Laden...

Procedure over een omgangsregeling of zorgregeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Omgang met kinderen > Procedure over een omgangsregeling of zorgregeling

De omgang met uw kinderen na de scheiding legt u als ouders vast in een zorgregeling of omgangsregeling. Welke regeling het wordt, hangt ervan af of u het ouderlijk gezag heeft. Wordt u het niet eens? Dan kunt u naar de rechter. Een advocaat is hierbij verplicht.

Beide procedures verlopen hetzelfde en vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Procedure over een omgangsregeling of zorgregeling

De omgang met uw kinderen na de scheiding legt u als ouders vast in een zorgregeling of omgangsregeling. De zorgregeling is voor 2 ouders met ouderlijk gezag, de omgangsregeling is voor degene zonder ouderlijk gezag. U kunt naar de rechter als u het niet eens wordt. Een advocaat is hierbij verplicht.

De procedure over de zorgregeling en de omgangsregeling is dezelfde.

 De procedure omgang met kinderen bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen

 • Uw advocaat dient uw verzoek in bij de rechtbank. Hierin staat wat uw redenen zijn voor het verzoek. 

  Tegenpartij belanghebbenden

  De rechter bepaalt wie belanghebbenden zijn in deze procedure. Daarna informeert de rechter de belanghebbenden dat u een verzoek om een zorg- of omgangsregeling heeft ingediend.


 • De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Veel rechtbanken roepen ook jongere kinderen op. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 15 minuten. Ouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind over de zorg- of omgangsregeling. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen kan ook. 
  Meer over kindgesprek

  Lees de brochure kindgesprek (pdf, 221,5 KB).


 • Geen zitting

  Er is meestal geen zitting als:

  • er een referteverklaring is ingediend
  • er een gezamenlijk verzoek is ingediend (bijvoorbeeld als onderdeel van het ouderschapsplan)

  U krijgt de uitspraak van de rechter (beschikking) via uw advocaat toegestuurd.

  Wel zitting

  In alle andere gevallen is er wel een zitting.

  Uitnodiging zitting omgangsregeling

  U krijgt een schriftelijke oproep voor de zitting. In de oproep staat waar (locatie) en wanneer (datum en tijd) de zitting wordt gehouden.

  Aanwezigen zitting

  De rechtbank roept alle betrokkenen op voor een zitting. Vaak wordt ook een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming uitgenodigd als adviseur.

  Een kinderrechter behandelt het verzoek om omgang met uw kind tijdens de rechtszitting. Hij spreekt dan met u, de tegenpartij, de advocaten en eventuele andere betrokkenen of adviseurs. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw verzoek of verweer uit te leggen.

  Niet openbaar

  Zittingen over omgangsregelingen zijn niet openbaar. U kunt dus niet een goede vriend of een familielid vragen om naar de zitting te komen. De rechtbank bepaalt wie er aanwezig mogen zijn.

  Het Uniforme Hulpaanbod (UHA) bij een meningsverschil over uw kind

  Heeft u een meningsverschil met uw ex-partner over uw kind(eren)? Dan heeft u wellicht baat bij hulpverlening. Tijdens de zitting bij de rechtbank kan de rechter het Uniforme Hulpaanbod (UHA) met u bespreken.

  Het Uniforme Hulpaanbod omvat een aantal basistrajecten voor hulp, waar de rechter naar kan verwijzen. Deelname aan de hulp is vrijwillig.

  Mediation naast rechtspraak

  Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

  Meer over mediation naast rechtspraak

 • Schriftelijk uitspraak

  De rechter doet schriftelijk uitspraak over de omgangsregeling uiterlijk 4 weken na de zitting. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat. Heeft u als verweerder geen advocaat, dan ontvangt u de beschikking thuis.

  Tussenuitspraak

  De rechter kan een tussenbeschikking geven. Bijvoorbeeld als een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming nodig is. Of als de ouders begeleiding zoeken om beter met elkaar te praten. De rechter houdt dan de zaak aan.

  Geen uitspraak

  Heeft de verzoeker het verzoek voor een omgangsregeling ingetrokken, dan doet de rechter geen uitspraak.

  Verzoek toe- of afwijzen

  De rechter kan verschillende soorten uitspraken doen:

  Toewijzen verzoek omgangsregeling

  Wijst de rechter het verzoek toe, dan is de omgangsregeling daarmee vastgesteld.

  Afwijzen verzoek omgangsregeling

  De rechter kan het verzoek om omgang in bepaalde gevallen afwijzen, bijvoorbeeld als omgang ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind.

 • Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? U heeft een advocaat nodig om in hoger beroep te gaan.
  Hoger beroep familiezaak

  Cassatie

  Bent u het in hoger beroep niet eens met de rechter, u kunt in cassatie bij de Hoge Raad. Hetzelfde geldt voor de andere partij.
  Cassatie

Reageren op het verzoek

Is er een verzoek over een zorgregeling of omgangsregeling ingediend? Dan heeft u 3 mogelijkheden:

U bent het niet eens met het verzoek

U laat de rechter weten dat u het niet eens bent met het verzoek en waarom. Dit heet een verweer en kan schriftelijk of mondeling worden ingediend/toegelicht. Schriftelijk moet het via een advocaat.

Schriftelijk verweer

In een verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Een advocaat stelt het verweerschrift met u op en dient het in bij de rechtbank.

Mondeling verweer

Wilt u zonder advocaat reageren op het verzoek? Dan voert u tijdens de rechtszitting mondeling verweer.

Tegenverzoek

Als verweer kunt u ook een tegenverzoek indienen. Dit is een zelfstandig verzoek in reactie op het oorspronkelijke verzoek tot omgang. Bijvoorbeeld een verzoek tot beëindiging van het gezag van de verzoeker van de zorgregeling. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

U ziet af van het verweer

Stemt u in met het verzoek over een omgangs- of zorgregeling? Met een referteverklaring laat u weten dat u de beslissing aan de rechter overlaat. Hierin staat dat u de kopie van het verzoek heeft ontvangen en dat u geen verweerschrift indient, en behandeling op een rechtszitting niet nodig vindt. Deze verklaring is niet verplicht. U dient hem in via een advocaat.

U reageert niet

Reageert u helemaal niet? Dan roept de rechtbank u wel op voor de zitting. U ontvangt de oproep thuis. Komt u ook niet naar de zitting? Dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over de zorgregeling of omgangsregeling toegestuurd.

 

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.


 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact