Laden...

Gezamenlijk gezag aanvragen (formulier)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ouderlijk gezag > Gezamenlijk gezag aanvragen (formulier)

Als u het gezag over een kind jonger dan 18 jaar heeft, betekent dit dat u het kind moet opvoeden en verzorgen. Ouders krijgen vaak automatisch het ouderlijk gezag, maar soms is het nodig om gezag aan te vragen bij de rechter. De gezagsprocedures bij de rechter vallen onder het civiel recht. Soms bent u verplicht om een advocaat in te schakelen, soms niet.

Gezamenlijk gezag aanvragen (formulier)


Bent u als (juridisch) ouders niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan maakt het verschil of het (ongeboren) kind voor of na 1 januari 2023 is erkend.
 
Is het (ongeboren) kind voor 1 januari 2023 erkend?
Dan kunt u samen gezamenlijk gezag aanvragen via een formulier. Dit kan digitaal of schriftelijk. Een advocaat is niet nodig.
 
Is het (ongeboren) kind na 1 januari 2023 erkend?
Dan deelt u automatisch het gezamenlijk gezag over het kind, tenzij de uitzonderingen van toepassing zijn. U hoeft geen actie te ondernemen.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • De aanvraag voor gezamenlijk gezag wordt pas goedgekeurd als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de ouders doen samen de aanvraag
  • de moeder is meerderjarig of meerderjarig verklaard
  • de andere ouder is meerderjarig
  • de vader of duomoeder die het gezag over het kind wil verkrijgen, moet juridisch ouder van het kind zijn (zie ook ‘wie zijn ouders?’)
  • de ouders zijn niet met elkaar getrouwd en zij hebben geen geregistreerd partnerschap met elkaar
  • de ouders hebben niet eerder gezamenlijk het gezag uitgeoefend over dit kind
  • de ouders zijn geen van beiden onder curatele gesteld
  • geen van beide ouders lijdt aan een ernstige geestelijke stoornis waardoor hij of zij het gezag niet uit zou kunnen oefenen
  • het gezag van (een van) de ouders is niet beëindigd door een gezagsbeëindigende maatregel
  • er is geen derde persoon die het gezag heeft
  • het kind woont in Nederland

  Wie zijn ouders?

  Met ‘ouders’ worden de juridische ouders bedoeld. Dit hoeven niet de biologische ouders van een kind te zijn.

  Volgens de wet is de moeder van een kind:

  • de vrouw uit wie het kind geboren is
  • de vrouw die het kind heeft geadopteerd
  • de vrouw die het kind heeft erkend
  • de vrouw van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld
  • de vrouw met wie de biologische moeder op het moment van de geboorte getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft. De voorwaarde hiervoor is dat het kind verwekt is door kunstmatige bevruchting door een onbekende donor (volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting). Dan is zij ook de moeder van het kind.

  Volgens de wet is de vader van een kind:

  • de man die met de moeder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft tijdens de geboorte van het kind
  • de man die het kind heeft geadopteerd
  • de man die het kind heeft erkend
  • de man van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld
 • U kunt op 2 manieren gezamenlijk gezag aanvragen: digitaal of schriftelijk.

  Als uw situatie afwijkt van de standaardsituatie (of als u hierover twijfelt), kies dan voor een schriftelijke aanvraag. Bijvoorbeeld in het geval dat u bij de erkenning samen heeft afgesproken dat alleen de moeder het gezag zal hebben en u nu toch het gezag wilt delen. Of als een van de ouders in het buitenland woont.

  Digitaal

  Om de aanvraag digitaal in te kunnen dienen, moet uw kind in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan. Ook moeten beide ouders een DigiD hebben en een woonplaats in Nederland.

  Zit u naast elkaar bij dezelfde computer?

  Een van de ouders start het formulier en logt in. Deze ouder vult zijn/haar deel van het formulier in en klikt op 'Rond uw  deel af'. Dan verschijnt de bevestigingspagina. De andere ouder kan daar dan klikken op 'Login met DigiD'. Hij/zij controleert de gegevens en dient de aanvraag in. 

  Gaat de andere ouder op een later moment verder? Of op een andere computer?

  Log dan uit en laat de andere ouder (later) hetzelfde formulier starten. Hij/zij logt dan in met DigiD en kan de aanvraag controleren en indienen.

   

  Schriftelijk

  Om de aanvraag schriftelijk in te dienen heeft u de volgende documenten nodig:

  • een afschrift van de geboorteakte
   • waar de erkenning van het kind op staat
   • met een bewijs dat het document officieel is
   • dat niet ouder is dan 3 maanden
    Een afschrift vraagt u aan bij de gemeente waar het kind is geboren.
  • kopieën van de geldige identiteitsbewijzen van beide ouders

  Vul het formulier in en stuur dit samen met deze documenten op naar de rechtbank. Dit mag elke rechtbank in Nederland zijn, zolang als het kind in Nederland woont.


  Adressen rechtbanken
 • Heeft u samen het gezamenlijk gezag aangevraagd en voldoet u aan alle voorwaarden? Dan krijgt u binnen 2 weken een uittreksel uit het Gezagsregister toegestuurd. Vanaf dat moment heeft u samen het gezag over uw kind.

  De griffier beslist over de aantekening in het Gezagsregister. Als de griffier vindt dat u niet aan alle voorwaarden voldoet, zal hij de aantekening in het Gezagsregister niet maken. Hij vertelt u waarom hij de aantekening weigert. In 1 geval is beroep mogelijk bij de rechter. Dat is als de griffier de aantekening niet wil maken omdat hij vindt dat 1 of beide ouders lijden aan een geestelijke stoornis. De rechter beslist in zo’n geval of de aantekening toch nog moet gebeuren of niet.

Kosten aanvraag via formulier

Doet u de aanvraag digitaal, dan is dat gratis. Als u de aanvraag schriftelijk indient, stuurt u diverse documenten mee die u moet opvragen bij de gemeente. Daar zijn kosten aan verbonden. De hoogte van het bedrag verschilt per gemeente.

Doorlooptijd aanvraag via formulier

Nadat u samen het gezamenlijk gezag heeft aangevraagd en u voldoet aan alle voorwaarden, krijgt u binnen 2 weken een uittreksel uit het Gezagsregister.

Vraag en antwoord

Hoe krijg ik gezag over mijn kind als ik minderjarig ben?

Bent u de biologische moeder en 16 of 17 jaar? U kunt de rechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring. Een minderjarige vader kan geen gezag aanvragen.

Hoe lang duurt de aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)?

Na 2 weken ontvangt u op het adres waar het kind staat ingeschreven van de griffie een uittreksel uit het Gezagsregister. Vanaf dat moment oefent u samen het gezag uit over uw kind.

Wat kost de aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)?

Als u de aanvraag digitaal doet, kost het niets. Doet u de aanvraag per post dan moet u betalen voor bepaalde gemeentelijke documenten.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact