Laden...

Kosten ontbindingsprocedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ontslag > Kosten ontbindingsprocedure

Bereiken werkgever en werknemer geen overeenstemming over het einde van de arbeidsovereenkomst? Dan kan een van beide partijen, meestal de werkgever, naar de kantonrechter stappen voor een ontbindingsprocedure. Tegen een ontslag op staande voet kan de werknemer een zaak starten bij de kantonrechter.

De verzoekschriftprocedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Kosten ontbindingsprocedure

Aan de procedure ontbinding arbeidsovereenkomst zijn kosten verbonden. Als u het verzoekschrift ontbinding arbeidsovereenkomst  indient, betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.
Als u de rechtszaak verliest, kan de rechter beslissen dat u de proceskosten van de andere partij moet betalen, zoals de kosten voor juridische hulp en griffierechten.

Kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van het griffierecht hangt onder meer af van de procedure en uw rol in de zaak.


Factoren hoogte griffierecht

Verschillende factoren spelen een rol bij het berekenen van het griffierecht. Het tarief hangt onder meer af van het soort verzoek aan de rechter:

  • Verzoek van onbepaalde waarde – u wilt dat de tegenpartij iets doet of ergens mee stopt. U vraagt als werkgever aan de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
  • Verzoek van bepaalde waarde – u eist een geldbedrag van de tegenpartij. U wilt als werknemer bijvoorbeeld een ontslagvergoeding.

Wanneer geldt welk tarief?

De tarieven gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2022 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2022

 


Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Bij verzoekschriften geldt deze termijn vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend. Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn, staat samen met de IBAN van de rechtbank vermeld op de griffienota.

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact