Laden...

Eenvoudige civiele procedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 
In deze pilots ligt de focus op een eenvoudige civiele procedure voor een overzichtelijk civiel probleem. Het doel is snelle, toegankelijke en betaalbare rechtspraak voor civiele geschillen. Partijen kiezen samen voor een eenvoudige procedure op basis van artikel 96 Rechtsvordering. De rechter onderzoekt samen met partijen of ze er onderling uit kunnen komen. Lukt dat niet? Dan hakt de rechter alsnog de knoop door. Een deel van de meerwaarde van de pilots is erin gelegen dat zij ervoor zorgen dat maatschappelijke conflicten die anders niet bij de rechter zouden komen, nu wel door de rechter worden behandeld. Voor deze zaken wordt voor particulieren een lager griffierecht gerekend, €40,50 - €42,50 per partij.

 

 

Rotterdamse regelrechter – rechtbank Rotterdam

Burgers en bedrijven kunnen een juridisch relatief eenvoudig civiel geschil aan de Regelrechter van de rechtbank Rotterdam voorleggen. De meeste zaken bij de Regelrechter gaan over WWW-zaken: Wonen (huur- en burengeschillen), Werken (arbeidsconflicten), Winkelen (consumentenzaken). Er wordt ook geëxperimenteerd met zaken waarin burgers die een schadevordering op de gemeente Rotterdam hebben en die door de gemeente wordt afgewezen, die vordering aan de Regelrechter kunnen voorleggen. Het gaat hierbij om zaken met een schadebedrag van maximaal 5.000 euro.

Wim Wetzels, regelrechter:

“Bij de regelrechter staat het goede gesprek voorop. Als rechter geef je tijdens zo’n gesprek aan wat het wettelijk kader is en help je de partijen om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Vaak komen mensen er dan zelf uit. Maar soms is het nodig om op een klein punt een beslissing te nemen om de boel vlot te trekken. En lukt het de partijen helemaal niet om eruit te komen? Dan hak ik met een vonnis de knoop door. Alle afspraken die partijen met elkaar maken worden vastgelegd en zijn afdwingbaar. Dat kan alleen als de rechter eraan te pas komt.”

 

Wijkrechter Den Haag – rechtbank Den Haag

De wijkrechter van de rechtbank Den Haag richt zich op civiele geschillen tussen inwoners in de wijk. De meeste zaken gaan over burenruzies, overlast, woninggebreken en VvE-geschillen. Uitgangspunt in deze pilot is om zittingen bij mensen thuis te laten plaatsvinden.

Wijkrechter Jerzy Luiten op huisbezoek in Den Haag [Foto: Arie Kievit]

 

Overijsselse Overlegrechter – rechtbank Overijssel

De Overijsselse Overlegrechter behandelt onder andere geschillen die gaan over burenruzies, consumenten, geldvorderingen, schades, huur of arbeid. De Overlegrechter bezoekt samen met een juridisch medewerker regelmatig de locaties waar de problemen zich afspelen. Na een locatiebezoek wordt de zaak ter plaatse of in de rechtbank verder met partijen besproken.

Overlegrechter Erik Koster:

“Een burenruzie kent vele aanleidingen en diepere oorzaken. Voorkom dat het te lang duurt en neem samen contact op met de Overijsselse Overlegrechter. Die verschaft snel duidelijkheid […] We doen er alles aan om binnen 4 weken een zitting te houden. Dan kan één van mijn collega’s of ik met de partijen in gesprek. Processtukken zijn niet nodig, want je kunt komen om zelf je verhaal te doen. Zonodig komen we ter plaatse kijken. Het mooiste is als partijen er samen uitkomen, maar als het moet hakt de rechter de knoop door. Dan is er snel duidelijkheid voor iedereen.”

 

Zie ook: