Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak onderhandelt elke 3 jaar met het ministerie van Veiligheid en Justitie over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld over de gerechten. De Raad stelt de jaarlijkse begrotingen op en het jaarverslag van de Rechtspraak.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

 

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

 

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Prinsjesdag: tekort Rechtspraak aangevuld17-9-2018 22:00:00Het kabinet vult het financiële tekort van 40 miljoen euro van de Rechtspraak dit jaar aan. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, geeft aan dat hiermee de acute geldzorgen zijn opgelost. Maar het is geen structurele oplossing.Het kabinet geeft in de vandaag verschenen <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-rijksbegroting">Miljoenennota en bijbehorende Rijksbegroting (rijksoverheid.nl)</a> aan het financiële tekort van 40 miljoen euro van de Rechtspraak dit jaar aan te vullen. In een eerste reactie zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, dat hiermee de acute geldzorgen zijn opgelost. ‘Maar het is geen structurele oplossing. Volgend jaar hoopt de Rechtspraak tot afspraken te komen met de regering die zorgen voor een structurele oplossing.’
Rechtspraak blij met aandacht voor rechtspraak die mensen verder helpt17-9-2018 22:00:00De Rechtspraak is blij met de aandacht van het kabinet voor maatschappelijke effectieve rechtspraak, waarbij het recht wordt ingezet om alledaagse problemen van mensen echt op te lossen. <p>De Rechtspraak is blij met de aandacht van het kabinet voor maatschappelijke effectieve rechtspraak, waarbij het recht wordt ingezet om alledaagse problemen van mensen echt op te lossen. In de vandaag gepresenteerde <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-rijksbegroting">Prinsjesdagstukken (rijksoverheid.nl)</a> zegt het kabinet samen met de Rechtspraak te willen werken aan nieuwe vormen van rechtspraak die dit mogelijk maken. </p>
Vanaf 24 september is het de Week van de Rechtspraak16-9-2018 22:00:00Rechtbanken en gerechtshoven vieren volgende week de Week van de Rechtspraak. Van 24 tot en met 28 september worden door het hele land activiteiten georganiseerd die laten zien welk werk rechters en raadsheren dagelijks doen. <p>Rechtbanken en gerechtshoven vieren volgende week de <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=d44c9272-2c54-434a-ae24-ef2353237f16&TermSetId=a51a88d0-0f31-4b54-98d1-2a396233e1a6&TermId=9026dc34-d5d5-41b4-a06c-3e55b3da7ef2">Week van de Rechtspraak</a>. Van 24 tot en met 28 september worden door het hele land activiteiten georganiseerd die laten zien welk werk rechters en raadsheren dagelijks doen. De week richt zich speciaal op jongeren. Zo staan rechters voor de klas en is de Week te volgen via <a href="http://www.instagram.com/rechtvoorjou/">Instagram</a>.</p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum