Laden...

Wijkrechtspraak (alsnog) van start in Rotterdam-Zuid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Wijkrechtspraak (alsnog) van start in Rotterdam-Zuid
Rotterdam, 31 juli 2020

Gisteren was de eerste zitting van het project Wijkrechtspraak. De zitting was niet op de rechtbank maar op de speciaal ingerichte ‘zittingslocatie’ aan de Hillevliet 90 in Rotterdam –Zuid. En dat is midden in de wijk!

Problemen aanpakken

Bij wijkrechtspraak kijkt één rechter integraal naar de verschillende rechtszaken van een gezin of persoon. Door actief regie te voeren en beslissingen in samenhang met elkaar te nemen is het de bedoeling dat problemen van mensen effectief kunnen worden aangepakt.

De wijkteams, de advocatuur, de politie en het OM spelen een belangrijke rol bij het signaleren, in kaart brengen en voor de rechter brengen van de verschillende problemen. De samenwerkende ketenpartners hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en het maatschappelijk welzijn in de Rotterdamse wijken Bloemhof en Hillesluis.

Het project zou aanvankelijk in maart van dit jaar starten. Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten.  De rechtbank Rotterdam, het OM, de gemeente Rotterdam, de politie, de advocatuur en NPRZ hebben echter hard doorgewerkt om de pilot-coronaproof- toch te kunnen laten starten.

Ketensamenwerking

Jacqueline Frima (rechter en projectleider namens de rechtbank Rotterdam): ‘Ik ben erg blij dat we dankzij de inspanningen van velen en ondanks alle coronaperikelen vandaag de eerste zitting hebben gehad. De coronacrisis heeft het er voor mensen met problemen niet makkelijker op gemaakt. Juist daarom lijk het nu extra belangrijk dat we als we met elkaar goed samenwerken, iedereen vanuit zijn eigen rol en met zijn eigen taak. En daar zijn we in Rotterdam best goed in’

Laagdrempelig

Wouter Streefkerk (Officier van Justitie): 'Het is mooi om op deze laagdrempelige manier, in een gebouw dat voor veel buurtbewoners herkenbaar is, een oplossing te vinden voor de soms grote problemen waarmee zij kampen. Op de eerste zitting werd al duidelijk dat er soms toch nog meer speelt dan op het eerste gezicht lijkt. Dan is het fijn dat je door de samenwerking van diverse ketenpartners ad hoc beslissingen kunt nemen, om zo samen tot een duidelijke en begrijpelijke afdoening te komen.'

Vlakbij huis

Carlo Welten (als advocaat betrokken bij het project):
‘Het is voor een advocaat bijzonder om zitting te hebben op een andere plek dan in de rechtbank aan het Wilhelminaplein. Maar ook voor mijn cliënten is ook bijzonder om op deze manier naar de rechter te gaan: vlakbij huis en middenin de eigen wijk. Dat maakt rechtspraak een stuk laagdrempeliger.'

'In de aanloop naar de zitting heb ik deelgenomen aan overleggen met andere ketenpartners en hulpverleners. Als advocaat heb je dan het voordeel dat je snel en uit eerste hand hoort wat er speelt en wat er ingezet moet worden. Daarnaast kun je als advocaat ook suggesties doen. Normaal gesproken verneem je dat pas veel later en is het lastig om nog enige invloed uit te oefenen. Verder heb ik gemerkt dat de hulpverlening vrij snel op gang is gekomen, wat voor mijn cliënt prettig is. De problemen zijn in de tussentijd niet groter geworden.’

Wijkteams

‘Met het samenbrengen van het rechtssysteem en het sociale systeem hopen we Rotterdammers nog beter te kunnen helpen. Het is heel mooi om te zien dat nu, na maanden van intensieve voorbereiding, de eerste zitting heeft plaats gevonden. Door deze nieuwe samenwerking kunnen we onze burgers nog beter ondersteunen bij het oplossen van de problematiek.’

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid

Loes van der Wees (Nationaal Programma Rotterdam Zuid): ’Deze eerste zitting vandaag is een mooi moment waar heel veel werk aan vooraf is gegaan van een grote groep partners die werken om het op Zuid beter te maken voor de bewoners.  We zien dat er mensen zijn in Bloemhof en Hillesluis die kampen met multiproblematiek en die op eigen kracht geen uitweg meer kunnen vinden.'

'Ik ben echt heel blij dat de rechtspraak een bijdrage gaat leveren aan het oplossen van die problemen en dat de rechters daarvoor naar de mensen toe gaan, op deze bijzondere plek in de wijk, het Huis van de wijk aan de Hillevliet.’

'De wijkrechtspraak sluit naadloos aan bij de inspanningen vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Dit programma wil Zuid versterken zodat bewoners op Zuid dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen als bewoners elders in ons land.’

Dit project past in de doelstelling van het programma maatschappelijke effectieve rechtspraak (MER) van de Rechtspraak.

Uitspraken