Laden...

Procedures verkeersovertredingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Verkeersovertredingen > Procedures verkeersovertredingen

Heeft u een boete of strafbeschikking gekregen voor het overtreden van de verkeersregels? En zijn uw bezwaren hiertegen afgewezen? Of heeft u een transactievoorstel gekregen, waar u niet mee akkoord gaat? Afhankelijk van de opgelegde maatregel kunt u óf de officier van justitie de zaak voorleggen aan de rechter. Bij zeer ernstige overtredingen moet u direct voor de rechter verschijnen.

U kunt een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen, maar dit is niet verplicht. De procedures vallen onder het strafrecht of onder het bestuursrecht (beroepsprocedure Mulderbeschikking).

Procedures verkeersovertredingen

Kies hieronder welke situatie op u van toepassing is en lees wanneer u met een procedure bij de rechter te maken krijgt.

U kreeg een verkeersboete (Mulderbeschikking) van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Heeft u een verkeersboete met bovenaan een M gekregen? Dan is dit een administratieve sanctie, ook wel Mulderbeschikking genoemd. U kunt een Mulderbeschikking krijgen voor lichte verkeersovertredingen die onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) vallen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een kleine snelheidsovertreding.

 

Als u het niet eens bent

 

U kreeg een transactievoorstel van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Heeft u een brief met bovenaan de letter T gekregen? Dan is dit een transactievoorstel (cjib.nl). In het transactievoorstel stelt de officier van justitie u voor om bijvoorbeeld een geldboete te betalen voor een verkeersovertreding. U kunt een transactievoorstel krijgen voor verkeersovertredingen die niet onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) vallen.

 

Als u het niet eens bent

  • Dan betaalt u het transactievoorstel niet. De officier van justitie leidt hieruit af dat u het voorstel niet accepteert. Hij bepaalt dan of de rechter een uitspraak moet doen over uw zaak. Soms stuurt de officier van justitie nog een tweede transactievoorstel.
  • Legt de officier van justitie uw zaak voor aan de rechter? Dan ontvangt u een dagvaarding voor de mondelinge behandeling tijdens een zitting.

 

U kreeg een strafbeschikking van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Heeft u een brief met bovenaan de letter O gekregen? Dan is dit een strafbeschikking. De officier van justitie kan u een strafbeschikking sturen als een verkeersovertreding niet onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) valt.

 

Als u het niet eens bent

  • U kunt binnen 14 dagen uw verzet indienen bij het CVOM (om.nl).
  • Wijst de officier van justitie uw verzet af? Of krijgt u een gewijzigde strafbeschikking waar u het niet mee eens bent? De officier van justitie kan dan uw zaak voorleggen aan de rechter. U ontvangt een dagvaarding voor de mondelinge behandeling tijdens een zitting.

U kreeg een dagvaarding van de officier van justitie

De officier van justitie kan besluiten om uw zaak direct voor te leggen aan de rechter. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zeer ernstige verkeersovertredingen waarbij lichamelijk letsel is ontstaan of iemand is overleden. Of omdat de officier van justitie uw verzet op een strafbeschikking heeft afgewezen. U krijgt een dagvaarding toegestuurd voor de mondelinge behandeling tijdens een zitting.

Welke rechter behandelt uw zaak?

Er zijn 3 verschillende strafrechters aan wie de officier van justitie uw zaak kan voorleggen. Op de dagvaarding staat bij welke rechter u moet verschijnen.

 

Kantonrechter

Na een dagvaarding beslist de kantonrechter over verkeersovertredingen waarbij de officier van justitie geen Mulderbeschikking op kan leggen. Bijvoorbeeld:

  • snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/u
  • verkeersovertredingen waardoor gevaar op de weg is veroorzaakt, eventueel met schade of licht letsel als gevolg.

Politierechter

Oordeelt over verkeersmisdrijven, zoals rijden onder invloed of het doorrijden na een aanrijding.

Meervoudige kamer (3 politierechters)

De meervoudige kamer behandelt vooral zeer ernstige verkeersmisdrijven waarbij de officier van justitie van mening is dat er sprake is van een aanmerkelijke mate van schuld. Bijvoorbeeld door roekeloos of onvoorzichtig rijgedrag.

 

 

Begaat u een ernstige verkeersovertreding zoals rijden onder invloed? Dan kan de politie meteen uw rijbewijs in beslag nemen. In een klaagschrift kunt u de rechter vragen of u uw rijbewijs (voorlopig) kunt terugkrijgen.

 


Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact