Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

De Raad voor de rechtspraak zorgt dat rechters hun werk goed kunnen doen en komt op voor de belangen van de Rechtspraak in de politiek. Hij behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten naar buiten, draagt zorg voor gerechtsoverstijgende voorzieningen, houdt toezicht op bedrijfsvoering en financieel beheer en geeft voor zover nodig algemene aanwijzingen op het gebied van de bedrijfsvoering.

Korte geschiedenis

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de Rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Internationale samenwerking

De Rechtspraak draagt bij aan de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') in andere landen. 

 

Kwaliteit

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Samenstelling Raad voor de rechtspraak


Mr. H.C. Naves
Functie: Voorzitter


Mr. A.A.E. Dorsman
Functie: Vicevoorzitter


Mr. P.W.E.C. Pulles
Functie: Rechterlijk lidA.J.M. Kerkvliet RE RA
Functie: Niet-rechterlijk lid


Drs. C. Euving MBA
Functie: Niet-rechterlijk lid

 

 

Contact met de Raad voor de rechtspraak

Neem contact op

Kijk op de onderstaande pagina voor een overzicht van alle contactgegevens van de Raad voor de rechtspraak.

Indienen Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Woo staat voor Wet open overheid. Op grond van deze wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden.

  

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Rapport werkdruk overhandigd aan vakbond en ministerRapport werkdruk overhandigd aan vakbond en ministerhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rapport-werkdruk-overhandigd-aan-vakbond-en-minister.aspxDen Haag23-4-2024 22:00:00Voor het aanpakken van de werkdruk binnen de Rechtspraak en het OM kunnen verschillende maatregelen worden genomen die ieder voor zich en in samenhang kunnen bijdragen aan vermindering en beheersing van de werkdruk, concludeert verkenner Jaap Winter. <p>Voor het aanpakken van de werkdruk binnen de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie bestaat geen ‘silver bullet’. Wel kunnen op verschillende terreinen maatregelen worden genomen die ieder voor zich en in samenhang kunnen bijdragen aan vermindering en beheersing van de werkdruk. Dit is de conclusie van het <a href="https://www.nvvr.org/verkenner-werkdruk-presenteert-aanbevelingen-aan-minister-weerwind-en-nvvr-voorzitter-fierstra/" target="_blank" title="Finale-versie-rapport-verkenner-Werkdruk-publicatieversie-april-2024.pdf">rapport <em>Verkenning Werkdruk Rechtspraak en Openbaar Ministerie</em> (NVvR.org)</a> dat verkenner Jaap Winter dinsdagmiddag overhandigde aan minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind en Marc Fierstra, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).<br></p>
Eerste vier rechtbanken digitaal toegankelijk in civiele jeugdrechtzaken en gezag- en omgangszakenEerste vier rechtbanken digitaal toegankelijk in civiele jeugdrechtzaken en gezag- en omgangszakenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Eerste-vier-rechtbanken-digitaal-toegankelijk-in-civiele-jeugdrechtzaken-en-gezag--en-omgangszaken.aspxDen Haag21-4-2024 22:00:00Advocaten kunnen bij de rechtbanken Amsterdam, Limburg, Midden-Nederland en Oost-Brabant vanaf dit moment digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken en in gezag- en omgangszaken.<p>Advocaten kunnen bij de rechtbanken Amsterdam, Limburg, Midden-Nederland en Oost-Brabant vanaf dit moment digitaal procederen in <a href="/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Familie-en-jeugdrecht/Paginas/civiel-jeugdrecht-digitaal.aspx">civiele jeugdrechtzaken</a> en in <a href="/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Familie-en-jeugdrecht/Paginas/gezag-omgang-digitaal.aspx">gezag- en omgangszaken</a>. Bij de rechtbank Gelderland was dit al langer mogelijk. Via het webportaal Mijn Rechtspraak logt een advocaat in en heeft zo altijd een actueel overzicht van ingediende zaken en bijbehorende stukken.<br></p>
Procedure gemeenschappelijke echtscheidingsverzoeken vaak sneller door digitaal werkenProcedure gemeenschappelijke echtscheidingsverzoeken vaak sneller door digitaal werkenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Procedure-gemeenschappelijke-echtscheidingsverzoeken-vaak-sneller-door-digitaal-werken.aspxDen Haag10-4-2024 22:00:00Sinds 5 februari 2024 is digitaal procederen in gemeenschappelijke echtscheidingsverzoeken bij alle rechtbanken mogelijk.<p>Sinds 5 februari 2024 is <a href="/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Familie-en-jeugdrecht/Paginas/Gemeenschappelijk-verzoek-echtscheiding-digitaal.aspx">digitaal procederen in gemeenschappelijke echtscheidingsverzoeken</a> bij alle rechtbanken mogelijk. Advocaat en mediator Joan Snikkenburg bij Bernhaege Advocaten gebruikt sindsdien alleen nog het webportaal Mijn Rechtspraak voor deze zaken. ‘Het scheelt zoveel print- en kopieerwerk en posthandelingen. En je hebt direct een bevestiging dat de rechtbank het verzoek heeft ontvangen.’<br></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact