Laden...

Kosten schadevergoeding na vrijspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Schadevergoeding na vrijspraak > Kosten schadevergoeding na vrijspraak

Als u heeft vastgezeten op verdenking van een strafbaar feit en u wordt hiervan vrijgesproken, kunt u bij de rechter een verzoek tot betaling van schadevergoeding indienen.

Er zijn ook nog andere situaties waarin sprake kan zijn van een mogelijkheid om te verzoeken om schadevergoeding. Het verzoek tot schadevergoeding na een vrijspraak valt onder het strafrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Kosten schadevergoeding na vrijspraak

Voor de procedure van schadevergoeding na vrijspraak bent u geen griffierecht verschuldigd. U bent niet verplicht gebruik te maken van een advocaat. Doet u dit toch, dan kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Tegelijk met uw verzoek tot schadevergoeding kunt u vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand verzoeken.

Kosten advocaat

Advocaten bepalen zelf wat ze voor hun diensten vragen. Hierdoor kunnen de tarieven van advocaten sterk verschillen. Vraag daarom bij het eerste gesprek met uw advocaat naar een inschatting van de kosten en het declaratiesysteem dat hij of zij gebruikt.

Tegemoetkoming in de kosten

Kunt u de kosten van een advocaat en/of mediator niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand (of ‘toevoeging’). Hoeveel subsidie u ontvangt, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

 

Overige tarieven en declaraties

Schakelt u een getuige, deskundige, tolk of vertaler in, dan betaalt u hem zelf een vergoeding. U betaalt:

  • reiskosten
  • extra noodzakelijke kosten, bijvoorbeeld materiaalkosten voor het deskundigenonderzoek
  • aan de getuige een vergoeding voor de tijd die hij kwijt is
  • aan de deskundige, tolk of vertaler een vergoeding voor zijn werkzaamheden (salaris)

 

 

 

Vraag en antwoord

Wie kan schadevergoeding na vrijspraak eisen?

U kunt dit alleen doen als u zelf de schade heeft geleden of als u nabestaande bent van degene die de schade heeft geleden.

Moet ik een advocaat in de arm nemen?

U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen als u een verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak indient.

Kost het mij geld om het verzoekschrift in te dienen?

U betaalt geen griffierechten. Als u een advocaat inschakelt, betaalt u de kosten voor de advocaat. U kunt tegelijk met het verzoek tot schadevergoeding ook om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand verzoeken.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.