Laden...

Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Schadevergoeding van de overheid

Als u schade lijdt ten gevolge van een besluit van de overheidsorganisatie (bestuursorgaan) kunt u een procedure starten.

U kunt bijde bestuursrechter of de civiele rechter om een vergoeding van de overheid vragen. Dat kan als het besluit:

  • rechtmatig is genomen, we spreken van nadeelcompensatie
  • onrechtmatig is genomen, hierbij gaat het om schadevergoeding 

Onderstaande tekst gaat alleen in op schadevergoeding als gevolg van een onrechtmatig besluit. Afhankelijk van de procedure is het wel of niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Algemeen

Bij een onrechtmatig besluit (onrechtmatige overheidsdaad) kunt u een schadevergoeding van de overheid verzoeken. Wanneer is een besluit onrechtmatig?

 

Onrechtmatige overheidsdaad

Een overheidsorganisatie kan op 2 manieren tegenover particulieren en organisaties onrechtmatig handelen:

 

Besluit

Een overheidsorganisatie, zoals de gemeente, provincie of het waterschap, neemt een besluit. Bijvoorbeeld over het afgeven van een vergunning. Wanneer u het niet eens bent met het besluit, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de overheidsorganisatie en daarna in beroep gaan. In beroep kan de bestuursrechter concluderen dat het besluit onrechtmatig is en het besluit vernietigen.

Feitelijke handeling

Een onrechtmatige overheidsdaad kan ook voortkomen uit een feitelijke handeling van de overheidsorganisatie. Vaak ontstaat dit door nalatigheid of onzorgvuldigheid.

 

Voorbeeld

De gemeente heeft besloten om een trambaan vlak langs een huis te bouwen. Tijdens de bouw zijn er fouten gemaakt waardoor een deel van het huis verzakt is. De bewoner lijdt hierdoor schade. Aangezien de trambaan onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt en de gemeente schade hoort te voorkomen, is er sprake van een onrechtmatige feitelijke handeling.

 

Procedures

Als u door een onrechtmatig besluit van een overheidsorganisatie schade heeft, vraagt u eerst om een schadevergoeding bij de overheidsorganisatie zelf. Als de overheidsorganisatie dit afwijst, kunt u de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen.

 

Heeft u schade als gevolg van een besluit van een overheidsorganisatie dat wel volgens de regels is genomen en dus als rechtmatig bestempeld kan worden? Er is een wet in voorbereiding die onder bepaalde voorwaarden recht op nadeelcompensatie geeft bij een rechtmatig overheidsbesluit. Het is nog onduidelijk wanneer deze regeling in werking treedt.

 

Vraag en antwoord

Verschillen bestuursrechter of civile rechter?

Bij zaken over sociale verzekeringen, ambtenarenrecht, vreemdelingenrecht of belastingzaken kunt u terecht bij bestuursrechter. Voor overige zaken met een claim tot € 25.000 kunt u zelf kiezen of u naar de bestuursrechter of civiele rechter gaat. Voor claims hoger dan € 25.000 kunt u terecht bij de civiele rechter.

Heb ik een advocaat nodig voor deze procedure?

Bij de bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Bij de civiele procedure is een advocaat wel verplicht.

Wat kost een beroepsprocedure schadevergoeding van de overheid?

Als u de rechtszaak start, betaalt u onder meer griffierecht. Als u gelijk krijgt, krijgt u uw proceskosten deels vergoed.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.