Laden...

Gezamenlijk gezag aanvragen (formulier)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Gezag over kind > Gezamenlijk gezag aanvragen (formulier)

Een minderjarig kind mag sommige beslissingen niet zelf nemen. Daarom staat het kind onder gezag, bijvoorbeeld van één of beide ouders.

Vaak krijgen ouders het gezag automatisch, maar soms moet u het gezag aanvragen via een procedure bij de rechtbank of via een formulier. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Gezamenlijk gezag aanvragen (formulier)

Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, krijgen niet automatisch het gezag. Als zij gezamenlijk gezag willen, kunnen ze dit bij de rechtbank aanvragen via een formulier. Dit kan digitaal of schriftelijk. U heeft geen advocaat nodig. Als de aanvraag wordt goedgekeurd wordt dit opgeschreven in het Gezagsregister.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Meestal moet de vader of duomoeder het kind eerst erkennen. Erkenning is een van de manieren om juridisch ouder te worden. Voor erkenning kunt u terecht bij elke gemeente in Nederland.

  Erkennen kind (rijksoverheid.nl)

 • De aanvraag voor gezamenlijk gezag wordt pas goedgekeurd als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de ouders doen samen de aanvraag
  • de moeder is meerderjarig of meerderjarig verklaard
  • de andere ouder is meerderjarig
  • degene die het gezag over het kind wil verkrijgen moet juridisch ouder van het kind zijn
  • de ouders zijn niet met elkaar gehuwd en zij hebben geen geregistreerd partnerschap met elkaar
  • de ouders hebben niet eerder gezamenlijk het gezag uitgeoefend over dit kind
  • de ouders zijn geen van beiden onder curatele gesteld
  • geen van beide ouders lijdt aan een ernstige geestelijke stoornis waardoor hij of zij het gezag niet uit zou kunnen oefenen
  • het gezag van (een van) de ouders is niet beëindigd (door een gezagsbeëindigende maatregel, een ontheffing of een ontzetting)
  • er is geen derde persoon met het gezag belast
  • de gewone verblijfplaats van het kind is gelegen in Nederland

  Wie zijn ouders?

  Met ‘ouders’ worden de juridische ouders bedoeld. Dit hoeven niet perse de biologische ouders van een kind te zijn.

  Volgens de wet is de moeder van een kind:

  • de vrouw uit wie het kind geboren is
  • de vrouw die het kind heeft geadopteerd
  • de vrouw die het kind heeft erkend
  • de vrouw van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld
  • als het kind verwekt is door kunstmatige bevruchting door een onbekende donor (volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting) is de vrouw met wie de biologische moeder op het moment van de geboorte getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft ook de moeder van het kind 

  Volgens de wet is de vader van een kind:

  • de man die met de moeder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft tijdens de geboorte van het kind
  • de man die het kind heeft geadopteerd
  • de man die het kind heeft erkend
  • de man van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld
 • U kunt op 2 manieren gezamenlijk gezag aanvragen: digitaal of schriftelijk.

  Digitaal

  Om het verzoek digitaal in te dienen heeft u het Burgerservicenummer van uw kind nodig en moeten beide ouders inloggen via DigiD.

  Om de aanvraag digitaal in te kunnen dienen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw kind moet in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan.
  • Ouders die in verschillende gemeentes wonen kunnen problemen ondervinden bij de digitale aanvraag. Het digitale formulier kan een foutmelding geven omdat niet de juiste gegevens uit de gemeentelijke administratie kunnen worden opgevraagd. De Rechtspraak heeft geen invloed op deze gegevens. Mocht u op deze foutmelding stuiten, dan kunt u het gezag alleen schriftelijk aanvragen.

   

  Schriftelijk

  Om de aanvraag schriftelijk in te dienen heeft u de volgende documenten nodig:

  • Een origineel afschrift of uittreksel van de geboorteakte met daarop de latere vermelding van de erkenning van het kind, gewaarmerkt en niet ouder dan 3 maanden.
  • Kopieën van de geldige identiteitsbewijzen van beide ouders.

  Vul het formulier in en stuur dit samen met de benodigde documenten op naar de rechtbank bij u in de buurt.
  Formulier aanvraag gezamenlijk gezag (pdf, 705,2 KB) (pdf)
  Adressen rechtbanken

 • Nadat u samen het gezamenlijk gezag heeft aangevraagd en u voldoet aan alle voorwaarden, krijgt u binnen 2 weken een uittreksel uit het Gezagsregister. Vanaf dat moment oefent u samen het gezag over uw kind uit.

  De griffier beslist over de aantekening in het Gezagsregister. Als de griffier meent dat u niet aan alle voorwaarden voldoet, zal hij de aantekening in het Gezagsregister niet maken. Hij vertelt u waarom hij de aantekening weigert. In 1 geval is beroep mogelijk bij de rechter, namelijk als de griffier weigert de aantekening te maken omdat hij meent dat 1 of beide ouders lijden aan een geestelijke stoornis. De rechter beslist in zo’n geval of de aantekening alsnog moet plaatsvinden of niet.

Kosten aanvraag via formulier

Doet u de aanvraag digitaal, dan is dat gratis. Als u de aanvraag schriftelijk indient, stuurt u diverse documenten mee die u moet opvragen bij de gemeente. Daar zijn kosten aan verbonden. De hoogte van het bedrag verschilt per gemeente.

Doorlooptijd aanvraag via formulier

Nadat u samen het gezamenlijk gezag heeft aangevraagd en u voldoet aan alle voorwaarden, krijgt u binnen 2 weken een uittreksel uit het Gezagsregister.

Vraag en antwoord

Hoe krijg ik gezag over mijn kind als ik minderjarig ben?

Bent u de biologische moeder en 16 of 17 jaar? U kunt de rechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring. Een minderjarige vader kan geen gezag aanvragen.

Tot wanneer kunnen we het gezamenlijk gezag aanvragen?

Op elk gewenst moment.

Wat kost de aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)?

Als u de aanvraag digitaal doet, kost het niets. Doet u de aanvraag per post dan moet u betalen voor bepaalde gemeentelijke documenten.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is alleen bij een procedure voor de civiele rechter verplicht. Bij een kantonprocedure is dit niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.