Laden...

Procedure verzoek meerderjarigheidsverklaring

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ouderlijk gezag > Procedure verzoek meerderjarigheidsverklaring

Als u het gezag over een kind jonger dan 18 jaar heeft, betekent dit dat u het kind moet opvoeden en verzorgen. Ouders krijgen vaak automatisch het ouderlijk gezag, maar soms is het nodig om gezag aan te vragen bij de rechter. De gezagsprocedures bij de rechter vallen onder het civiel recht. Soms bent u verplicht om een advocaat in te schakelen, soms niet.

Procedure verzoek meerderjarigheidsverklaring

Om ouderlijk gezag te hebben over uw kind moet u 18 jaar of ouder zijn (meerderjarig). Bent u 16 of 17 jaar, dan kunt u aan de kinderrechter om een meerderjarigheidsverklaring vragen. Dit kan ook als u jonger bent en zwanger. De rechter beslist als de moeder 16 jaar is en/of de baby is geboren. Hij verklaart u meerderjarig als het in het belang is van moeder en kind. Minderjarige vaders kunnen geen meerderjarigheidsverklaring aanvragen.

Verzoekschriftprocedure meerderjarigheidsverklaring

Een meerderjarigheidsverklaring vraagt u aan via een verzoekschriftprocedure. Het is verplicht om een advocaat in te schakelen. Ook de Raad voor de Kinderbescherming kan, met toestemming van de moeder, voor een minderjarige moeder zo'n verzoek indienen.

 

 

 De procedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U gaat naar een advocaat die voor u een procedure start bij de rechtbank. Deze dient een verzoek meerderjarigheidsverklaring in bij de rechtbank. Dit heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker.

  Wie moet nog meer van uw verzoek weten?

  De rechter laat de andere belanghebbenden in de zaak weten dat u hem gevraagd heeft om een meerderjarigheidsverklaring.

 • Als een verzoek is ingediend, verstuurt de rechtbank een kopie van het verzoek aan de andere ouder of andere belanghebbenden. Als u van de rechtbank zo'n kopie heeft ontvangen zijn er 3 mogelijkheden:
  • u bent het niet eens met het verzoek (u gaat in verweer), 
  • u bent het eens met het verzoek en laat dit weten met een referteverklaring
  • u reageert niet.

  Wat betekent dat?

  Niet eens met verzoek

  Bent u het niet eens met het verzoek tot het meerderjarig verklaren van de moeder? Dan kunt u schriftelijk of mondeling reageren (verweren).
  Schriftelijk verweer
  Bij schriftelijk verweer heeft u een advocaat nodig. In een verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Een advocaat schrijft het verweerschrift op en geeft het aan de rechtbank

  Mondeling verweer
  Bij mondeling verweer heeft u geen advocaat nodig. U kunt tijdens de zitting zeggen dat u het niet eens bent met het verzoek.

  Afzien van verweer met een referteverklaring

  Gaat u niet tegen het verzoek in? Dan geeft u met een referteverklaring aan dat u: 
  • de beslissing aan de rechter overlaat 
  • de kopie van het verzoek heeft ontvangen,
  • geen verweerschrift indient,
  • behandeling op een rechtszitting niet nodig vindt.
  Voor een referteverklaring moet u een advocaat inschakelen

  Geen reactie

  Reageert u helemaal niet? Dan roept de rechtbank u op voor de zitting. U ontvangt de oproep thuis. Komt u niet naar de zitting? Dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over het verzoek toegestuurd.

 • Geen zitting

  Er is meestal geen zitting als:
  • er geen bezwaar is tegen het verzoek én
  • de rechter geen vragen meer heeft
  Dan kan de rechter meteen een uitspraak doen. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat of thuis als u geen advocaat heeft ingeschakeld.

  Wel zitting

  Het kan zijn dat er wel bezwaar is. Of dat de rechter nog vragen heeft. Dan komt er wel een zitting. De rechtbank roept ongeveer 6 weken voor de zitting alle betrokkenen op om erbij te zijn. U krijgt bericht waar en wanneer de zitting wordt gehouden. Tijdens de zitting mag u uw standpunt mondeling uitleggen.

  Niet openbaar

  Zittingen over verzoeken over gezag zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt wie er bij de zitting aanwezig mag zijn. Soms roept de rechtbank iemand op die spreekt namens de Raad voor de Kinderbescherming. Deze persoon is dan als adviseur bij de rechtszitting.

 • De rechter doet na ongeveer 4 weken schriftelijk uitspraak. Hierin laat hij weten of hij akkoord is met het verzoek of deze afwijst. De uitspraak (beschikking) krijgt u via uw advocaat. Heeft u als verweerder geen advocaat, omdat u alleen mondeling heeft gereageerd, dan krijgt u de beschikking thuisgestuurd.

Kosten verzoek gezag

U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat.

Doorlooptijd verzoek gezag

De procedure duurt minimaal 3 maanden tot meer dan 1 jaar, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

Vraag en antwoord

Hoe krijg ik gezag over mijn kind als ik minderjarig ben?

Bent u de biologische moeder en 16 of 17 jaar? U kunt de rechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring. Een minderjarige vader kan geen gezag aanvragen.

Hoe lang duurt de aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)?

Na 2 weken ontvangt u op het adres waar het kind staat ingeschreven van de griffie een uittreksel uit het Gezagsregister. Vanaf dat moment oefent u samen het gezag uit over uw kind.

Wat kost de aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)?

Als u de aanvraag digitaal doet, kost het niets. Doet u de aanvraag per post dan moet u betalen voor bepaalde gemeentelijke documenten.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact