? U kunt tegen de beslissing op uw bezwaarschrift in beroep gaan bij de bestuursrechter.
  • Wanneer de overheidsinstantie te laat of helemaal niet reageert op uw aanvraag of uw bezwaar, dan kunt u hiertegen meteen in beroep gaan bij de bestuursrechter.

 


Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact