Laden...

Procedures non-actiefstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Non-actiefstelling > Procedures non-actiefstelling

Non-actiefstelling (of schorsing) is een maatregel waarbij de werkgever de werknemer (tijdelijk) verbiedt om te werken. Bijvoorbeeld bij vermoeden van een ernstige misdraging of bij boventalligheid. Als u op non-actief bent gesteld, kunt u bij de kantonrechter een spoedprocedure (kort geding) starten met als doel weer aan het werk te gaan. 

De procedure valt onder het civiele recht. Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Procedures non-actiefstelling

Bent u op non-actief gesteld (geschorst)? U kunt bij de kantonrechter een spoedprocedure (kort geding) tegen de non-actiefstelling starten en ook een uitgebreide procedure.

Kort geding (spoedprocedure)

In deze dagvaardingsprocedure vraagt u de kantonrechter om een snelle maatregel (voorlopige voorziening). U kunt bijvoorbeeld eisen:

  • opheffing van de non-actiefstelling en weer toegang tot uw werk
  • doorbetaling van het loon
  • rectificatie

De voorlopige voorziening van de kantonrechter (in kort geding) geldt tot de rechter in de bodemprocedure een definitief oordeel geeft.

  • Als u en uw werkgever het kortgedingvonnis als definitief oordeel accepteren, kan een uitgebreide (bodem)procedure achterwege blijven.
  • Als u en/of uw werkgever het kortgedingvonnis niet accepteren, gaat u in hoger beroep.

Bodemprocedure (uitgebreide procedure)

In deze dagvaardingsprocedure kunt u de rechter vragen om een definitief oordeel te geven over de kwestie die tot de op non-actiefstelling heeft geleid. Bijvoorbeeld: heeft een misdraging wel echt plaatsgevonden? U kunt onder andere eisen: 

  • opheffing van de non-actiefstelling en toegang tot uw werk
  • doorbetaling van het loon 

Bent u het niet eens met de uitspraak in de bodemprocedure? Dan kunt u in hoger beroep gaan.

 

Kosten 

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Als eiser betaalt u de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: het griffierecht. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd

Spoedprocedure

In de spoedprocedure vindt de zitting over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak. Volgt er hoger beroep dan kost dit minimaal 1 jaar extra.

Uitgebreide procedure (bodemprocedure)

De bodemprocedure kan 9 maanden, maar ook langer, duren. Volgt er hoger beroep dan kost dit minimaal 1 jaar extra.

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact