Laden...

Rekening en verantwoording

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Rekening en verantwoording

Rekening en verantwoording voor bewindvoerders en curatoren

Een rekening en verantwoording is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar. Dit stuurt u als bewindvoerder of curator jaarlijks naar de kantonrechter, tenzij de kantonrechter anders beslist.

De checklist Rekening en verantwoording kan u helpen bij het verzamelen van de gegevens die u moet invullen in de rekening en verantwoording.

Rekening en verantwoording indienen

Particulier bewindvoerder en curator

Als particulier bewindvoerder of curator kiest u zelf hoe u de rekening en verantwoording wilt indienen.

Digitaal indienen (behalve bij Midden-Nederland)

De rekening en verantwoording digitaal invullen is het makkelijkst. We nemen u stap-voor-stap mee langs de vragen die voor uw situatie van belang zijn. U logt eenvoudig in met DigiD en uploadt uw bijlagen.

Start de digitale rekening en verantwoording

Bent u benoemd door de rechtbank Midden-Nederland? Let op! Dan kunt u deze digitale optie niet gebruiken.

Pdf invullen, per post opsturen (alle rechtbanken)

Liever alles per post opsturen? Download dan het formulier Rekening en verantwoording (pdf, 805,7 KB). Hierbij logt u niet in. U slaat het document direct op uw computer op en vult het in. U print het formulier en ondertekent het voordat u het via de post verstuurt naar de rechtbank.

Taken en verplichtingen

Bewindvoerders en curatoren hebben diverse taken en verplichtingen.

Professional

Als professionele bewindvoerder of curator maakt u de rekening en verantwoording door het pdf-formulier Rekening en verantwoording (pdf, 805,7 KB) in te vullen.

  1. Downloaden pdf-formulier
  2. Opslaan op uw computer
  3. De gevraagde gegevens invullen
  4. Afdrukken
  5. Handtekeningen zetten en
  6. Via de post versturen naar de rechtbank

Digitaal toezicht op bewind

Bent u een professionele bewindvoerder en is uw kantoorsysteem verbonden met het digitale Toezicht-systeem van de Rechtspraak? Dan dient u het verslag digitaal in via dit Aansluitpunt Toezicht. Meer informatie over digitaal toezicht op bewind.

Taken en verplichtingen

Bekijk het overzicht met de kwaliteitseisen en formulieren voor de professionele bewindvoerder of curator.

Bij beëindiging van bewind of curatele

Bij het einde van het bewind of de curatele, of bij het einde van uw werkzaamheden als bewindvoerder of curator, maakt u over de laatste periode een overzicht van de inkomsten en uitgaven, het vermogen en de eventuele schulden van de betrokkene. Deze eindrekening en verantwoording legt u af aan de betrokkene, of de opvolgend bewindvoerder of curator. Als deze persoon akkoord gaat met de eindrekening en verantwoording, plaatst hij zijn handtekening. Gaat hij niet akkoord, dan moet hij de redenen aangeven.

Ook voor deze eindrekening kunt u gebruikmaken van het formulier Rekening en verantwoording.

Bij overlijden van de betrokkene gebruikt u het formulier Eindrekening en verantwoording na overlijden (pdf, 978,7 KB).

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Lees meer over contact via WhatsApp