Laden...

Maatschappelijk effectieve rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Maatschappelijk effectieve rechtspraak
illustratieve foto van Vrouwe Justitia

Wat is maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER)?

illustratieve afbeelding van spreekuurrechter 
 
 

Goede rechtspraak bestaat niet alleen uit juridische knopen doorhakken. Goede rechtspraak is ook, waar dat kan en gepast is, proberen de problemen van de mensen in de samenleving écht op te lossen. Nu zitten soms wetten en regels in de weg en lopen mensen tegen juridische muren op. Daar wil de Rechtspraak wat aan doen. Onder de noemer maatschappelijk effectieve rechtspraak zijn door het hele land ideeën bedacht en in praktijk gebracht die ervoor zorgen dat het werk van de rechter zoveel mogelijk effect heeft.

 

Experimenten maatschappelijk effectieve rechtspraak

Waarom?

Met maatschappelijk effectieve rechtspraak wil de Rechtspraak zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van rechtzoekenden, in een (en hun) bredere maatschappelijke context.

Centraal en decentraal worden projecten gestart, met als doel om het werk van de rechter zoveel mogelijk effect te laten hebben.

illustratieve afbeelding met uitleg over MER 
 
 

De samenleving van nu is niet dezelfde als die van enkele decennia geleden, mede door individualisering en informatisering. Een groeiende groep mensen krijgt echter steeds vaker te maken met een opeenstapeling van problemen: problemen op het werk, schulden, ruzie met overheidsinstanties en ook relatieproblemen. Het gaat om een deel van de bevolking dat niet langer meer bij machte is om deze problemen zelfstandig het hoofd te bieden. De Rechtspraak wil, in een samenwerking met de lokale overheid, bijdragen aan vermindering van de problematiek van deze groep rechtzoekenden.

Probleemoplossend strafrecht

Het plegen van strafbare feiten staat in veel gevallen niet op zich en daders hebben vaak te maken met onderliggende problematiek. Strafrechtelijke interventies leiden daarom niet altijd tot de bedoelde gedragsverandering, omdat de onderliggende problematiek daarmee niet voldoende wordt aangepakt. Tegen deze achtergrond initieert de Rechtspraak initiatieven voor meer probleemoplossend strafrecht.

Voorbeelden van initiatieven: Wijkrechtspraak, Huis van het recht en Wijkrechtbank Eindhoven.

Nog te vaak vormt een echtscheiding het begin van een felle strijd die soms jaren kan duren. Het gebeurt daarbij regelmatig dat kinderen inzet van de strijd worden. Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 kinderen te maken met de praktische, financiële en emotionele gevolgen van echtscheiding. In 10 tot 20% van de gevallen komen kinderen ernstig in de knel. De Rechtspraak wil zich inzetten voor initiatieven die eraan bijdragen dat scheidingen minder conflicten opleveren en waarbij kinderen niet beschadigd worden.

Bij alle gerechten zijn er afspraken gemaakt met gemeenten, zodat in het hele land rechters strijdende ouders naar vergelijkbaar hulpaanbod kunnen verwijzen. Ook is de regierol van de rechter verstevigd, waarbij de behandeling van een echtscheidingsprocedure in handen van één rechter blijft en de diverse aspecten van de procedure zoveel mogelijk in onderlinge samenhang worden behandeld. Verder starten de rechtbank Oost-Brabant en Den Haag met een alternatieve procedure die gericht is op de-escalatie, snelheid en goede afstemming met hulpverlening.

Het aantal mensen in de samenleving dat door lichamelijke en/of geestelijke oorzaken of vanwege sociale factoren hun eigen geldzaken niet meer goed kunnen regelen en daardoor onder bewind worden geplaatst, neemt sterk toe. De samenleving mag verwachten dat de Rechtspraak erop toeziet dat de bewindvoerders kwalitatief goed werk leveren en ingrijpt als dat niet het geval is. Daarom investeert de Rechtspraak in de kwaliteit van toezicht.

Voorbeelden van initiatieven: Het landelijk kwaliteitsbureau CBM.

Ook wordt er geïnvesteerd in betere ondersteuning van niet-professionele bewindvoerders.

Niet alle geschillen die zich potentieel zouden lenen voor beslechting door de rechter komen daadwerkelijk bij de rechtspraak terecht. Soms hebben rechtzoekenden in een zaak baat bij een rechterlijke beslissing en wordt de gang naar rechter toch vermeden. Redenen zijn de kosten, de duur en onzekerheid over de uitkomst. De Rechtspraak zet zich daarom in om te kijken hoe toegang tot de civiele rechter vergroot kan worden.

