Laden...

Wetgevingsadvies

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Raad voor de rechtspraak > Wetgevingsadvies

Wetgevingsadviezen

De Raad adviseert over:

Inhoud wetsvoorstel of beleidsvoorstel

Is de rechtsbescherming van de burger verzekerd in het nieuwe wets- of beleidsvoorstel? Respecteert het voorstel de grondrechten? Verwacht de Raad dat het voorstel effectief is?

 

Effecten op organisatie en werklast

Levert het nieuwe wets- of beleidsvoorstel meer of minder werk op voor rechters en gerechtsambtenaren? Zorgt het voor meer of minder zaken?

Voorstellen om bepaalde zaken te laten behandelen door 1 of enkele specifieke gerechten beoordeelt de Raad met het Toetsingskader wettelijke concentratie (pdf, 148,6 KB).

De Raad voor de rechtspraak rekent de werklast voor de Rechtspraak van nieuwe wets- en beleidsvoorstellen door en vraagt zo nodig om extra geld bij het ministerie.

 

Uitvoerbaarheid

Zit het wetsvoorstel goed in elkaar en is het uitvoerbaar voor de rechter? Bevat het bijvoorbeeld geen tegenstrijdige wetsartikelen of onduidelijke definities?

Wist u dat?

  • Jaarlijks geeft de Raad zo'n 40 à 50 adviezen over wets- en beleidsvoorstellen
  • De Raad stelt adviezen op over nieuwe wetgeving en beleid na overleg met de gerechten
  • De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies

Adviestaak is wettelijk verankerd

De adviestaak van de Raad voor de rechtspraak staat in artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Dit artikel geeft de Raad de taak regering en Staten-Generaal te adviseren over 'algemeen verbindende voorschriften en te voeren beleid van het Rijk op het terrein van de rechtspleging'. De Raad adviseert na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak kan zowel gevraagd als ongevraagd adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact