Laden...

Kosten schadevergoeding na vrijspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Schadevergoeding na vrijspraak > Kosten schadevergoeding na vrijspraak

Als u heeft vastgezeten op verdenking van een strafbaar feit en u wordt hiervan vrijgesproken, kunt u bij de rechter een verzoek tot betaling van schadevergoeding indienen.

Er zijn ook nog andere situaties waarin sprake kan zijn van een mogelijkheid om te verzoeken om schadevergoeding. Het verzoek tot schadevergoeding na een vrijspraak valt onder het strafrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Kosten schadevergoeding na vrijspraak

Advocaatkosten

Voor een strafrechtelijke procedure betaalt u alleen de kosten voor een advocaat, als u deze inschakelt (dit is niet verplicht).

Mogelijk heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid (een deel van) de kosten van de advocaat betaalt. Hoeveel, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

U zit in voorlopige hechtenis

Als u in voorlopige hechtenis zit, krijgt u een advocaat toegewezen (toegevoegd). Deze advocaat begeleidt u tijdens uw voorlopige hechtenis. Besluit de officier van justitie u te vervolgen bij de strafrechter? Dan kan de advocaat u ook bijstaan bij de zittingen van de strafrechter.

Sinds 1 maart 2017 is uw toegevoegde advocaat niet altijd meer kosteloos. Als u in staat bent een advocaat te betalen en u wordt onherroepelijk veroordeeld, dan kunnen de advocaatkosten op u worden verhaald.

U zit niet in voorlopige hechtenis

Zit u niet in voorlopige hechtenis? En heeft de officier van justitie besloten om u te vervolgen bij de strafrechter? Dan ontvangt u een dagvaarding.

Als u een advocaat inschakelt, heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten (gesubsidieerde rechtsbijstand).

Zelf een advocaat kiezen, die u zelf betaalt

U kunt er altijd voor kiezen om buiten de toevoeging om een advocaat in te schakelen. U betaalt de advocaatkosten dan zelf.

Goed om te weten: als u moet voorkomen bij de kantonrechter, kunt u er ook voor kiezen om een gemachtigde in te schakelen in plaats van een advocaat.

Geen advocaatkosten minderjarige verdachte

Als een minderjarige verdachte wordt verdacht van een strafbaar feit, krijgt hij/zij een advocaat toegewezen (toegevoegd). Dit betekent dat het kind/de jongere niets hoeft te betalen aan de advocaat, ook al heeft hij/zij een hoog inkomen of eigen vermogen. Ook na een veroordeling hoeft het kind/de jongere de advocaatkosten niet terug te betalen.

De minderjarige verdachte kan een advocaat aanvragen via het Juridisch Loket.

 

Uitzondering

Gaat het om een kantonzaak (bijvoorbeeld een overtreding van de Leerplichtwet), dan krijgt de minderjarige verdachte geen advocaat toegevoegd. Hij/zij kan zich laten bijstaan door een advocaat, maar dit is niet verplicht. Het kind/de jongere heeft mogelijk wel recht op een tegemoetkoming in de kosten (gesubsidieerde rechtsbijstand).

Goed om te weten: als het kind/de jongere moet voorkomen bij de kantonrechter, kan hij/zij er ook voor kiezen om een gemachtigde in te schakelen in plaats van een advocaat.

 

Kosten deskundige

Als u de strafrechter heeft verzocht om bepaalde deskundigen te horen en de rechter besluit dat te doen, betaalt de overheid de kosten van de deskundige:
  • een vergoeding voor de werkzaamheden die de deskundige verricht
  • een vergoeding voor de kosten die de deskundige moet maken om naar de zitting te komen

Als u zelf buiten de strafrechter om besluit een rapport door een deskundige op te laten stellen, moet u de kosten hiervan zelf betalen. 

Kosten getuige

Als u de strafrechter heeft verzocht bepaalde getuigen te horen en de rechter besluit dat te doen, betaalt de overheid de kosten van de getuige:

  • een vergoeding voor de tijd die de getuige besteed aan het bijwonen van uw zaak
  • gemaakte reiskosten
  • een vergoeding van eventuele extra noodzakelijke kosten 

Kosten tolk

Als u in een strafzaak een tolk nodig heeft, wordt deze door het Openbaar Ministerie (OM) opgeroepen en door de overheid betaald. 

 


Schadevergoeding slachtoffer (benadeelde)

Heeft een slachtoffer schade geleden door het strafbare feit dat u heeft gepleegd, dan kan hij een schadevergoeding vragen. De rechter kan bepalen dat u die schadevergoeding of een deel daarvan moet betalen.


Vraag en antwoord

Wie kan schadevergoeding na vrijspraak eisen?

U kunt dit alleen doen als u zelf de schade heeft geleden of als u nabestaande bent van degene die de schade heeft geleden.

Moet ik een advocaat in de arm nemen?

U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen als u een verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak indient.

Kost het mij geld om het verzoekschrift in te dienen?

U betaalt geen griffierechten. Als u een advocaat inschakelt, betaalt u de kosten voor de advocaat. U kunt tegelijk met het verzoek tot schadevergoeding ook om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand verzoeken.

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.