Laden...

Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Schulden > Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

In bijzondere gevallen kunt u de rechtbank vragen om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Heeft u zo veel schulden dat u er zelf geen oplossing meer voor ziet? Via uw gemeente of maatschappelijk werk kunt u schuldhulpverlening vragen. Brengt dit ook geen oplossing, dan kunt u de rechtbank vragen om toelating tot de Wsnp. De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Algemeen

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Heeft u problematische schulden en lukt het niet om deze af te lossen? Dan kunt u, na het volgen van een minnelijk traject, bij de rechtbank een verzoek om toelating tot de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) indienen.

Schuldsanering

Dit is een uitlegvideo over hoe je in aanmerking komt voor Wsnp.

Minnelijk traject: schuldhulpverlening

Voordat u een Wsnp-verzoek indient, moet er een minnelijk traject plaatsvinden. Dit traject wordt uitgevoerd door een schuldhulpverlener. De eerste stap om dit traject op te starten is: naar uw gemeente gaan of naar een organisatie voor maatschappelijk werk in uw regio.

Een schuldhulpverlener kan voor u bemiddelen om met uw schuldeisers tot een oplossing te komen. De schuldhulpverlener doet bijvoorbeeld een betalingsvoorstel aan uw schuldeisers.

Als alle schuldeisers instemmen met het voorstel, kunt u op die manier uw schulden oplossen. Er is dan een minnelijke schuldregeling tot stand gekomen.

Budgetbeheer

In het minnelijk traject kunt u te maken krijgen met budgetbeheer. De hulpverleningsorganisatie betaalt dan, volgens een vastgesteld budgetplan, tijdig uw rekeningen en voorziet u wekelijks van een bedrag aan leefgeld.

Dwangakkoord

Als niet alle schuldeisers instemmen met het betalingsvoorstel, kunt u de rechter verzoeken om de weigerachtige schuldeiser(s) te dwingen om alsnog in te stemmen, dit heet een dwangakkoord. Als het verzoek wordt toegewezen, komt er alsnog een minnelijke schuldregeling tot stand en is de Wsnp niet meer aan de orde.

Niet elke mislukte minnelijke schuldregeling leent zich voor een verzoek dwangakkoord. Het is ter beoordeling van de schuldhulpverlener of het dwangakkoord als middel wordt ingezet om de minnelijke schuldregeling te laten slagen.

Wettelijk traject: Wsnp

Komt er geen minnelijke schuldregeling tot stand? Dan kunt u de rechter vragen om toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp).

Wettelijk traject
De Wsnp is een wettelijk traject om uw schulden te saneren, onder toezicht van een bewindvoerder en een rechter-commissaris. De rechter beslist of u wordt toegelaten tot de Wsnp.

Wie kan een beroep doen op de Wsnp?

De Wsnp is bedoeld voor natuurlijke personen, waaronder ook natuurlijke personen met een eenmanszaak, die bijvoorbeeld werken als zzp’er of vennoten van een VOF.

 

Heeft u moeite met het regelen van uw financiën?

Hou er dan rekening mee dat u tijdens de Wsnp zelf verantwoordelijk blijft voor uw administratie en tijdige betaling van uw rekeningen. De Wsnp-bewindvoerder is geen hulpverlener of budgetbeheerder.

Merkt u dat u moeite heeft met het regelen en bijhouden van uw financiën, waardoor u steeds in een schuldensituatie belandt of hier niet meer uitkomt? Dan is de beschermingsmaatregel bewind wellicht een optie voor u. Laat u informeren door uw schuldhulpverlener.


Vraag en antwoord

Ik heb veel schulden, kan ik zelf direct schuldsanering aanvragen?

Nee, u start eerst een minnelijk traject schuldhulpverlening via uw gemeente of een organisatie voor maatschappelijk werk.

Heb ik recht op schuldhulpverlening?

Iedereen kan zich bij de gemeente of een organisatie voor maatschappelijk werk melden met een verzoek om hulp bij financiële problemen. Een schuldhulpverlener bekijkt met u wat uw mogelijkheden zijn.

Wat kost de toelatingsprocedure Wsnp?

Deze procedure kost u niets, als u geen advocaat inschakelt.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum