Laden...

Wet verplichte ggz

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt het verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische aandoening. Verplichte zorg is nodig als er door de psychische aandoening gevaar (ernstig nadeel) is of dreigt voor de persoon zelf of anderen.

De officier van justitie kan de rechter vragen een zorgmachtiging te verlenen of een crisismaatregel te verlengen. De verzoeken worden behandeld door de civiele rechter.
De betrokkene krijgt altijd een advocaat toegewezen.

Wet verplichte ggz

De Wvggz geldt per 1 januari 2020. Wat is het verschil met de Wet zorg en dwang (Wzd)? Wanneer komt de rechtbank in beeld? Waarom wordt de strafrechter soms bij de zaak betrokken?

Wvggz en Wzd: welke wet regelt wat?

De Wet BOPZ (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) is vanaf 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wet verplichte ggz (dwangindezorg.nl) (Wvggz) regelt het verlenen van verplichte zorg op maat voor mensen met een psychische aandoening. De verplichte zorg wordt niet altijd verleend in een zorginstelling (zoals onder de Wet BOPZ), maar ook in een polikliniek of thuis.

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (dwangindezorg.nl) (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie), die onvrijwillige zorg krijgen of onvrijwillig worden opgenomen in een zorginstelling. Uitgangspunt is dat onvrijwillige zorg alleen wordt toegepast als het niet anders kan.

Wanneer komt de rechtbank in beeld?

De rechter verleent een zorgmachtiging

Uitgangssituatie: iemand met een psychische aandoening vormt een gevaar (de wettelijke term is 'ernstig nadeel') voor zichzelf of anderen. De officier van justitie verzoekt de rechter een zorgmachtiging te verlenen om verplichte zorg toe te passen.

De rechter verlengt een crisismaatregel

Uitgangssituatie: iemand met een psychische aandoening vormt een direct dreigend gevaar (ernstig nadeel) voor zichzelf of anderen. Er is sprake van een crisissituatie. De burgemeester is verplicht om een medische verklaring op te vragen en neemt daarna een crisismaatregel. Die crisismaatregel duurt maximaal 3 dagen. Als verplichte zorg nodig blijft, verzoekt de officier van justitie de rechter om de crisismaatregel te verlengen.

Betrokkenheid strafrechter

De strafrechter behandelt in sommige gevallen een Wvggz- of Wzd-verzoek van de officier van justitie. Dit staat in de Wet forensische zorg (Wfz) (forensischezorg.nl), die voor een goede aansluiting zorgt tussen het strafsysteem (bijvoorbeeld een gevangenisstraf) en de geestelijke gezondheidszorg. De Wvggz- of Wzd-procedure kan gelijk lopen met een strafzaak over de betreffende persoon, maar dit hoeft niet. De strafrechter kan zich ook over een Wvggz- of Wzd-verzoek buigen bij beëindiging van een straf of maatregel, bijvoorbeeld tbs.

 

Meer weten:

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Op dit moment is het drukker bij ons dan u gewend bent, de wachttijd kan hierdoor oplopen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.