Laden...

Reflectie familie- en jeugdrechters

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Reflectie familie- en jeugdrechters

Laatste update: 31 maart 2022

 Veelgestelde vragen

>Alles uitklappen
 • Rechtsbescherming is een van de kernwaarden van de Rechtspraak. Een pijler onder een goed functionerende rechtsstaat. De toeslagenaffaire legde echter bloot dat rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheid is. Nog pijnlijker is dat het hier vaak ging om mensen in een extra kwetsbare positie. In navolging van bestuursrechters die onderzoek deden naar hun rol bij de toeslagenaffaire is ook binnen andere rechtsgebieden een reflectietraject gestart, zoals binnen het familie- en jeugdrecht.

 • Het gaat om een brede reflectie op de taak, rol en de aanpak van de familie- en jeugdrechters in gezags- en omgangskwesties, civiele jeugdbeschermingszaken (zoals ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen) en de dilemma’s die daarbij spelen. De centrale vraag is: Hoe biedt de familie- en jeugdrechter bij de uitvoering van haar wettelijke taak rechtsbescherming aan kinderen en (pleeg)ouders in deze zaken? 

  De reflectie moet concrete aanbevelingen opleveren om de juiste rechtsbescherming te kunnen bieden in individuele zaken. De aanbevelingen zullen gericht zijn aan rechters zelf, maar zouden deels ook gericht kunnen zijn aan ketenpartners en andere staatsmachten.
 • Het landelijk overleg van familie- en jeugdrechters heeft de inhoudelijke kaders van het onderzoek vastgesteld. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het type zaken dat moet worden onderzocht. Maar ook met welke groepen moet worden gesproken, zoals met kinderen, ouderorganisaties, de advocatuur en andere ketenpartners, rechters en Rechtspraakmedewerkers. 

  Een reflectiecommissie gaat begin april van start met het onderzoek. Het is aan deze onafhankelijke commissie om het onderzoek verder vorm te geven. De resultaten van de reflectie worden in het najaar verwacht.
 • De reflectiecommissie bestaat uit een voorzitter, 7 leden en een projectsecretaris. Van die 7 leden zijn er 5 rechter of raadsheer en 2 juridisch medewerker bij de Rechtspraak. Daarnaast zijn er ook nog 4 externe adviseurs betrokken bij de reflectie. Die adviseurs komen uit de wetenschap, pedagogiek en de advocatuur. Meer informatie over de samenstelling van de commissie volgt.

 • Een kind kan gedwongen uit huis worden geplaatst wanneer zijn veiligheid in het geding is of er gevaar dreigt voor zijn ontwikkeling, dit gevaar in de thuissituatie niet voldoende kan worden verminderd en ouders aan de noodzakelijke jeugdhulpverlening niet voldoende meewerken. De rechter is alleen betrokken om te beoordelen of gedwongen hulpverlening en/of een uithuisplaatsing mag worden ingezet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als ouders door persoonlijke problemen niet voldoende voor hun kind te kunnen zorgen. 

  Die persoonlijke problemen kunnen ontstaan zijn doordat er verschillende moeilijkheden in het gezin zijn op psychisch gebied, gebrekkige opvoedvaardigheden en/of maatschappelijke problemen. Schulden, bestaanszekerheid of huisvestingsproblemen kunnen er onderdeel van zijn. Hoe schulden of andere persoonlijke problemen precies zijn ontstaan, weten familie- en jeugdrechters niet altijd. De rechter beschikt alleen over de informatie die in het dossier staat en wat  op de zitting gezegd wordt. De oorzaak van de schulden is voor de rechter niet leidend: de huidige situatie van het kind telt, wat de oorzaak ook is. 

  Uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen in het algemeen maken deel uit van de reflectie van familie- en jeugdrechters. Met deze brede aanpak is het de bedoeling dat de reflectie concrete aanbevelingen oplevert om de juiste rechtsbescherming te kunnen bieden in alle individuele zaken. 

 • De Raad voor de Kinderbescherming of een gecertificeerde instelling is vaak de verzoekende partij, maar dat is niet altijd zo. Ook ouders kunnen verzoeken doen. De rechter baseert zijn beslissing op de stukken die door alle betrokkenen zijn ingediend en wat op de zitting is gezegd. Bij de beslissing staan de belangen van het kind altijd voorop. 

 • Ja, gesloten jeugdzorg is een van de vormen van uithuisplaatsing, daar zal ook aandacht voor zijn. De centrale vraag zal ook hier zijn op wat voor wijze de rechter bij verzoeken tot gesloten jeugdzorg rechtsbescherming biedt aan de minderjarige.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.