Voorbeelden van initiatieven: De Spreekuurrechter (afgerond), en de Overleg rechter.

Ook wordt volop geïnvesteerd in het beter toegankelijk maken van de rechtspraak via digitale middelen.

 

Folder maatschappelijk effectieve rechtspraak

Zoals u op deze pagina leest, zijn er vier thema's die met prioriteit worden opgepakt om bij te dragen aan de oplossing van problemen van rechtzoekenden én samenleving:

  • multiproblematiek en schulden,
  • complexe echtscheidingen (vechtscheidingen),
  • toezicht op bewind en
  • toegang tot het recht.

Daarnaast vinden er sinds 2018 ook enkele pilots plaats die (mede) binnen het strafrecht vallen (probleemoplossend strafrecht).

Dit alles is opgenomen in de folder maatschappelijk effectieve rechtspraak. Via onderstaande link opent u de folder in PDF, die u vervolgens kunt printen.

decoratieve afbeelding 
 
 

 

Achtergrondinformatie

 

Jaarplan 2020: Bredere toepassing van laagdrempelige en oplossingsgerichte rechtspraak

2020 is een belangrijk jaar voor MER. Voor een aantal pilotprojecten wordt besloten of de onderzochte aanpak breder toegepast kan worden. Zo zal in het voorjaar het evaluatieonderzoek naar de pilots rond de Rotterdamse regelrechter en de Haagse wijkrechter worden afgerond. Tezamen met het onderzoek naar de afgeronde pilot met de spreekuurrechter in Noord-Nederland en de bevindingen van de Overijsselse overlegrechter, is daarmee informatie beschikbaar om te besluiten of uitbreiding van deze werkwijzen naar andere locaties gewenst is.

 

 

Nieuws over dit onderwerp - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws over dit onderwerp

 

 

Wijkrechtspraak (alsnog) van start in Rotterdam-ZuidWijkrechtspraak (alsnog) van start in Rotterdam-Zuidhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Wijkrechtspraak-alsnog-van-start-in-Rotterdam-Zuid.aspxRotterdam30-7-2020 22:00:00<p>Gisteren was de eerste zitting van het project Wijkrechtspraak. De zitting was niet op de rechtbank maar op de speciaal ingerichte ‘zittingslocatie’ aan de Hillevliet 90 in Rotterdam –Zuid. En dat is midden in de wijk!<br><br></p>
'Wijk- en regelrechter vergroten toegankelijkheid rechtspraak''Wijk- en regelrechter vergroten toegankelijkheid rechtspraak'https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wijk--en-Regelrechter-vergroten-toegankelijkheid-rechtspraak.aspxDen Haag12-7-2020 22:00:00De Regelrechter in Rotterdam en de Wijkrechter in Den Haag vergroten de toegankelijkheid van rechtspraak voor rechtzoekenden, zo blijkt uit een evaluatieonderzoek dat de Raad voor de Rechtspraak naar beide pilots heeft gedaan.<p>De Regelrechter in Rotterdam en de Wijkrechter in Den Haag vergroten de toegankelijkheid van rechtspraak voor rechtzoekenden, zo blijkt uit een evaluatieonderzoek dat de Raad voor de rechtspraak naar beide pilots heeft gedaan. In het najaar van 2018 zijn de pilots gestart met als doel de toegang tot de rechter laagdrempeliger te maken. </p>
CRvB start proef met snelle, oplossingsgerichte rechtspraak CRvB start proef met snelle, oplossingsgerichte rechtspraak https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/CRvB-start-proef-met-snelle-oplossingsgerichte-rechtspraak-.aspxUtrecht10-6-2020 22:00:00<p>De aandacht én noodzaak voor maatschappelijk effectieve rechtspraak groeit. Het coronavirus maakt deze noodzaak eerder groter dan kleiner. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) start daarom vanaf 15 juni 2020 met een proef voor het bieden van oplossingsgerichte en snelle rechtspraak in begrijpelijke taal. Deze proef gaat van start in een deel van de zaken over de Participatiewet, onder de noemer GOO: Gericht Op Oplossing. </p>

Meer informatie

Neem voor meer informatie over MER contact op via mer@rechtspraak.nl

Wij beantwoorden uw vraag binnen vijf werkdagen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.