Laden...

Procedure eigen faillissement aanvragen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksSchulden > Faillissement > Procedure eigen faillissement aanvragen

Wilt u het faillissement van uzelf of van uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging) aanvragen? Of wilt u als schuldeiser het faillissement van een ander aanvragen? Als aan de voorwaarden is voldaan, kunt u een procedure starten bij de rechter. Alleen voor het aanvragen van het faillissement van een ander is een advocaat verplicht. De procedure valt onder het civiel recht.

Procedure eigen faillissement aanvragen

Wilt u als persoon uw eigen faillissement aanvragen? Of dat van uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging)? Als aan de voorwaarden is voldaan, kunt u een procedure starten bij de rechter. Een advocaat is hiervoor niet verplicht.

Mogelijk alternatief natuurlijk personen: wettelijke schuldsanering

Bent u een natuurlijk persoon met of zonder eenmanszaak, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap? Dan kunt u overwegen om eerst een oplossing te vinden voor uw schuldenprobleem via schuldhulpverlening (juridischloket.nl) Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).


Voorwaarden voor aanvragen eigen faillissement

U of uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging):

 • is gestopt met betalen, en
 • heeft 2 of meer schulden bij verschillende schuldeisers, waarvan minimaal 1 schuld opeisbaar is (de betalingstermijn is voorbij).

 De verzoekschriftprocedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U vult het Formulier Eigen aangifte faillissement in. U bent de verzoeker en kiest hieronder het formulier dat past bij uw situatie. U logt in met uw DigiD.

  Wie kan het aanvragen?

  De verzoeker kan zijn:

  Natuurlijk persoon

  Een natuurlijk persoon is een mens, zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), stichting of vereniging).

  Een natuurlijk persoon wordt ook wel ‘particulier’ genoemd.

         

  Start formulier Eigen aangifte faillissement

  Natuurlijk persoon met onderneming

  • een natuurlijk persoon die ook eigenaar is van een eenmanszaak (bijvoorbeeld een zzp’er) 
  • 1 van de natuurlijke personen die met elkaar samenwerken in een vennootschap onder firma (vof) 
  • 1 van de natuurlijke personen die als beherend vennoten samenwerken in een commanditaire vennootschap (cv)

  Start formulier Eigen aangifte faillissement

  Organisatie met rechtspersoonlijkheid

  Bent u vertegenwoordiger van een organisatie met rechtspersoonlijkheid, zoals een besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), stichting of vereniging)? 

  U kunt dan voor deze organisatie het faillissement aanvragen.


  Start formulier Eigen aangifte faillissement


   

  Ondertekening

  Als verzoeker ondertekent u het formulier. Aanvullende vereisten bij ondertekening:

  • Eenmanszaak: uw echtgenoot of geregistreerd partner moet bij enige gemeenschap van goederen de aanvraag ook ondertekenen.
  • Vennootschap onder firma: alle andere vennoten die natuurlijk persoon zijn moeten de aanvraag ondertekenen.
  • Commanditaire vennootschap: alle andere beherende vennoten die natuurlijk persoon zijn moeten de aanvraag ondertekenen. 
  • Bij curatele: als een van de natuurlijke personen onder curatele staat, moet ook de curator het verzoek ondertekenen.
  • Bij bewind: als een van de natuurlijke personen onder (beschermings)bewind staat, moet de (beschermings)bewindvoerder zijn standpunt over het verzoek kenbaar maken.

  Zie voor uitgebreide informatie:

  De aanvraag indienen

  U selecteert in het formulier de rechtbank in het werkgebied waar u woont of waar uw organisatie statutair gevestigd is. In het formulier staat welke documenten u moet bijvoegen. Stuur het formulier, met de documenten, in tweevoud op. Of u geeft het, eveneens in tweevoud, af bij de informatiebalie van de rechtbank, ter attentie van de insolventiegriffie.

  Intrekking verzoek

  Het is mogelijk om een aanvraag van uw eigen faillissement nog in te trekken. Dit kan op de zitting of schriftelijk voorafgaand aan de zitting.


 • De zitting is niet openbaar.

  Oproep voor de zitting

  Binnen enkele dagen ontvangt u als verzoeker van de rechtbank een oproep voor de zitting. Hierin staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Faillissementszittingen vinden meestal plaats op een vaste dag in de week, dat is vaak de dinsdag.

