Laden...

Ontkenning vaderschap

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Wilt u door de rechter laten vaststellen wie de verwekker is van een kind? Of wilt u juist dat de juridische vader geen vaderschap meer heeft? U kunt naar de rechter voor gerechtelijke vaststelling of ontkenning van het vaderschap. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Ontkenning vaderschap

Blijkt de juridische vader niet de verwekker van een kind, dan is het mogelijk om het vaderschap van de juridische vader te ontkennen. U kunt de rechter vragen om het vaderschap met terugwerkende kracht ongedaan te maken.

Is de wettelijk echtgenoot van de moeder van het kind overleden? Was deze man wel de juridische vader, maar niet de biologische vader van het kind? De moeder kan dit laten vastleggen. Deze ontkenning van het biologisch vaderschap legt de gemeente vast in de ‘Akte ontkenning vaderschap’.

 De procedure ontkenning vaderschap bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start de procedure door een verzoek tot ontkenning vaderschap in te dienen. Dit heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze procedure.

  Wie kunnen verzoek indienen?

  Zijn een man en een vrouw getrouwd en blijkt de echtgenoot niet de verwekker van het kind? De volgende personen kunnen een verzoek tot ontkenning van het vaderschap van de echtgenoot indienen bij de rechter:

  • de moeder
   binnen 1 jaar na de geboorte van het kind
  • de juridische vader
   binnen 1 jaar nadat hij weet dat hij niet de verwekker is van het kind
  • het meerderjarige kind zelf
   binnen 3 jaar nadat het weet dat zijn juridische vader niet de verwekker is
  • het minderjarige kind zelf
   tot uiterlijk 3 jaar nadat het kind meerderjarig is


  Advocaat verplicht

  Uw advocaat stelt het verzoekschrift tot ontkenning vaderschap op, stelt vast welke aanvullende stukken hij moet meesturen en dient het verzoek in bij de rechtbank.

  Bijzondere curator verplicht

  Zijn er minderjarige kinderen betrokken bij de procedure tot ontkenning van het vaderschap? Dan is de benoeming van een bijzondere curator verplicht. De bijzondere curator beschermt de belangen van het kind.
  Bijzondere curator

  DNA-onderzoek

  Soms is het niet zeker of de echtgenoot de verwekker is van het kind. Om vast te stellen dat de echtgenoot de verwekker is, kan de rechtbank een onderzoek laten doen naar de biologische verwantschap (DNA-onderzoek) of een bloedonderzoek.

  Belanghebbenden informeren

  De rechter bepaalt wie belanghebbenden zijn in deze procedure. De rechter informeert de belanghebbenden over het verzoek tot ontkenning vaderschap.

 • Heeft u van de rechtbank een kopie van het verzoek tot ontkenning vaderschap ontvangen? Er zijn 3 mogelijkheden:

  Niet eens met verzoek

  Bent u het niet eens met het verzoek tot ontkenning van het vaderschap? U kunt schriftelijk of mondeling reageren (verweren).

  Verweerschrift

  In een verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Een advocaat stelt het verweerschrift op en dient het in bij de rechtbank. U heeft tot aan de zitting de tijd.

  Mondeling verweer

  U kunt ook alleen mondeling verweer voeren tijdens de zitting. U heeft hier geen advocaat voor nodig.

  Geen bezwaar tegen het verzoek

  Met een instemmingsverklaring laat u weten dat u geen bezwaar heeft tegen het verzoek tot ontkenning van het vaderschap. U verklaart dan dat u de kopie van het verzoek heeft ontvangen, dat u geen verweerschrift indient en behandeling op een rechtszitting niet nodig vindt.

  U ontvangt het formulier voor de instemmingsverklaring bij de kopie van het verzoek. U heeft geen advocaat nodig.

  Geen reactie

  Reageert u helemaal niet? Dan roept de rechtbank u op voor de zitting. U ontvangt de oproep thuis. Komt u ook niet naar de zitting, dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over het verzoek tot ontkenning van het vaderschap toegestuurd.

 • Geen zitting

  Er is geen zitting als:

  • er een instemmingsverklaring is ingediend én
  • de rechter geen vragen meer heeft


  De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat of thuis als u geen advocaat heeft ingeschakeld. In alle andere gevallen is er wel een zitting.

  Wel zitting

  In de verzoekschriftprocedure tot ontkenning van het vaderschap roept de rechtbank ongeveer 6 weken van tevoren alle betrokkenen op voor een zitting. U krijgt bericht waar (locatie) en wanneer (datum) de zitting wordt gehouden. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunt mondeling toe te lichten.

  Niet openbaar

  Zittingen over verzoeken over ontkenning van het vaderschap zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt wie er aanwezig mogen zijn.

  Kindgesprek minderjarig kind

  De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. Ouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind over de ontkenning van het vaderschap. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen kan ook.
  Kindgesprek
  Brochure kindgesprek (pdf, 236,8 KB) (of maak gebruik van de alternatieve tekst (pdf, 28,7 KB) voor mensen met een functionele beperking)

 • De rechter doet na ongeveer 4 weken schriftelijk uitspraak. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat. Heeft u als verweerder geen advocaat omdat u alleen mondeling heeft gereageerd, dan ontvangt u de beschikking thuis.

  Mogelijke uitspraken

  De rechter kan verschillende soorten uitspraken doen:

  Toewijzen/afwijzen

  De rechter wijst het verzoek toe als hij oordeelt dat:

  • er geen bezwaar is tegen de ontkenning van het vaderschap
  • aan de voorwaarden is voldaan

  In de andere gevallen wijst de rechter het verzoek af.

  Tussenbeschikking

  Is de zaak nog niet helemaal afgerond, omdat er bijvoorbeeld nog een DNA-test gedaan moet worden, dan geeft de rechter een tussenbeschikking. De rechter houdt de zaak aan. Dat betekent dat hij pas uitspraak doet als hij alle informatie heeft die nodig is om te kunnen beslissen. De uitspraak volgt daarna. Er komt niet opnieuw een zitting.

 • Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter in de verzoekschriftprocedure tot ontkenning van het vaderschap? Dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. Dit moet een advocaat binnen 3 maanden na de uitspraak doen.
  Hoger beroep familiezaken

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Een advocaat moet cassatie instellen, binnen 3 maanden.
  Cassatieberoep Hoge Raad

 • Vaststelling definitief

  De rechtbank informeert na 3 maanden bij het gerechtshof of er hoger beroep is ingesteld. Is er geen hoger beroep ingesteld, dan is de ontkenning van het vaderschap definitief en kan deze worden doorgehaald.

  Registratie

  De rechtbank stuurt een afschrift van de beschikking over de ontkenning van het vaderschap naar de burgerlijke stand. De gemeenteambtenaar registreert de ontkenning in het geboorteregister op de geboorteakte van het kind.

Kosten procedure ontkenning vaderschap

Aan de procedure over het vaststellen of ontkennen van vaderschap zijn kosten verbonden. Beide partijen betalen de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat. En voor een mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd procedure ontkenning vaderschap

De procedure vaderschap vaststellen of ontkennen duurt minimaal 3 maanden tot meer dan 1 jaar, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

 

Vraag en antwoord

Wat doe ik als ik niet weet of mijn man de verwekker is van mijn kind?

U kunt de rechtbank vragen om vast te laten stellen dat uw man de verwekker is. U start de procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap. U heeft een advocaat nodig.

Wat kost een procedure vaststelling vaderschap?

Voor de procedure bent u de rechtbank griffierechten verschuldigd. U moet ook een advocaat betalen en het DNA-onderzoek.

Is het vaderschap geregeld met de uitspraak van de rechter?

Nee, u moet 3 maanden wachten. Is er dan geen hoger beroep ingesteld, dan registreert de gemeenteambtenaar het vaderschap.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.