Laden...

Algemene informatie over planschade

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Planschade

Is uw verzoek om schadevergoeding wegens planschade (planschadeverzoek) geheel of gedeeltelijk afgewezen door het bestuursorgaan? En het bezwaar daartegen ook? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

De beroepsprocedure planschade is een bestuursrechtelijke procedure. U kunt zich laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde, maar dit is niet verplicht.

Algemene informatie over planschade

Wat is planschade? Wat is een planschadeverzoek? Wanneer gaat u in bezwaar bij het bestuursorgaan en wanneer gaat u in beroep bij de bestuursrechter?

Planschade

Planschade is schade die wordt ondervonden door een planologisch besluit. Alleen de oorzaken die staan omschreven in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunnen leiden tot een tegemoetkoming in de schade. Schadeoorzaken zijn onder andere: 

  • een bepaling van een bestemmingsplan 
  • een besluit over het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan 

Voor vergoeding komen in aanmerking: 

  • inkomensschade en 
  • vermogensschade (vermindering van de waarde van een onroerende zaak) 

Voorbeeld

Een voorbeeld van planschade is schade die kan optreden wanneer een nieuw bestemmingsplan bij een woonwijk een bedrijventerrein mogelijk maakt. Dat kan leiden tot gewijzigd uitzicht, toename van verkeer en geluidsoverlast, waardoor bestaande woningen mogelijk minder waard worden.

 

 

Planschadeverzoek 

Bent u van mening dat u planschade lijdt of zal lijden? Dan regelt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dat u tegemoetkoming in de schade kunt aanvragen bij het bestuursorgaan

Leg in uw schriftelijke verzoek uit waarom u vindt dat u planschade heeft en onderbouw de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. Het bestuursorgaan beoordeelt uw verzoek en neemt een besluit. 

Bij de beoordeling van een planschadeverzoek wordt bekeken of: 

  • de aanvrager door de planologische wijziging in een nadeliger positie is gekomen en:
  • de aanvrager als gevolg daarvan schade lijdt of zal lijden en, zo ja: 
  • of die schade vergoed kan worden 

 

Zelf doen: bezwaar maken tegen de beslissing over uw planschade

Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuursorgaan op uw planschadeverzoek? Dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na de dagtekening van het besluit indienen.

Naar de rechter: in beroep gaan tegen het besluit op bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Na de dagtekening van het besluit op uw bezwaar heeft u 6 weken de tijd om in beroep te gaan. U kunt een advocaat inschakelen, maar dit is niet verplicht.

 

Kunt u niet wachten op het besluit op uw bezwaar of de uitspraak in beroep?

Komt u in de problemen na het besluit op uw planschadeverzoek? Dan kunt u de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan ook al tijdens uw bezwaarprocedure bij het college van burgemeester & wethouders. 

 

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Op dit moment is het drukker bij ons dan u gewend bent, de wachttijd kan hierdoor oplopen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.