  Bent u een natuurlijk persoon of een natuurlijk persoon met onderneming (eigenaar eenmanszaak, vennoot van een vennootschap onder firma (vof) of beherend vennoot van een commanditaire vennootschap (cv)? Dan wordt u in de oproep voor de zitting gewezen op de mogelijkheid om een schuldsaneringsverzoek in te dienen. Meer informatie over wettelijke schuldsanering.

  Als u geen behoefte heeft aan de mondelinge toelichting

  Heeft u als verzoeker geen behoefte om uw verzoek tijdens de zitting mondeling toe te lichten? Dan kunt u dit de rechtbank schriftelijk laten weten bij uw aanvraag. De rechter kan dan op uw aanvraag beslissen zonder mondelinge behandeling. Vindt de rechter een zitting toch noodzakelijk? Dan ontvangt u toch een oproep. 

  Verschijnen op de zitting

  Als u een oproep heeft ontvangen, moet u op de zitting verschijnen om een mondelinge toelichting te geven. Als u niet komt, kan dit nadelig voor u zijn.

  Een persoon die het verzoek medeondertekend heeft (bijvoorbeeld uw echtgenoot of vennoot), is ook uitgenodigd voor de zitting. Is deze persoon niet aanwezig? Dan moet u de rechter een schriftelijke volmacht van de betreffende persoon overhandigen. 

  Tijdens de zitting

  De rechter stelt tijdens de mondelinge behandeling vragen. Hij controleert of u voldoet aan de voorwaarden en beoordeelt of hij uw verzoek kan toewijzen.


 • De rechter doet meestal uitspraak (vonnis) tijdens de zitting. Is dit niet mogelijk dan volgt de uitspraak zo snel mogelijk, meestal binnen 1 of 2 weken. U krijgt het vonnis toegestuurd. 

  Toewijzing

  Als de rechter akkoord gaat met het verzoek:

  Publicatie

  De griffie van de rechtbank schrijft het vonnis in, in het faillissementsregister van de rechtbank en in het Centraal Insolventieregister (CIR). Ook wordt het vonnis bekend gemaakt in de Staatscourant.

  Gevolgen van de faillietverklaring

  Voor u als schuldenaar

  • beslag op alle bezittingen (behalve op de eerste levensbehoeften) 
  • verlies van het beheer en de beschikking over het vermogen 
  • alle post gaat rechtstreeks naar de curator

  Voor de schuldeiser

  • hij kan zelf geen beslag meer leggen bij u als schuldenaar 
  • hij dient zijn vordering met bewijsstukken in bij de curator 
  • op de verificatievergadering wordt de definitieve lijst met erkende vorderingen vastgesteld 
  • als de curator tot betaling van schuldeisers kan overgaan, krijgt de schuldeiser betaald volgens de uitdelingslijst van de curator 
  • een resterende schuld kan hij na het faillissement proberen te innen. 

   

  Meer informatie over hoe een faillissement kan eindigen.

  Afwijzing

  Als de rechter het faillissementsverzoek afwijst en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan.


 • Hoger beroep

  U kunt in hoger beroep tegen de afwijzing van uw faillissementsverzoek. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak doen. Daarbij heeft u een advocaat nodig, die het hoger beroep moet instellen. 

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Kosten faillissementsprocedure

Voor deze procedure betaalt u geen griffierechten. Mogelijk heeft u wel andere kosten, zoals een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd faillissementsprocedure

In het algemeen vindt de zitting in een faillissementsprocedure plaats binnen 6 weken na het indienen van het verzoekschrift. De uitspraak volgt tijdens de zitting of zo snel mogelijk daarna.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen faillissement en schuldsanering (Wsnp)

Het belangrijkste verschil tussen het faillissement en de Wsnp is dat de Wsnp ertoe kan leiden dat de schuldenaar een schone lei krijgt. Lees verder

Wat is de belangrijkste taak van de rechter-commissaris?

De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de boedel.

Wat is de belangrijkste taak van de curator?

De curator probeert zo veel mogelijk opbrengsten te verkrijgen voor de schuldeisers. Hij maakt een overzicht van het vermogen van de schuldenaar, de vorderingen van de schuldeisers en de volgorde van uitbetaling na verkoop van de bezittingen van de schuldenaar.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Bij sommige faillissementsprocedures is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact